Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Nyílt nap az Akadémián

2023-02-03 07:29:04 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Pápai Református Teológiai Akadémia tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket nyílt napjára 2023. február 8-án.

tovább

Cselekedni a jót

2023-02-02 07:36:02 Márton Gergely

Január 31-én Pápakovácsiban, a Szent Anna katolikus templomban tartott ökumenikus istentiszteleten imádkoztak a keresztyén egységért a település hívei. Igét Steinbach József püspök hirdetett: „Csak Isten könyörülő szeretete által, Jézus Krisztusban kiteljesedve vagyunk képesek a jót cselekedni”.

tovább

Felhívás a 2023. évi Dobos Károly lelkészi díjra való felterjesztésre

2023-01-27 13:29:05 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a 'kevesen is hűséggel', a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

tovább

Zajlik a csopaki iskola épületének felújítása

2023-01-25 07:42:57 Márton Gergely

A Csopaki Református Általános Iskola gyermeklétszáma örvendetesen emelkedik. A fenntartó Csopak-Paloznaki Református Társegyházközség az önkormányzattal közösen mindent megtesz azért, hogy az infrastruktúrát folyamatosan fejlessze. A közelmúltban nagy fába vágták fejszéjüket, a 70-es években épült utcafront felőli szárny tetőszerkezetének felújításába fogtak. A beruházás részeként a tetőteret is beépítik. Január 19-én Steinbach József püspök látogatott el az iskolába, hogy megtekintse a munkálatokat.

tovább

Isten népe vagyunk, egyedül nem boldogulhatunk

2023-01-24 07:49:15 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Az ökumenikus imahét záró eseményeként keresztény–zsidó imaórát tartottak január 22-én Budapesten, az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. A szertartást Erdő Péter bíboros, prímás és Frölich Róbert főrabbi vezette. Az alkalmon imádságos szolgálattal vett részt keresztény felekezetek képviselői, köztük Steinbach József püspök is.

tovább

Valahányszor megtettétek ezeket, velem tettétek meg (Mt 25,40)

2023-01-23 07:41:29 Márton Gergely

Veszprémben, az ökumenikus imahét alkalmából a Feltámadt Üdvözítő templomában Steinbach József püspök hirdette az igét. A december 20-i alkalmon arról szólt, hogy ebben a világban soha nem leszünk tökéletesek, de Isten szeretete által egyre inkább megtisztul az életünk.

tovább

A Krisztusban való egységért

2023-01-22 07:36:32 Márton Gergely

„Tanuljatok meg jót cselekedni!” Az imahét ézsaiási felszólítása csak akkor válhat valóra, ha Isten az Ő Szentlelke által Jézus Krisztusban megigazít bennünket. Ő soha el nem hagy, az ég felé mutató temploma vezesse tekintetünket az Úr felé. Az ökumenikus imahét január 19-i alkalmán Steinbach József püspök a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban közösen imádkozott Szemerei János evangélikus és Dr. Székely János katolikus püspökökkel a keresztyének egységéért.

tovább

Újonnan kell születnetek!

2023-01-20 13:52:31 Márton Gergely

Január 18-án az Esztergomi Református Gyülekezet templomában négy püspök szolgálatával tartották meg az ökumenikus imahét 3. napját. Újjászületés, reménység, vigasztalás és alázat. Steinbach József református, Szemerei János evangélikus, Kocsis Fülöp görögkatolikus és Cserháti Ferenc római katolikus püspökök az isteni jóság evangéliumi üzeneteit fogalmazták meg.

tovább

Az örök élet a miénk. Lehet jobbá lenni!

