Pályázati Lehetőségek Honlapja

Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014-15

2015-05-23 12:37:54 / Refdunántúl Adminisztrátor

Kiíró: Ökotárs Alapítvány; Autonómia Alapítvány; Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány; Kárpátok Alapítvány

Határidő: Folyamatos

Érvényes: 2015.12.31

Tárgymutató: akciópályázatok civil szervezeteknek

Pályázhat: olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől

A pályázati felhívás konkrét célja:
Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük több) lehet, azaz: 
- az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség; 
- a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása.
- a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése.
- a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
- a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.

Jelen pályázati felhívás keretében az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1000 euró, legfeljebb 5000 euró, és a projektek futamideje legfeljebb egy év lehet (alsó korlát nincs).

További részletek a Norvég Civil Alap honlapjáról valamint a www.pafi.hu oldalról érhető el.