Magyaralmási Református Egyházközség Honlapja

Gyermek-istentisztelet 2020. március 22.

2020-03-22 13:10:48 / Polgár Tibor

 

Áldás, békesség Gyerekek!

 

Ez az első vasárnap, hogy nem találkozhatunk személyesen, de azért mára is van üzenete Istennek a számunkra!

 

Olvassuk el Isten igéjét a Bibliából, az Efézusi levélből:

 

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.”

 

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk lába megremeg, ha halljuk a tévéből, rádióból a híreket, milyen nagy bajban vannak Európában, a mi földrészünkön, és szerte a világon az emberek. Kérdések vetődnek fel bennünk, mi van, ha mi is megbetegszünk? Mi van, ha a mi nagymamánk, nagypapánk is beteg lesz, esetleg meghal? Szinte elgyengülünk, ha a halottak magas számát halljuk. De tudjátok, mi Isten válasza? Az, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nem tudjuk, honnan van ez a vírus, bár a tudósok biztosan keresik a választ, és vannak is feltevéseik, mindenesetre nevezhetjük ellenségnek. Olyan ellenség, aki sokkal erősebb, mint mi, kicsinek és gyengének érezzük magunkat. De Pál apostol azt mondja ebben az igében, hogy Istennek hatalmas ereje van, és bízhatunk benne, hogy ezt a hatalmas erőt értünk meg is fogja mozgatni. De akkor mit tegyünk, hogy ne féljünk?

 

„Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért…”

 

Isten azt akarja, hogy kis katonák legyünk. A katonákra a fegyelmezettség a legjobban jellemző tulajdonság. Pontosan azt teszik, amit a parancsnok, a hadvezér mond, és akkor, amikor mondja. És bizony a katonák nem mehetnek a csatába fegyverek nélkül. Ezek a fegyverek fognak nekünk segíteni, hogy kiálljuk a próbát, amiben most vagyunk. Mik is ezek a fegyverek?

 

• ami a derekunkat védi, az az igazságszeretet: fontos, hogy ne hallgassuk meg a hazugságot, vagy ha meghallgattuk is, tudjunk különbséget tenni, és nem adni tovább. Ez az igazság útján tart minket.

 

• a megigazulás páncélja védi az egész mellkasunkat, a szívünket, tüdőnket, azt jelenti, hogy tudom, Jézus értem meghalt, bűnös voltam, de megigazított engem. Most már Isten gyermeke vagyok. Bármi történjen is, még ha meg is halnék, Istennél van az én helyem. Semmi, de semmi nem választhat el tőle. A szívem és minden lélegzetem el van rejtve e páncél mögé!

 

• a lábunkra is van felszerelés, mégpedig egy különleges saru: ha a lábaimmal sietek, hogy hirdessem az evangéliumot másoknak, azzal a gonosz munkáját kisebbítem. És mi is az az evangélium? Hogy Jézus meghalt értünk, és fel is támadt, és ha ő feltámadt, mi is fel fogunk vele együtt!

 

• a hit pajzsa is nagyon fontos, hisz hit nélkül a legjobb katona is vereséget szenvedhet, akármilyen erősek is az izmai! Hinnünk kell, hogy Isten bölcs, terve van velünk, és hogy nem hagy magunkra, ahogy a parancsnok se hagyja a katonáit a csatában, ő is ott harcol velünk és értünk. Ez a pajzs, a te hited olyan csodálatos, hogy ha az ellenség tüzes nyilat is lő ki, még azt is kioltja. Vedd a kezedbe gyorsan, és védd magad! Higgy Istenben és az ő szeretetében!

 

• már csak az üdvösség sisakja és a Lélek kardja van hátra. A sisak az a tudás, hogy üdvösségünk van. Azért írom, hogy tudás, mert bizony, néha nem érezzük, és olyan távolinak tűnik még az üdvösség. De ha tudom, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, akkor bizonyosságunk lehet abban, hogy bármi történjék is velünk, a menny a mi otthonunk!

 

• biztos láttad már a filmekben, hogy hogyan harcolnak a lovagok, hogy egy-egy kardcsapással le lehet fegyverezni az ellenséget. Isten nekünk is ad egy ilyen kardot. Tanulj meg minél több igét a Bibliából, és engedd, hogy a Szentlélek használja azt az életedben! Mindig eszedbe fogja juttatni azokat, amikor le kell fegyverezni rossz gondolatokat, érzéseket! És ezzel tudtok imádkozni magatokért, családotokért, barátaitokért, még énértem is! Biztatlak is, imádkozz sokat, harcolj imában azért, hogy minél hamarabb vége legyen a sokakat érintő szenvedésnek!

 

„…és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.”

 

Ha tetszett, amit írtam neked, jövő vasárnapra is készülök egy kis igemagyarázattal!

 

Szeretettel, Edit néni

 

Játékötlet:

 

Készíts pajzsot kartondobozból, írd rá filctollal, hogy hit!

 

Vagy készítsd el a papír fegyverzetet!

 

Valahogy így:

 

 

 

 

Képek forrása: Pinterest