Pályázati Lehetőségek Honlapja

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételei

2015-05-23 12:38:58 / Refdunántúl Adminisztrátor

Kiíró: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Határidő: 2015.06.01.

Érvényes: 2015.06.01

Tárgymutató: fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételei

Pályázhat:

az ügyfél, aki
- mezőgazdasági üzemének méretét már a 2014. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte, és
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására
jogosult az az ügyfél, aki
- mezőgazdasági üzemének méretét már a 2014. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte, és
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.
A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 9.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

További részletek: http://www.mvh.gov.hu és a www.pafi.hu oldalon.