Kaposvári Református Egyházközség Honlapja

2020.09.14.

2020-09-15 10:42:24 /

Szeptember 14.

„Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél." (1Kor 1,25)

Sokszor nem értjük mi emberek, mit miért cselekszik az Isten. Ahonnan mi látunk dolgokat, máshogy tűnik fel az igazság, az egyenlőtlenségek kérdése, vagy épp Isten segítségének szükségessége. Amikor mi mindent másképp oldanánk meg, mint ahogy az történik, akkor érdemes végig gondolni a kiemelt igeszakasz igazságát: Isten bölcsebb és erősebb, mint mi. Pál arról ír a szakaszban, hogy Jézus keresztjének üzenete bolondságnak tűnik azok számára, akik nem hiszik el, hogy Jézus az, akinek mondta magát. Zsidókat és görögöket említ, akiknek szintén van véleményük Jézus személyéről: egyiknek botránkozás, a másiknak bolondság az, amit a keresztyének hisznek Róla. Azóta is jellemző az emberre, hogy Jézus üzenetét nem elfogadja, hanem mérlegeli. Véleménye van mindenkinek, javaslatai is, hogyan cselekedhetne - szerintük - jobban az Isten. Ugyanakkor elgondolkoztató, hova vezet ez a hatalmas öntudat Istennel szemben.

Hívő emberként megszólítanak minket mások, hogy Isten miért enged meg eseményeket, vagy ha teheti, miért nem lép közbe hatalmával. Mintha bizony az Isten lenne bölcstelen, vagy erőtlen! Pedig ezekre a kérdésekre a válasz ebben a bibliai mondatban van elrejtve. Számtalanszor tapasztaljuk saját életünkben is, hogy Isten valamit sokkal bölcsebben rendez el, mint ahogy mi gondoltuk. Ha Rá bízzuk az időzítést, és nem rohanunk elébe a dolgoknak, Ő kimunkálja akaratát. Ha készek vagyunk szándékai szerint formálódni, az Ő ereje tapasztalhatóvá válik abban, ahogy nehézségeinket kezeljük. Egész máshogy hozunk meg döntéseket, ha előtte imádságban elkérjük azt, mint amikor saját fejünk után megyünk, és nem látjuk a következményeket.

Alázatra hív minket a fent kiemelt mondat. A mi dolgunk nem az, hogy mérlegeljük, hogy Isten vajon helyesen cselekszik-e. Ez a mondat lehetőséget kínál számunkra: meríthetünk az Isten bölcsességéből, és élhetünk az Ő erejéből. Ez a lehetőség csak a keresztyéneké. Azoké, akik megbotránkozás helyett kérdeznek, tanulnak, imádkoznak. Azoké, akik nem bolondságnak gondolják a Biblia szavait, vagy meséknek a történetek által leírt tanulságokat, hanem élő, személyes történetük van a cselekvő Isten közbenjárásáról. Azoké, akik lázadás helyett felismerik, hogy minden helyzetben Isten segítségére van szükségünk. Azoké, akik tudják: életük minden pillanata Isten ajándéka. Ez a szemlélet sem tud megérteni és megmagyarázni mindent, de meglátja a mindenható Istent. Ámen.

(Kiss Gyöngyi)