Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Egyszer volt, hol nem volt konferencián…

2023-06-06 19:31:40 Márkus-Oroszi Dániel

Még nem volt 10 óra, de már kongtak a harangok, hirdetve: valami elkezdődik. Megannyi kíváncsi tekintet csendben várta, vajon mit is jelent az a mondat, hogy a „Lelkész, ember is.”

Az Őriszentpéter-Szalafői Református Társegyházközség adott helyet az Őrségi Református Egyházmegye Presbiteri konferenciájának. Több mint 100-an várták a harangszó végét, hogy megtudják a titkot… a lelkész ember is.

 

tovább

Gyászjelentés

2023-06-02 11:57:20 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Mély fájdalommal, de a feltámadás és az örök élet reménységével tudatjuk, hogy nt. Demjén István református lelkipásztort életének 55. évében hazahívta könyörülő Ura.

tovább

A Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciája

2023-05-31 10:48:45 Szépné Czippán Noémi

A születésünk bonyolult folyamat. Már akkor formálódunk, amikor még senki sem tudja – az Atyán kívül -, hogy élet fogant. Növekszünk, fejlődünk. Ma már ugyan ultrahang készülék segítségével be tudunk pillantani az anyaméhbe, de csak a születéssel válik teljesen ismerhetővé az a csöpp kis ember.

tovább

Felhívás a 2023-as kántorképző tanfolyamra

2023-05-30 18:57:13 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Kedves leendő Kántorképzős!
Szeretettel várunk 2023-ban is a pápai református kántorképző tanfolyamon!
Idén július 3. és július 22. között lesz a tanfolyam, a beköltözés július 2. vasárnap.

tovább

Elkezdődött a tizedik REND szervezése

2023-05-25 07:12:14 Márton Gergely

Május 19-én Balatonalmádiban tartotta meg első érdemi ülését a 2024-es REND szervezőbizottsága. A megbeszélésen a tatai találkozó vezérigéje köré építették fel a háromnapos rendezvénysorozat tartalmi részét: „Mert nálad van az élet forrása!” (Zsolt 36,10)

tovább

Isten házanépe vagyunk, nem idegenek

2023-05-24 06:49:04 Márton Gergely

Hálaadó istentiszteleten ünnepelték a marcali reformátusok templomuk építésének huszadik évfordulóját május 20-án. A helyi reformátusok és evangélikusok közös otthonának jubileumán Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét: „Nem idegenek, hanem Isten háza népének tagjai vagyunk: Oltalmunk, szilárd alapunk, örökkévaló sarokkövünk van, akiben gyönyörűen egybeilleszkedünk.”

tovább

Református identitás és spiritualitás

2023-05-20 07:19:38 Németh Tamásné Schédl Tímea

A fenti címmel került megrendezésre május 11-én és 12-én a tavaszi dunántúli lelkésztovábbképző tanfolyam. A helyszínt és a szakmai hátteret biztosító Pápai Református Teológiai Akadémia rektora, Dr. Németh Tamás a téma kapcsán kiemelte, hogy az előadások célja tudatosítani, erősíteni és ha kell, visszazökkenteni a lelkipásztorokat abba az identitásba, ami a gyülekezetépítés szempontjából kívánatos lehet. Nyitó áhítatában Steinbach József püspök arról szólt, hogy a szószéki prédikálásnak hivatalosan elhívott és arra felhatalmazott szolgái vagyunk, és ez a tény nemcsak református lelkészi identitásunk forrása, hanem részben a református spiritualitás mibenlétét is meghatározza.

tovább

Gyászhír - A. B. F. R. A.

2023-05-19 06:31:57 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szomorúan, de a Krisztustól kapott örök élet bizonyosságában tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁN református lelkipásztor, aki a neszmélyi gyülekezetben 31 éven át, a Dunaalmási Református Szeretetházban 20 éven át, a tarjáni gyülekezetben 6 éven át, továbbá helyettes lelkészként Dunaalmáson és Lábatlanon szolgált, életének 77. évében hazatért Teremtő és Megváltó Urához.

tovább

Segítségünk az Úr nevében van

2023-05-18 06:52:47 Márton Gergely

Az Országos Óvodaprogram keretében korszerű, biztonságos, tágas játszóudvart építettek Balatonfőkajáron az Aranyalma Református Óvodában. A május 12-én tartott ünnepélyes átadón Steinbach József püspök a gyermekkorban elhintett Ige magvának áldott lehetőségére hívta fel a figyelmet: „Az Úrtól mindig van segítség”.

tovább

375 év történETE - Hálaadás megemlékezve az egész útról

2023-05-17 06:49:09 Nagy Attila Ákos

Hálaadó istentiszteletre hívta az Etei Ref. Egyházközség a helyieket, a határontúli testvértelepüléseket és az egyházmegye gyülekezeteit. Ezen hétvégén tartott ünnepi program részeként 2023. május 6-án szombaton 15.00-tól tartott hálaadó istentiszteleten megtelt az etei templom. Az elmúlt években elvégzett felújítási munkálatok mellett azért adtak hálát, hogy napra pontosan 375 évvel ezelőtt, 1648. május 6-án Zichy István gróf engedélyezte a falu újratelepítését.

tovább

Az Úr közel!

