Hálaadó ünnepség volt Rédén

Barta Lívia, 2017-11-21 09:03:48

Kétszáz évvel ezelőtt, 1817. november 9-én nagy ünnepség volt Rédén: felszentelték az új református templomot.  Az ünnepségen részt vett a püspök, Tóth-Pápai József, dadi prédikátor; Tóth Ferenc, pápai prédikátor - ez utóbbi a szentelést is végezte. Az esemény fényét emelte a „pápai kollégiumbeli éneklő kórus".

  

 A prédikáció alapigéje az 1 Mózes 28,17-ből Jákób ősatya szavai alapján hangzott: „Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja." Az igehirdetés után éneklés következett, ami alatt „az úr vacsorájával élni nem akarók kitakarodtak" - írja Pethő Zsigmond. Az úrvacsorai szertartást a püspök úr vezette. Majd keresztelő következett, amit a mezőlaki prédikátor végzett el. Közvetlenül ezután három esküvőt tartottak az új templomban. A világi méltóságok sem kerülték el az istentiszteletet: eljött Gróf Galánthai Eszterházy Imre, a falu földesura valamint felesége; ott ültek a templomban a kis grófok: Pál, Imre, Sándor és László, valamint a kis grófnő, Angelika is. Pethő Zsigmond, a gyülekezet lelkipásztora, aki 1804-1829-ig szolgált Rédén, az egyház krónikás könyvébe feljegyezte, hogy a grófi család „a templomba megjelenni, a tanításokat meghallgatni, együgyű ceremóniánkat mindvégig elnézni s ez által is örömünket növelni méltóztatott." Az istentisztelet után a gróf megvendégelt harminc személyt a kastélyában - sejthetően az egyházi elöljárókat. A parókián egész nap egymást felváltva ebédelt és vacsorázott a nép.

Templomépítésre azért volt szükség, mert az itt álló kelet-nyugati tájolású régi templom katasztrofális állapotban volt: falai máladoztak és meggyengültek, az ablakok keskenyek és kicsinyek voltak, a födém gerendáinak alján „verebeknek ocsmány fészkei voltak, úgy hogy sokszor tőlük imádkozni is alig lehessen", ganéjuk pedig a férfiak és az asszonyok nyakára hullott. Ráadásul az 1810-ik évi móri földrengés következtében a napkeleti fal felső része ledőlt és sokáig ott hevert. A régi templom elrontása, azaz lebontása után az új templom ünnepélyes alapkőletételére 1815. május 4-én került sor. A 102. zsoltár eléneklése után a fundamentum üregébe egy üzenetet is elhelyeztek. Az építkezés két évig elhúzódott egyrészt az emberek restsége és civakodása miatt, másrészt menet közben elfogyott a pénz. Végül a gróf jóindulata, természetbeni és pénzbeli adománya segítette hozzá az egyházat az épület befejezéséhez. Felszentelésére az őszi munkák végeztével a reformáció 300. évfordulóján került sor.

 

 

 

 

Kétszáz év elteltével a reformáció 500. évében arra törekedtünk, hogy méltóképpen megünnepeljük a dupla évfordulót és igazi gyülekezeti ünnep legyen a rédeiek számára. 2017. november 12-én hálaadó ünnepséget és gyülekezeti ebédet tartottunk. Az egyházközség tagjain túl meghívtuk a faluban élő római katolikus és pünkösdi testvéreket, továbbá azokat a korábban Rédén szolgáló lelkészeket és családtagjaikat, leszármazottaikat, akiket ismerünk valamint azokat a lelkészeket, akik ebből a gyülekezetből indultak el teológiai tanulmányokat folytatni. A délelőtti istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Hodánics-Biró Tünde (Zalaegerszeg) végezte a kétszáz évvel ezelőtti textus alapján. A liturgiában részt vettek még Bátky Dávid (Ete), Bátki Miklós ny. esperes (Réde) és Dr. Barta Zsolt (Réde) lelkipásztorok. Az istentisztelet ünnepélyességét emelte a hittanos gyermekek versmondása, éneke és hangszeres játéka. Csiha Kálmán Szeressétek a templomot című versét Horváthné Borsos Melinda lélekemelő módon adta elő közöttünk. Ezen az istentiszteleten lelepleztük a reformáció 500. évfordulójának emléket állító egyházkerületi emléktáblát is. Távozóban mindenki egy jövő évi gyülekezeti kártyanaptárt kapott ajándékba, melynek előlapján a rédei templomról készült festmény látható. Majd mindannyian átmentünk a Kultúrházba, ahol terített asztalok mellett hallgattuk meg a templomépítés kalandos történetét. Még az ebéd elfogyasztása előtt Dr. Hudi József, a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának főlevéltárosa annak a részleteibe is beavatott minket, hogy hogyan terjedt el a reformáció ezen a vidéken. A finom ebéd után mindenki megtekinthette a zirci Reguly Antal Múzeum által készített Protestánsok a Bakonyban című kiállítást. A nap zárásaként Nagy Péterné (Hetyei Mónika, Környe-Oroszlány) tolmácsolta számunkra Isten üzenetét a templomban. Több, mint 250 ember, felnőtt és gyermek, töltötte együtt ezt a napot és telt meg a szíve hálaadással és örömmel.

Barta Lívia, Réde 

A jeles napról készült videó ITT tekinthető meg. A fényképek pedig ITT érhetők el.

Forrás: A Rédei Református Egyházközség honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2018. October 19., Friday,
Nándor napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4611
Összesen 2009. június 2. óta : 14833737

Ige Mellett

(56) „Szombatnapon azonban pihentek a parancsolat szerint.” (Lukács 23,50–56)

Jézus temetése után, az Őt követő asszonyok (8,1–3) megnézték a sírt, ahová helyezték a testet: szemtanúi voltak Jézus temetésének (55). Ezek az asszo... tovább

REPOSZT

Ciki cigi

- Azt javaslom a kormányzatnak, hogy menjen végig azon az úton, amit eddig megkezdett, és egy újabb lépést tegyen meg. A nemdohányzó többség érdekében tovább szűkítjük ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL110620

Formátum:.doc
Méret: 40.0 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2011.06.20.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

nyitoit

Formátum:.mp3,
Méret: 14.3 MB

Nyitó istentisztelet, Imre Bálint esperes

Hanganyag letöltése