Hűséggel a szórványokban - Dobos Károly-díjat kapott Tóth Győző lelkipásztor

, 2018-11-23 08:09:37

A Zsinat őszi ülésszakának második napján adták át a zsinati alapítású Dobos Károly-díjat. Ebben az évben az Őrségi Egyházmegye javaslatára Tóth Győző becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti lelkipásztor vehette át a díjat, aki harminckilenc éve viseli szívén a református szórványok ügyét. 

 „Tóth Győző sosem szolgált olyan gyülekezetben, ahol a vasárnap délelőtti istentiszteleten túl nem volt más szolgálata a lelkipásztornak. Vasárnaponként három-négy istentiszteletet tart, hétköznaponként akár huszonöt-harminc kilométert is autózik egy-két gyermek hittanoktatásáért” – hangsúlyozta méltatásában Jakab Bálint Mihály, a Zsinat tanulmányi és teológiai bizottságának elnöke. Hozzátette: Tóth Győzőt sosem befolyásolta a gyülekezet létszáma, „folyamatosan képzi magát, és úgy készül szolgálataira, mintha százak hallgatnák”.

A díjazott 1979 októberétől exmisszusa, majd segédlelkésze, 1982-től megválasztott lelkipásztora volt Somogyjádnak és szórványainak. Az egyre aggasztóbb lelkészhiány miatt 1984 októberétől egy éven át a mezőcsokonyai anyaegyházközség gondozásával is megbízták. 1986 nyarától a felsőmocsoládi egyházközségben is ellátta a szolgálatokat. 1995 novembere óta a becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti egyházközségben és tizenkilenc szórványában szolgál. 2005-ben középiskolai vallástanári oklevelet szerzett a KRE-n, és egyházmegyei, illetve egyházkerületi tisztséget is ellát. Az egyházkerületi adattári előadói tisztségre Szakál Péter esperes indoklása szerint „a Dunántúli Református Egyházkerület egyik legszerényebb és a hivatali ügyvitelt tekintve a legpéldamutatóbb lelkipásztoraként” választották meg.

A további kitüntetettekről a www.reformatus.hu oldakon olvashat.

Laudáció

 2018-ban az Őrségi Református Egyházmegye lelkészi közössége Szakál Péter esperes javaslata alapján, a Zsinat által alapított Dobos Károly díjra Tóth Győző becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti lelkipásztort terjesztette fel.

Tóth Győző 1958 március 11-én, Kaposváron született. Édesapja id. Tóth Győző bárdudvarnoki lelkipásztor, édesanyja Jakwerth Mária, testvére, Tóth András a Pápai egyházmegyéhez tartozó Táp község lelkipásztora és a Pápai egyházmegye esperese.

Tóth Győző általános iskolai tanulmányait Bárdudvarnokon, a felső tagozatot Kaposváron végezte. Ezt követően a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába nyert felvételt, ahonnan háromhavonta tudott csak hazalátogatni. 1976-ban érettségi vizsgát tett és még ezen a nyáron beadta felvételi kérelmét a Budapesti Teológiai Akadémiára. 1976-1981 között teológiai hallgató. Ám az akkori égető lelkészhiány miatt az alapvizsgát követően exmisszióba rendelte ki a Dunántúli egyházkerület akkori püspöke.

Exmisszus szolgálatát 1979 október 1-én kezdi Somogyjádon és szórványaiban. Ugyanide nevezik ki segédlelkésznek, majd megválasztott lelkipásztor 1982 november elejétől. Az egyre aggasztóbb lelkészhiány miatt, az amúgy is kiterjedt szórványvidékkel bíró somogyjádi szolgálatok mellé 1984 szeptemberétől a mezőcsokonyai anyaegyházközség gondozására is megbízást kapott. 1986 júliusától a felsőmocsoládi anyaegyházközség gondozása is feladata lett. A somogyi szolgálatokból hívják az Őrségi egyházmegyéhez tartozó Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyháti Társegyházközség lelkipásztorának, ahol 1995.11.01-től kezdődően jelenleg is szolgál. 1994. április 16-án kötött házasságot Kiss Lenke Ilona ápolónővel, aki a Dunaalmási Református Egészségügyi Otthon gondozónője volt, jelenleg a Zalaegerszegi Mandulavirág Református Gondozóház munkatársa.

