Bízz az Úrban! - REND 2018

Steinbach József, 2018-05-30 09:11:54

Az Úr kegyelméből 8. alkalommal rendezhetjük meg a REND-et, a „Református Egyházi Napok – Dunántúl” elnevezésű református fesztivált, amely azóta nemcsak a dunántúli reformátusság, hanem a Kárpát-medencei reformátusság hitbéli és lelki összetartozásának megjelenítése, „demonstrálása”, amely a fesztiválokhoz méltó nyitottsággal vár minden keresztyént és minden érdeklődőt.

Isten nagy ajándéka számunkra ez a kétévente megszervezett „szent forgatag”, amely 2004-ben Győrben valósulhatott meg először, és azóta Kaposváron (2006), Komáromban (2008), Pápán (2010), Székesfehérváron (2012), Őriszentpéteren (2014), Balatonfüreden (2016), és most ismét Kaposváron (2018) kerülhet megrendezésre.

Minden igényt kielégítő infrastruktúra áll rendelkezésünkre a Kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolánkban, annak hatalmas udvarán, tornacsarnokában, a néhány száz méterre található református templomban és református gyülekezeti teremben, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó gyönyörű parkban.

Köszönjük a minket befogadó gyülekezetnek és a Somogyi Református Egyházmegyének, hogy immár másodszor ad otthont, befogadó szeretettel a REND-nek.

Vezérigénk nemcsak vigasztal és bátorít, hanem megerősít és örömteli reménységgel szolgálatra indít.

Nem panaszkodunk, tele vagyunk örömmel és reménységgel, mert Isten maga cselekszik érettünk, és bennünket is felhasznál ebben a gyönyörű cselekvésben.

Ezért, ha tesszük a dolgunkat, mint Isten engedelmes eszközei, az áldás nem marad el.

Sőt, a feltámadott Jézus Krisztusban az áldás már minket megelőzően egyszer, s mindenkorra a miénk.

Ez minden vigasztalás, megerősödés és örömteli szolgálat egyetlen forrása.

Minden istentisztelet, áhítat, előadás, találkozó, minden egyes programpont erre az üzenetre helyezi a hangsúlyt.

Ézsaiás próféta ihletetten prédikált Isten szentségéről és felségéről, amellyel elhívatásakor (6. fejezet) lenyűgöző módon szembesült.

Isten szentségének fényében az Őtőle elszakadt ember csődje még súlyosabban látszott.

Isten fenségének ragyogása az Ő népére vetül, így Isten népén látszik a leginkább a bűn nyomorúsága, az üres istentisztelet és a gyarló feszültségek, valamint a hitetlenségből elkövetett bűnök visszássága.

Ennek büntetéseként az Asszír Birodalom Kr. e. 722-ben fogságba hurcolta az északi országrészt, és Kr. e 701-ben körülzárta Jeruzsálemet is.

Közben Babilónia legyőzte Asszíriát.

Babilónia Kr. e. 587-ben fogságba hurcolta a déli országrészt, Júdát is, ide értve a főváros, Jeruzsálem lakosságát.

A kortörténeti hátteret ismerve Ézsaiás próféta könyvének első 39. fejezete tulajdonítható közvetlenül a prófétának.

A 40. fejezettől már a babiloni fogságban élő néphez szól a vigasztaló prófécia.

Nem véletlen, hogy így kezdődik ez a fejezet: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!”

Isten Lelke által itt, Ézsaiás próféta tekintélyével egy másik elhívott próféta szól, 150 évvel később bíztatva a fogságban szabadulásra váró népet.

Második Ézsaiásnak (Deuteuro-Ézsaiásnak) nevezzük a 40–55. fejezetek prófétáját.

Ebben a fejezetben a jogos ítélethirdetés helyett már a vigasztaláson, a hazatérés reménységén van a hangsúly.

Az idei REND kaposvári vezérigéje az egyik legismertebb ószövetségi igerész.

Isten vigasztal (1-2), szabadulást ígér (3-5), hiszen Őnélküle minden nép, beleértve Isten népének ellenségeit és minden nagy birodalmat is, csupán elhervadó, törékeny virág (6–7;15).

Nem akárkitől, hanem attól a fenséges Istentől hangzik felénk, mai népe felé is ez a bíztatás, akit az „első Ézsaiás” is magasztalt.

Ez az Isten bíztatja a prófétát, az örömhír meghirdetésére, a szabadító Isten közeledésére, aki hatalommal, pásztori szeretettel, az üdvösség ajándékával érkezik népéhez (9-11).

Gyönyörű Újszövetségre, Jézus Krisztusra mutató ígéretek ezek.

Ne felejtsük el, olyan Urunk van, akihez hasonló nincs más (12–26).

Ezért Isten népe nem csüggedhet, nem mondhatja, hogy nem került ügye az Isten elé (27).

Halljuk meg hát, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki nem fárad el, és erőt ad a megfáradtaknak (28-29).

Nagy szükségünk van erre a bíztatásra, mert mindannyian elfáradunk és ellankadunk még a legkiválóbbak is (30).

De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Ha elfáradnak is, nem fáradnak meg, nem lankadnak meg (31).

A szabadító, megváltó Jézus Krisztusban ez számunkra mindennél fontosabb bizonyosság.

Ezért az idei REND-en így hangzik felénk a felszólítás:

– Bízz az Úrban!

– Szárnyalj az Úrban!

– Erősödj az Úrban!

 

Imádságos szeretettel hívjuk, várjuk, hogy együtt hallgassuk meg Urunk bíztató, szárnyakat ajándékozó, megerősítő szavát!

 

Pápa-Balatonalmádi, 2018. április 25.

Steinbach József


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. December 17., Monday,
Lázár , Olimpia napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3296
Összesen 2009. június 2. óta : 15204725

Ige Mellett

(1) „Menj el a fazekas házába…” (Jeremiás 18,1–12)

Gyönyörű példázat ez: JEREMIÁS A FAZEKASNÁL. – 1. Isten kezében van ez a világ, saját népe és minden nép, az egész teremtett mindenség, ahogy a fazek... tovább

REPOSZT

Bogárdi Szabó István: Két malomkő között

"But in Between Two Millstones, he asserts that he perceived a different reaction outside the liberal Northeast. “Gradually another America began unfolding before my eyes ...
... Tovább

Dokumentumtár

Ne hagyd, hogy a félelem megállítson!

Formátum:.docx
Méret: 16.4 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Kinek prédikálunk? Az igehirdető és gyülekezete

Formátum:.mp3,
Méret: 63.0 MB

Steinbach József előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. február 27-én.

Hanganyag letöltése