2023-05-16 06:44:23 Márton Gergely

A Soproni Református Egyházközség százéves történetének negyedik lelkipásztorát iktatták be hivatalába május 13-án. Dr. Vladár Gábor 40 éven át nagy hűséggel szolgált Sopronban feleségével, Vladárné Pataki Emőkével. Nyugdíjba vonulása után a gyülekezet Dr. Barta Zsoltot választotta meg vezető lelkipásztorának. Az ünnepi alkalmon igét Steinbach József hirdetett: „Velünk az Isten, és ebből öröm, áldáskérő könyörgés és megőrző krisztusi bizonyosság fakad.”

tovább

Őrségi Egyházmegyei Presbiteri Konferencia

2023-05-15 07:27:42 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Az Őrségi Református Egyházmegye Június 3-án tartja Presbiteri Konferenciáját Őriszentpéteren. 

tovább

"Kis Kántorképző" tanfolyam

2023-05-12 07:29:57 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület 2023. június 25-től július 1-ig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, "Kis Kántorképző" tanfolyamát, amire nagy szeretettel várunk minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez.

tovább

Hitben és tudásban

2023-05-11 06:31:20 Márton Gergely

A megújuló Magyarországi Református Presbiteri Szövetségnek a küldetése az, hogy a presbiterek megfelelő lelkiállapotban és felkészültségben szolgálhassanak gyülekezeteikben, építhessék Krisztus egyházát. Nem szakszervezet, nem érdekképviselet – mondja Szabó Gábor Dunántúli Egyházkerületi presbiteri főjegyző, a presbiteri szövetség elnökségi tagja. Feladatuk elsősorban lelki alkalmak szervezése, lebonyolítása, másrészt képzések nyújtása. Vele és a Dunántúli Egyházkerületben elsőként megalakult Somogy megyei szervezet összekötőjével, Vass Pállal beszélgettünk.

tovább

Gyászhír

2023-05-10 08:26:01 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy Dr. Tamás Gábor, szentgáli születésű nyugalmazott lelkipásztor, 74 éves korában hazatért teremtő Istenéhez.

tovább

Krisztusban van bátorságunk, szabad utunk bizodalommal

2023-05-09 07:39:18 Márton Gergely

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 35 diákja kezdte meg a héten az érettségit. A végzősök hagyományosan ballagással köszöntek el iskolájuktól. A május hatodikai ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök hirdette az igét: „Őbenne, Krisztusban szabad utat, bátorságot és élő hittel teli bizonyosságot kaptunk.”

tovább

Istenhez fordulva

2023-04-27 07:46:04 Márton Gergely

„Az adakozó kézben lesz hitelessé a hívő szív” – Steinbach József püspök Isten iránti hálával szólt a Szomódi Református Egyházközségről, akik bizonyságot tettek adakozásukkal arról, hogy fontos számukra Isten ügye. Adományaiknak és kormányzati támogatásoknak köszönhetően újulhatott meg templomuk tornyának süvege és a gyülekezeti ház. Az adományokért, a buzgó imádságokért és a munkák elvégzéséért április 22-én tartottak hálaadó istentiszteletet.

tovább

Jézus Krisztus a mi békességünk!

2023-04-26 07:40:29 Márton Gergely

Április 22-én iktatták be Dad új református lelkészét, Kacsora Szabolcsot. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök hirdette Isten igéjét: „A krisztusi békességet újból és újból el kell kérnünk. A krisztusi békesség következményeként Isten gyermeke és Isten népe soha nem támaszt békétlenséget, de Krisztus ügyéért, ha kell, hitvalló módon elhordozza a békétlenséget. Közben pedig az Isten erejét kérve, hitét soha meg nem tagadva mindig a békességet munkálja.”

tovább

HITTEM, AZÉRT SZÓLTAM

2023-04-22 07:02:14 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Főtiszteletű Köntös László főjegyzőnk kerek születésnapjára jelentetjük meg ezt a kötetet, hálát adva mindazért, amit általa kapott a dunántúli reformátusok közössége.
Steinbach József püspök ajánló sorai Köntös László: Re-Konstrukció című kötetéhez.

tovább

2023. June 07., Wednesday,
Róbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1227
Összesen 2009. június 2. óta : 36419872