Örömhírekkel kezdődött a tanév

, 2018-09-03 10:57:34

A tanárok felelőssége az adott tantárgyat úgy átadni, hogy azzal Isten üzenetét közvetítsék a tanórán" – fogalmazott Steinbach József dunántúli püspök a református oktatási intézmények közös tanévnyitóján. A székesfehérvári ünnepségen nem a szószékről hirdetett evangélium volt az egyetlen örömhír: szombaton adták át a Makkai Sándorról elnevezett pedagógusdíjat és több iskolakezdési támogatást is, valamint köszöntötték a négy új, most induló református köznevelési intézményt - a Református.hu portál beszámolója.

„Nagy ajándék, hogy az új tanévben Isten Igéjére együtt figyelve indulhatunk el az evangélium üzenetével” – fogalmazott a Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös tanévnyitóján Steinbach József dunántúli püspök. A Magyarországi Református Egyház (MRE) immár másfél évtizede rendezi meg a köznevelési intézményeinek közös tanévnyitóját, amelyet 2010 óta a Kárpát-medence református oktatási intézményeivel együtt tartanak meg, és amelynek minden esztendőben más-más egyháztest intézménye a házigazdája. A 2018/2019-es tanévet megnyitó ünnepi istentiszteletnek szeptember 1-jén a székesfehérvári Széchenyi utcai református templom adott otthont.

„Abba kapaszkodunk az elinduláskor, hogy bízhatunk az Úrban, az élő Istenben, aki Jézus Krisztusban megváltott bennünket, és ez a bizalom mindenre elégséges” – mondta az igehirdető, aki a 25. zsoltár első hat verse alapján rámutatott: a református közoktatási, intézmények legfontosabb sajátja a rendszeres kegyesség, amely megjelenik iskoláinkban, a napi áhítatokban és a tanórákon is. „Ha nem közvetlenül szólunk is róla, de bízhatunk az Úrban, és őt követhetjük. A tanárok felelőssége és szent elhívása, hogy egy tanórán az adott tantárgyat úgy adják át, hogy azzal Isten üzenetét közvetítsék” – fogalmazott az egyházi vezető.

Mint mondta, nem adhatunk hitet a diákoknak, mert az Isten ajándéka, ő cselekszik, de kérhetünk a keretekhez tartalmat, élő hitet, és bízhatunk az Úrban, követhetjük őt, hitvallást tehetünk róla. „Ma különösen hangsúlyos, hogy ne szégyelljük, hanem adjunk számot a bennünk lévő reménységről, ahogyan a zsoltáros teszi: »Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.«(Zsolt 25,5) Ha ezt el tudjuk mondani, tele lesz a szolgálatunk, az életünk, az intézményeink örömmel, reménységgel, még hogyha elfáradnánk is. De soha nem fáradhatunk meg, mert szabadító Istenünk van” – mondta Steinbach József.

Feladat és felelősség

A tanévet megnyitó beszédében Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke elmondta: joggal tarthatjuk mennyei Urunk megtartó kegyelme megnyilvánulásának az egyházi iskolák adta lehetőséget, amelyre nagy szükségünk is van megmaradásunk érdekében. „Időnként felteszik nekem a kérdést, miért van szükség a 21. században református, egyáltalán egyházi iskolákra. A válaszom erre az, hogy nekünk ma különösen szükségünk van a tudományos ismeretek gazdag tárházával rendelkező, református keresztyén hitükben szilárd alapon álló, magyar nemzetük iránt egész életükre elkötelezett fiatalokra.”

Mint mondta, azzal a reménységgel tekinthetünk anyaországi és az országhatáron túli református iskoláinkra, hogy a bennük tanuló fiatalok jelenthetik megmaradásunk zálogát Európában. „Keresztyén eleink megmaradásának nagy titka, hogy mindig készek és képesek voltak kérni és elfogadni Isten megtartó kegyelmét és áldó szeretetét. Ezt a feladatot és felelősséget bízták ránk is, ennek teljesítését várja tőlünk a történelem Ura.” Hogy ennek a feladatnak történelmi távlatokban is meg tudjunk felelni, ehhez van szükségünk az ifjúságra, ebben lehetnek segítségünkre iskoláink – hangsúlyozta a főgondnok.

A tanévnyitón adták át a Makkai Sándor-díjat, amelyet a református nevelési eszményeknek a mindennapi gyakorlatba átültetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére alapított egyházunk Zsinata. A díjat ez évben Mészáros Szilvia székesfehérvári és Sebestyénné Balogh Erzsébet túrkevei tanárnő, valamint Farkas Ferenc kézdivásárhelyi iskolaigazgató kapta.

Bővült a református intézményhálózat

Papp Kornél, az MRE Oktatási Irodájának vezetője az istentiszteletet követően köszöntötte a 2018/2019-es tanévben induló református köznevelési intézményeket, megemlítve az éppen negyed százada újjászerveződött vagy alapított református köznevelési intézményeket is.  „Ez év februárjában hat állami általános iskola átvételét kezdeményezte egyházunk, négy esetben a mai nappal, szeptember 1-jével történhetett meg a fenntartóváltás, két esetben – pályázati kötöttségek miatt – jövőre valósulhatnak meg a tervek” – mondta az irodavezető.

Összességében 4 új intézmény és 3 új tagintézmény jött létre, amelyekben két helyen óvodai, öt helyen általános iskolai és nyolc helyszínen alapfokú művészeti iskolai feladatot látnak el.  A 2018/19-es tanévben így 172 településen, 406 feladatellátási helyen, 294 köznevelési feladatot lát el 176 intézmény keretei között a református köznevelés.

A teljes tudósítás a www.reformatus.hu oldalon olvasható el.

Forrás: www.reformatus.hu - Jezsoviczki Noémi / Reformátusok Lapja, fotó: Vargosz


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. February 20., Wednesday,
Aladár , Álmos napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1747
Összesen 2009. június 2. óta : 15600595

Ige Mellett

(6) „…ez az Ezsdrás eljött Babilóniából…” (Ezsdrás 7,1–10)

– 1. Az építkezés látványos, az mindig zavaró, szemet szúr. Kiemeli a másik jelenlétét. Az ellenséges samáriaiak ezért jelentették fel a templomépítés... tovább

REPOSZT

Az eltévedt lovas

Ady Endre az egyik legjelentősebb 20. századi modern magyar lírikus volt. Hegyi Katalin irodalomtörténésszel, főmuzeológussal, a halálának századik évfordulójára rendezett emlékkiállítás kurátorával többek között temetéséről ...
... Tovább

Dokumentumtár

PRKG_2016_2017

Formátum:.pdf
Méret: 71.1 KB

Gimnázium értékelő 2016-17. tanév

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

koszonto_polgm

Formátum:.mp3,
Méret: 6.3 MB

Köntös László köszöntője a Dunántúli Református Polgármesterek I. Találkozóján

Hanganyag letöltése