Pályázati Lehetőségek Honlapja

Diplomamentő program / 14111

2015-05-23 12:38:32 / Refdunántúl Adminisztrátor

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Határidő: Folyamatos

Érvényes: 2015.12.31

Tárgymutató: diplomamentő program / 14111

Pályázhat:

Csak olyan uniós polgár (természetes személy) jelentkezhet, aki az alábbiaknak megfelel: 
a) Államvizsgáját hazai felsőoktatásban sikeresen teljesítette, és erről rendelkezik a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti igazolással, miszerint diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte meg.

b) Felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem áll.
c) Államilag elismert nyelvvizsga szükséges a hazai felsőoktatásban megszerzendő diplomájához.
d) Rendelkezik azzal az előzetes tudásszinttel abból a nyelvből, amelyre jelentkezni kíván, hogy a választott óraszámú képzés esetén sikeres szintfelmérőt tegyen és a tanfolyam végén teljesítse a program követelményét.

Jelen pályázat közvetlen célja az államvizsgával már rendelkező természetes személyek nyelvvizsgára felkészítő képzésbe vonása annak érdekében, hogy a képzés végén sikeres nyelvvizsgát tegyenek, és azt követően átvehessék diplomájukat.

A Diplomamentő program a nyelvvizsgára felkészítő képzéseken való részvételt támogatja, B1 vagy a feletti szintről B2 nyelvi tudásszintre jutás érdekében az államilag elismert, általános, középfokú (B2) komplex, vagy írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga sikeres teljesítéséért.

A pályázható képzések 
- Nyelvek: angol, német vagy francia 
- Képzések időtartama: 240 vagy 360 óra 
- Képzések intenzitása: heti 6 órától - heti 20 óráig 
- A program keretében megszerezhető nyelvvizsga: államilag elismert, általános, középfokú (B2) komplex, vagy (B2) írásbeli, vagy (B2) szóbeli nyelvvizsga. Utóbbi két nyelvvizsga típus kizárólag akkor elfogadott, amennyiben a pályázó rendelkezik a komplex nyelvvizsgához szükséges másik résznyelvvizsgával (vagyis szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga bizonyítvánnyal).

A pályázatot a http://www.ofa.hu oldalon, az OFATÁR felületen történő regisztrációt követően elektronikus formában kell benyújtani: 
https://www.ofatar.hu/ofatar/Kepzett/Kepzettbelep.aspx