A Pro Pannonia Reformata díj kitüntetettje Lóczy Istvánné Magyar Irma

Bellai Zoltán, 2018-10-13 13:46:38

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2018-ban, Lóczy Istvánné Magyar Irmának, a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola alapító igazgatójának ítélte a Pro Pannonia Reformata díjat. A díjat a Közgyűlés október 12-én, Metőörsön tartott ülésén adták át, az tovább mögött Bellai Zoltán püspöki főtanácsos laudációját olvashatják.

A „Pro Pannonia Reformata” díj idei kitüntetettje, Lóczy Istvánné Magyar Irma Kaposváron született, Homokszentgyörgyön töltötte gyermekkorát, általános iskolai tanulmányait is a somogyi faluban végezte. 1956-ban Kaposváron szerzett tanítói diplomát. 1958-tól Kaposváron, a mai Kodály Zoltán Zenei Általános Iskolában, 1974-től 1992. tavaszán történt nyugdíjba meneteléig pedig a Kisfaludy utcai Általános Iskolában tanított. Állami iskolai tanítói munkásságát az „Oktatásügy kiváló dolgozója” és „Kaposvár város szolgálatáért” kitüntetésekkel ismerték el.

Gyermekkorát, hitbeli elindulását és fejlődését meghatározta faluja akkor még eleven református élete, idősebb majd ifjabb Zákányi József lelkipásztorok ottani munkássága. A homokszentgyörgyi bibliaórák segítették hitbeli növekedését, a tiszteletesék könyvtárából kölcsön kapott könyvek pedig nagyban hozzájárultak az olvasás mindmáig tartó szeretetéhez.

1955-ben a homokszentgyörgyi református templomban kötött házasságot a szintén pedagógus Lóczy Istvánnal, két gyermekük született, István 1957-ben, Kata pedig 1959-ben. Három unokája van.

Hitoktatóként már a rendszerváltozás előtti években bekapcsolódott a kaposvári hitoktatói munkába. Szinte nyugdíjba vonulása pillanatában érte a református iskola alapítását elhatározó kaposvári presbitérium felkérése, hogy vállalja el az 1992. szeptemberében induló iskola megszervezését és vezetését. Csodálni való energiával és ügyszeretettel vetette magát a munkába, egyetlen tanítótársával és lelkipásztorával éjszakákba nyúló megbeszélések során rakták le az akkor 16, ma 605 gyermeket számláló intézmény máig irányt adó alapjait. 1998-ban bekövetkezett végleges nyugdíjba vonulásáig volt az időközben Lorántffy Zsuzsanna nevét felvevő kaposvári református iskola igazgatója, de az intézménytől továbbra sem szakadt el, hiszen 2004-ig az Igazgatótanács elnökeként tevékenykedett. Református iskolai munkásságát előbb Lorántffy Emlékéremmel majd Lorántffy díjjal ismerte el a kaposvári presbitérium és az iskola közössége, a MRE Zsinata pedig Makkai Sándor díjat adományozott részére.

Lóczy Istvánné iskolaszervező és iskolavezető tevékenységével beírta nevét azok sorába, akik a kaposvári reformátusság nem egészen másfél évszázados történetében oly sokat vállaltak és tettek azért, hogy az amúgy kisebbségben élő református közösség a város elismert és nagyra tartott közössége lehessen.

A Kaposvári Református Egyházközség Presbitériuma mindezekre tekintettel terjesztette fel őt a dunántúli reformátusság legmagasabb kitüntetésére, és köszönetét fejezi ki azért, hogy a „Pro Pannonia Reformata” díjban ebben az esztendőben iskolaalapító pedagógusa, Lóczy Istvánné részesülhet.

Hálát adva közöttünk végzett szolgálatáért, a kitüntetett további életére Isten gazdag áldását kérjük.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. November 18., Sunday,
Jenő napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7894
Összesen 2009. június 2. óta : 15038868

Ige Mellett

(2) „…legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját…” (1Péter 5,1–5)

Arról a nyájról van szó, amelyet Jézus Krisztus tulajdon vérével szerzett (Cselekedetek 20,28), amelynek Jézus Krisztus főprófétaként kijelentette az ... tovább

REPOSZT

A zsidó-keresztény civilizáció vége?

A jelenkort az összeomlásban lévő zsidó-keresztény civilizáció hosszas történelmébe ágyazva értelmezem. A zsidó-keresztény civilizációnak befellegzett – Michel Onfray a Mandinernek
Egy, a Mandineren már régóta tartó ... ... Tovább

Dokumentumtár

NL120813

Formátum:.doc
Méret: 33.0 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2012.08.13.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

laudaciongy

Formátum:.mp3,
Méret: 5.5 MB

Németh Gyula laudációja. Laudál: Kuti Géza

Hanganyag letöltése