Tatai Református Egyházmegye

Krisztus örömhíre - Evangelizáció Ászáron

2017-06-19 12:39:11 / Nagy Attila

„A nagy mélységből szüntelen / Hozzád kiáltok, Istenem, / Haláltól mentsd meg lelkemet, / Fogadj be engemet! / Amint vagyok, jövök, amint vagyok, jövök, / Én értem is omlott a vér, / Fogadj be Jézusért"

Hangzott fel ez a szívbe markoló ének az ászári gyülekezeti teremben 2017. március 26-án, Nt. Végh Tamás ny.református lelkipásztor tavaszi evangelizációs igehirdetés sorozata előtt.

Az ige, a Róm. 1:16-17 volt, amely alapján négy napon át hangzott az evangelizáció. „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni."

 


Ez az ige az 500 évvel ezelőtti reformáció egyik kirobbantó igéje lehetett. Ha a középkori sötétséget áttörte, most is hatalma van, hogy áttörje azt a sötétséget, amibe süllyedtünk.

 

A lelkipásztor „különleges" módszerrel hirdette az igét. Az embervilágot úgy mutatta be, mintha egy fénysebességű járműbe szállva, sok-sok milliárd évig utazva sem találnánk a „végét". A teremtett mindenség olyan hatalmas, hogy át kell gondolni, ki is az a hatalmas Isten? Ő mindent a helyére tett a Földön. Az embert is úgy alkotta meg, hogy minden a helyére került a teremtett világban! Mi vagyunk a teremtett gyermekei, hogy képviseljük Őt, akárhova megyünk. Az élő Isten megbízottjai vagyunk! Megkaptuk a Bibliát, ami tervrajz az életünkhöz, Isten mindenben a tanácsadónk szeretne lenni. A BibliábanIsten igazsága jelentetik ki. Köszönjük meg az Úrnak, hogy Jézus Krisztus megváltásának az örömhírében Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Nincs igazság a földön! Minden ember az igazság léce alatt van, egyedül Jézus igaz.Isten igazságos, igazságtalan csak az a tette volt, mikor Jézust a keresztre küldte azért, hogy az embernek ODAADHASSA az Ő igazságát! Amióta élet van a Földön, Isten őrzi létszükségleteinket, őrzi a rendet. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus kifizette bűneinket, hogy Isten igazságából élhessünk. Ha van igazságom Jézustól, akkor lesz békességem, örömöm. Kell-e nekem? Odaállok-e, hogy elkérjem? Ahhoz, hogy áldott, boldog ember légy, Isten igazsága kell! Jézus azért jött a világra, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet.

 

 

A hit = lelki látás. A hit az igehallgatásából születik. Ha megfogan az ige, kezdem észrevenni a bűneimet, elveszett voltomat és a Krisztusban rejlő új életlehetőséget. Ha rájövök a rossz természetemre, akaratomra, azt el kell hagynom, és Jézusnak kell átadnom a hatalmat az életem felett. Ki kell mondani, hogy Jézussal akarok tovább menni, szeretném, ha ezután Ő irányítaná az életem! Ha Ő belép az életünkbe, újra az általa készített helyet foglaljuk el a teremtett világban! Amikor meghalt a kereszten, lehetőséget teremtett, hogy ne csak a bűneink bocsáttassanak meg, hanem a megromlott természetünk is a keresztre kerüljön:"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gal.2:20). Jézus azt mondta a tanítványoknak: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5) Végh Tamáslelkipásztor olyan igaz történetekkel színezte ki az igehirdetést, amelyek mind azt igazolták, ha kicsit is felkeltette figyelmünket Jézus, akarjunk közelebb kerülni Hozzá, kinyitni a szívünket, elfogadni Őt életünk vezetőjének!A bizonyságot tevő testvérek szavai is azt igazolták, hogy miután átadták életük irányítását, és kapcsolatba kerültek Jézussal, megváltozott az életük. Testvérek, életünk minden területe Isten kezében van! Ha kinyitjuk szívünket és átadjuk életünket az Úrnak, az Isten igazsága  kegyelembőla miénk lesz, és ez a lelki kincsátformálja majd életünket!

 

Ne késlekedjünk, viszonozzuk az Isten szeretetét!

 

A következő ének szavai kifejezik a Krisztussal létrejött hitkapcsolat örömét és elégséges voltát.

„Mélyebbre benned, mélyebbre még! Nem kell a földön semmi egyéb! Krisztus, a szívemet tárom eléd, Élet vagy nékem és nyereség!"

 

Somogyi Lajosné Ászár