A Rédei Református Egyházközség Honlapja

Ökumenikus imahét

2020-02-11 10:09:29 / Barta Zsolt


Idén január 19. és 26. között került megrendezésre az ökumenikus imahét. Ennek a hétnek a célja a keresztyén felekezetek közötti párbeszéd erősítése. Megmutatni, hogy mindannyian felekezeti hovatartozásunktól függetlenül, illetve különbözőségeink ellenére,  ugyanazt az Istent szolgáljuk. Hiszen egy Úr van csak a világon, Ő pedig az az Isten, aki Atyaként mindannyiunkat megteremtett, aki Jézus Krisztus által egyenként mindenkit meg akar váltani, és aki Lelke által ott munkálkodik mindegyikünkben, növelve és erősítve a Benne való hitet. Az imahét anyagát idén a máltai keresztyének készítették el, vezérigéje pedig az ApCsel 27,18-28,10 volt. Az istentiszteleteknek gyülekezetünk adott otthont ebben az évben is.

 

 

Az idei imahéten is, a falu hagyománya szerint, több felekezet hallgatta együtt Isten szavát. Az istentiszteleteket minden nap 18 órakor tartottuk. Különböző egyházak lelkésze, illetve plébánosa szolgált közöttünk. Az imahetet, ami vasárnap kezdődött, Bajnóczi Márió, bakonyszombathelyi evangélikus lelkipásztor szolgálata nyitotta meg. Fiatalos lendülettel hirdette Isten Igéjét, aminek során elmondta, mi az imahét fő vezérfonala, hogyan szólít meg bennünket Isten Pál hajóútján keresztül.

 

 

 

 

A következő három napban olyan fiatalok szolgáltak közöttünk, akik a Pápai Református Teológiai Akadémia hatodéves hallgatói. Hétfőn Deák László, kömlődi református hatodéves segédlelkész hirdette Isten igéjét azzal az energikussággal, amit a kömlődi gyülekezet már jól ismer. Arról beszélt, milyen viharos helyzetbe kerültek a Pállal együtt utazók a hajón, ám mégis, hogyan volt ott Isten velük ebben a helyzetben is.

 

Kedden Strifler Zoltánné, leánykori nevén Csöngedi Nikolett, győri református hatodéves segédlelkész szolgált közöttünk. Korábban már többször szolgált a gyülekezetünkben a nyári táborok során, így őt régi ismerősként fogadta a gyülekezet. Arról beszélt, hogy minden nehézség ellenére, Isten gondját viseli az embernek, még a haja szálainak számát is számon tartja.

 

 

Szerdán Marton Krisztián, rédei református hatodéves segédlelkész hirdette Isten Igéjét  Pál apostol és társai megpróbáltatásai valamint az angyal ígérete alapján.

 

Csütörtökön Dr. Barta Zsolt, a rédei református gyülekezet lelkipásztora végezte az igehirdetés szolgálatát. Az imahét házigazdájaként szolgált közöttünk, igehirdetése pedig Pál apostol kenyéréről szólt. Elmondta, hogy az úrvacsora kérdése a legmegosztóbb kérdés a felekezetek között, ám az az Úr, aki ránk hagyta ezt, az közös. Ez az Úr pedig az Úr Jézus Krisztus.

 

 

 

 

Pénteken a rédei pünkösdi gyülekezet megbízottja, Németh József hirdette Isten igéjét. Prédikációjának középpontjában a mérges kígyó által megharapott, ám csodálatos módon egészségesen megmaradt Pál állt. Többek között beszélt arról is, hogy mennyire fontos befogadni Jézus Krisztust, mennyire fontos a bűnbánat a megtérésünk folyamatában. Ezen az istentiszteleten vele együtt szolgált a rédei pünkösdi gyülekezet dicsőítő csapata.

 

 

 

Szombaton Szépné Czippán Noémi, etei református lelkipásztor szolgált közöttünk. Gyakorló lelkipásztorként életszerűen beszélt számunkra Isten hatalmas tetteiről, igehirdetése gyakorlatias és közérthető volt mindenki számára.

 

 

 

 

Az imahét záró alkalmán Aradi László, Sümegcsehi római katolikus plébánosa jött el közénk. Rédei kötődésű, hiszen korábban a rédei katolikus gyülekezet plébánosa volt. Igehirdetése és szolgálata mélyreható volt.

 

 

 

 

Az istentiszteletek után gyülekezetünk lelkipásztorai, Dr. Barta Zsolt és felesége, Barta Lívia vendégül látták a szolgáló testvéreket vacsorával, ami jó alkalom volt a kötetlen és őszinte beszélgetésre. Gyülekezetünk, valamint a jelenlévő más felekezetek tagjai számára is építő volt az imahét. Isten Lelke áldásosan működött közöttünk, mert napról napra sokan gyűltünk össze, hogy együtt hallgassuk az Igét, együtt énekeljünk és imádkozzunk ahhoz az Úrhoz, aki mindannyiunk Istene.

 

 

Marton Krisztián, segédlelkész