Pápai Református Egyházmegye

 

Miért sújt vessződ engemet

2020-11-20 11:36:38 / Füstös Gábor

Mindenható Isten! Mennyei Édesatyám az Úr Jézus Krisztus által!

Alázattal jövök Eléd most, és kitárom Előtted szívemet. Bizony, tele van aggodalommal és bizonytalansággal.

Mégis megvallom, hogy Te vagy úr mindenek fölött, és a Te atyai kezedből jön minden, ami engem és mindnyájunkat ér.

Bölcsességeddel és szereteteddel kormányzod e világot.

Hálával köszönöm meg, hogy gondviselő szereteted körülvesz engem is.

Ebbe a szeretetbe belefér az is, hogy időnként megengeded, hogy nehézségek és próbatételek érkezzenek az életembe.

Amikor nem értem, hogy „miért sújt vessződ engemet”, akkor is Téged, kérlek, hogy irgalmaddal állj mellém. A mélységből kiáltok Hozzád, irgalmas Isten, és kérve kérlek, hallgasd meg az én imádságomat.

Imádkozom a betegekért és szenvedőkért, hogy betegségükben ne maradjanak egyedül!

Könyörgök mindazokért, akik e járványban megbetegedtek, és  könyörülj azokon is, akik mellettük állnak  a  bajban. Imádkozom azokért is, akik súlyos állapotban a kórházban várják gyógyulásukat.

Ne hagyd el, kegyelmes Istenem, az őket ápolókat: az orvosokat, a nővéreket, a mentősöket, az egészségügyi dolgozókat!

Imádkozom mindnyájunkért, hogy a bajban el ne veszítsük reménységünket Benned, és adj, kérlek szabadulást e mostani nagy szükségünkből!

Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgasd meg könyörgésemet. Ámen.

(Tóth András esperes imádsága)