Tóth Győző lelkipásztor 39 éve teljesít szolgálatot. Eddigi szolgálati helyei mindig több településből álló kicsiny szórványgyülekezetek voltak. Sohasem szolgált olyan gyülekezetben, ahol a vasárnap délelőtti istentiszteleten túl más szolgálata nem lett volna a lelkipásztornak. Egykor Somogyban, jelenleg az Őrségben vasárnaponként három-négy istentiszteleti szolgálatokat lát el. Hétköznaponként fáradhatatlanul járja a településeket, hűséggel végzi a vallásoktatást a gyermekek között.  Nem egy esetben egy-két gyermek vallásoktatása miatt 25-30 kilométert utazik. Tóth Győző 39 év alatt bár mindig az „Isten háta mögött” teljesített szolgálatot, de igehirdetéseiben nem vált igénytelenné. Folyamatosan képezi magát és úgy készül a szolgálataira, mintha százak hallgatnák. Igényességét jelzi, hogy 2005-ben levelező úton középiskolai vallástanári diplomát szerzett a Károlyi Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

Gyülekezeti szolgálatai felsorolásszerűen: vasárnapi istentiszteleti szolgálatok, a szórványokban bibliaórák, iskolai vallásoktatás, hitoktatás családoknál, kórházlátogatói szolgálat a zalaegerszegi kórházban, sakramentális és kazuális szolgálatok a társegyházközségben és a hozzátartozó 19 szórványközségben.

Közegyházi szolgálatokat is vállalt: 2003 januárjától egyházmegyei adattári előadó, egyházmegyei számvevő, egyházmegyei lelkészi jegyző, 2008. december végéig pedig egyházmegyei lelkészi tanácsos. A Dunántúli egyházkerület 2003.12.18-án, Pápán adattári előadójának választotta.

Szakál Péter esperest idézem: „kijelentem, hogy Tóth Győző a Dunántúli egyházkerület egyik legszerényebb és a hivatali ügyvitelt tekintve a legpéldamutatóbb lelkipásztora.”

Remélem, hogy a felsoroltak alapján a zsinat jó lelkiismerettel adományozza a Dobos Károly díjat Tóth Győző lelkipásztornak. Kérem, hogy vegye át!

Jakab-Bálint Mihály 

 

Forrás: www.reformatus.hu; Bagdán Zsuzsanna, fotó: Vargosz


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. December 19., Wednesday,
Viola napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4618
Összesen 2009. június 2. óta : 15217050

Ige Mellett

(10) „…törd össze a korsót…” (Jeremiás 19)

Jeruzsálem városának déli kapuját a Fazekasok kapujának is hívták, de Szemét-kapunak is nevezték, mert ezen a kapun át vitték le a város szemetét, így... tovább

REPOSZT

Adventem, identitásom

Ezek azért gyűlölnek, mert azt hiszik, azokhoz tartozom, azért nem megyek közéjük. Azok meg viszont. Mindenféle harc folyik. Nem tudom, éppen ki van soron, lehet ...
... Tovább

Dokumentumtár

drhpdk

Formátum:.doc
Méret: 120.5 KB

"Kálvin János lelki-szellemi hatása a XVII. századi magyar közélet két legnagyobb alakjára Bocskai Istvánra és Bethlen Gáborra." Dr. Huszár Pál Doktorok Kollégiuma előtt elhangzott előadása.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

szombati istentisztelet

Formátum:.mp3,
Méret: 61.1 MB

A REND június 26-i, szombat esti istentisztelete

Hanganyag letöltése