Pályázati Lehetőségek Honlapja

Európai Nyelvi Díj 2015

2015-05-23 12:39:23 / Refdunántúl Adminisztrátor

Kiíró: Tempus Közalapítvány

Határidő: 2015.06.22

Érvényes: 2015.06.22

Tárgymutató: díj, európai nyelvi

Pályázhat: bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény, helyi vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége) ad otthont

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

A program:
a) legyen átfogó.
Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
b) képviseljen többletértéket nemzeti szinten. 
c) biztosítsa a tanulók és/vagy tanárok tartós motivációját.
d) legyen újszerű és kreatív.
e) rendelkezzen európai dimenzióval.
Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket, hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.
f) legyen kiterjeszthető, továbbadható.
g) illeszkedjen a Közös Európai Referenciakeret szemléletéhez.
Amennyiben a program a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz, a programért felelős intézmény jó eséllyel pályázhat az Európai Nyelvi Díjra.

További részletek: http://tka.hu/palyazatok/108/europai-nyelvi-dij/erasmus