Őrségi Református Egyházmegye

Őrségi Reformációi Istentisztelet Sárváron

2017-11-11 10:36:24 / őrségi admin

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz"

hangzott az ige az Őrségi Református Egyházmegye központi reformációi ünnepségen Sárváron. Idén 2017. október 29-én, vasárnap gyűltek össze, most már hagyományosan, közösen ünnepelni az őrség reformátusai. A helyszín is adta magát, hiszen az 500 éves reformációi jubileum alkalmával kiváló helyszínnek bizonyult a reformáció e fellegvára, ahol a nagy Nádasdy család oltalma alatt dolgozhatott, és adhatta ki műveit Sylvester János. Az 1541-es Újszövetség fordítását most is megcsodálhatjuk a sárvári várban található múzeumban.

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" hirdette Farkas Gergely püspöki titkár az igét a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 13,8) annak a több száz testvérnek, akik ez alkalomra a sárvári Park Inn Hotel dísztermébe gyűltek össze ünnepelni. Az igeválasztás sem volt véletlen, hiszen ez az ige áll azokon az emlék márványtáblákon is, amit október hónapban a legtöbb dunántúli református templomban elhelyeztek. Az igehirdető szemléletesen, jó példákkal megközelítve, sőt a technikai problémákkal is megküzdve rámutatott arra az örök igazságra, hogy ugyanazon Krisztus előtt borulunk le ma is, mint akik előtt reformátor őseink leborultak. Ő nem változott. Az apostolok felismerve Jézusban Isten Fiát, már Őt követték, és ugyanígy tettek az egyházatyák, az előreformátorok és a reformátorok is. Rámutatott, hogy amikor ámulattal állunk hitbéli őseink élete fölött, ne felejtsük el, hogy Krisztus ma is ugyanaz, mint volt 500 éve. A mi életünkből is ugyanazt az áldást tudja előhozni, mint az övékből. És ő ugyanaz is marad, ezért biztosan tekinthetünk előre a jövőbe, a saját életünkkel és az utánunk jövő generációval kapcsolatban is. Hangsúlyozta, hogy nem tud újat, nagyszerűt mondani, mert Krisztusnál nagyobbat nem lehet mondani.

Az istentisztelet fényét az Őrségi Református Egyházmegye Egyesített Kórusának szereplése emelte, több szívhez szóló, szép énekkel. Nt. Szakál Péter esperes úr köszöntő szavai után, Nt. Szentgyörgyi László ágendázásával az ünnepi istentiszteleten úrvacsorai közösségben is megállhattunk, kézzelfoghatóan érezve Krisztus jelenlétét egyházmegyénkben.

Az ünnep szépségét emelte, hogy a lelkészük, Gyarmati István vezetésével a sárvári evangélikusok is csatlakoztak hozzánk és jelen volt Sárvár város polgármestere, Kondora István, és Márh Tivadar alpolgármester is. Az istentisztelet végén szeretetvendégségre invitáltak mindenkit, hogy a találkozás öröme tegye teljessé ünneplésünket.

2018-ban pedig Esperes úr hívogatására Szentgotthárdon találkozhatunk ismét egymással és közösen a mi urunkkal, Jézussal, aki „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz".

 

Bódis Tamás

ref. lelkipásztor


Galéria

kórus01 lelkészek01 lelkészek02 polgármester és alpolgármester Gyarmati István evangélikus lelkipásztor gyülekezet01 gyülekezet02 Farkas Gergely lelkipásztor gyülekezet03 gyülekezet04 klenódiumok gyülekezet05 gyülekezet06 kórus02 kórus03 kórus04 kórus05 kórus06 úrvacsora zárszó