2023-01-18 14:45:28 Márton Gergely

„Isten már cselekedett értünk, és a megszentelődés útját járva tudatosan mi is törekedhetünk a jóra.” Január 17-én, a kaposvári Szent Imre templomban tartott ökumenikus imaórán Steinbach József püspök az ökumenikus imahét ézsaiási felszólítását („Tanuljatok jót cselekedni!”) az Isten kegyelméből nekünk ajándékozott örökélet tágasságába helyezte.

tovább

Tovább vinni az élet istentiszteletébe…

2023-01-17 10:54:28 Márton Gergely

Az ökumenikus imahét budapesti nyitóistentiszteleti szolgálata után Steinbach József püspök hétfőn Győrben, a Boldogságos Szűz Mária székesegyházban hirdette az Úr igéjét.  Az idei ökumenikus imanyolcad vezérigéje Ézsaiás próféta felszólítása: „Tanuljatok jót cselekedni!” (Ézs 1,17)

tovább

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 1,17)

2023-01-11 07:43:48 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén. Ezt teszi egyértelművé számunkra az idei ökumenikus imahét vezérfonalát adó ézsaiási ige is. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) január 15. és 22. között szervezi az ökumenikus imahetet.

tovább

Áldott nyilvánvalóság

2023-01-09 07:42:35 Márton Gergely

„Legyen nyilvánvalóvá számunkra Isten megtartó szeretete, amely az áldott egyetlen nyilvánvalóság, és amely földi életünk minden valóságát az örökélet távlataiba helyezi” – hirdette Isten vigasztaló igéjét Steinbach József püspök P. Tóth István gyászistentiszteletén. A Mezőföldi Református Egyházmegye egykori esperese, az iszkaszentgyörgyi és móri gyülekezetek volt lelkipásztora 69. életévét betöltve tért haza Teremtő és Megváltó Urához.

tovább

Hűséggel és örömmel

2022-12-29 06:55:19 Márton Gergely

„Nehéz év volt, de hála van a szívünkben, a kegyelem kiáradt ránk” – mondta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, akivel az elmúlt esztendőről beszélgettünk. A megtartó kegyelemben tapasztaltuk meg az áldást egyházunkban, gyülekezeteinkben és a saját életünkben is.

tovább

Ünneprontó

2022-12-24 07:48:09 Köntös László

tovább

Evangelizáló Adventi Udvar a Pannonia Reformata

2022-12-23 13:07:28 Halászné Kapcsándi Szilvia

"Legyen világosság!" (1Móz 1,3)

Evangelizáló adventi udvarunkban a betlehemi jászolhoz vezetjük a hozzánk betérőket.

tovább

A legrövidebb út (videóval)

2022-12-19 07:42:16 Márton Gergely

Kézbesítve. Talán ennyit is elég lenne mondani arról, hogy 106 kárpátaljai óvodás kisgyerek megkapta azt az ajándékot, amit a „Karácsonyi Angyaltól” kértek. A „Karácsonyi Angyal” szerepét négy Veszprém Megyei óvoda vállalta magára. A feladó és a címzett között sok száz kilométer a távolság, de az ajándékozó és az ajándékozott között már ott van a legrövidebb út.  

tovább

Püspöki gondolatok advent negyedik vasárnapján

2022-12-18 07:06:20 reformatus.hu

„Olyan Istenünk van, aki jó. Ő maga a tökéletesség, a jóság, a szentség, az örökkévalóság. És ez az Isten csak jót akar ajándékozni nekünk.” Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspökének adventi gondolatai.

tovább

25 éves újságunk, a Dunántúli Református Lap

2022-12-17 07:35:36 Márton Gergely

Az istentiszteletre érkezők elveszik a bejáratnál az újságot, a padba ülve lapozgatják, mutatják egymásnak a cikkeket. Ez a jelenet negyed évszázada van velünk. A híreket közlő, identitáserősítő, kort dokumentáló kiadvány, vagyis kerületünk újságja, a Dunántúli Református Lap 25 éves. Köntös László főszerkesztővel emlékezünk meg erről a karácsonyi szám megjelenése alkalmából.

tovább

Építőipari nívódíjat kapott a Pannonia Reformata Múzeum

2022-12-16 07:33:35 Horváth Andrea

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ban alapította meg, a Veszprém Megyei Önkormányzat, és Veszprém Megyei Jogú Város elvi támogatásával a Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjat. Az elismerést Veszprém megye meghatározó és egyedülálló épített alkotásainak díjazására hozták létre.

tovább

2023. February 03., Friday,
Balázs napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12474
Összesen 2009. június 2. óta : 34932929