Találkozók, koncertek, könyvbemutatók, színpadi programok, fórumok – REND Szombat 2. rész

Horváth Andrea, Szalóky Zsolt, 2018-07-01 09:10:00

A legtöbb érdeklődőt a három napos REND szombati programjaira várták, ennek megfelelően a legbőségesebb kínálat is e napon állt rendelkezésre. A szombati nap eseményeit két részre osztva olvashatják, íme a második rész:

Az iskola tantermeiben szombat délután író-olvasó találkozókra várták az érdeklődőket. Az irodalombarátok megismerhették Petrőczi Éva "Sasszárnyon hordozott" című vers- és kispróza összeállítását, Jakab-Köves Gyopárka Bal nyolcas - Szerelem, halál, élet Kádár alatt című könyvét. A közismert írónő, lelkészfeleség, négy gyermek édesanyja, tanárnő ebben a regényében a kádárizmus lélekölő valóságát boncolgatja. Dr. Fekete Lászlónak In Memoriam Matoltsy Gedeon címmel jelent meg könyve, Gulyás Lajos kegyelmi ügyéről szóló kötetet pedig Erdős Kristóf szerkesztette. A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei is megjelentetett egy nagyon szép kiadványt a dunántúli és a kisalföldi református liturgikus textíliákról. A kötet szerzői S. Lackovits Emőke és Egervári Márta. Az igényes kivitelű kötethez tartozik egy mintalap-gyűjtemény is. A megjelenteket Köntös László főjegyző, gyűjteményi igazgató köszöntötte, majd a könyvet Szalay Emőke muzeológus, a téma szakértője méltatta. Szólt az egyes fejezetekről, a textíliák alapanyagáról, színéről, mintakincséről is. Mint mondta, főként a 17-18. században adományoztak szépen hímzett úrasztali terítőt a családok és a hölgyek a gyülekezeteknek, de sajnos a 21. századra már csak nagyon kevés őrződött meg ezekből, ezért is fontos a gyűjteményi kiadvány. S. Lackovits Emőke több évtizede munkálkodik azon, hogy az egyházkerület szakrális tárgyai restaurálva, megfelelő körülmények közt maradjanak fenn az utókor számára. Mint mondta, igyekezett az Úristentől kapott tálentummal méltó módon sáfárkodni, s az Ő kegyelméből kamatoztatni tudását - ennek eredménye a kiadvány.

A koradélutáni órákban több izgalmasnak ígérkező beszélgetésnek lehettek tanúi az érdeklődők. A nőszövetségi, a presbiteri, a pedagógus, valamint az agrár-mérnök találkozók mellett az orvos-jogász találkozó közül lehetett választani. Utóbbin olyan fajsúlyos értelmiségi személyek eszmecseréje zajlott, mint dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház főigazgatója. Olyan mély kérdéskört boncolgattak előadásaikban, mint a keresztyénség és az erkölcs helye a hivatásukban. Dr. Darák Péter – aki a bírói mérlegelési töprengésekbe engedett bepillantást a hallgatóságnak - azt mondta, ugyan a bírói ítélethozatal a jogi normákat követi, mégis számos ítéletben érhető tetten az erkölcs, a keresztyéni magatartás, így egy jogi személy döntéshozatalában is segítséget tud nyújtani a hite.

Dr. Adorján Gusztáv azt a kérdést tette fel, hogy kinnhagyja-e az orvos a hitét, amikor bemegy egy műtőbe? A főigazgató szerint nem, az orvosi szakmában is fontos a hit, ő például minden műtét előtt imádkozik. Adorján Gusztáv, aki egyúttal a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka úgy fogalmazott, hogy a fentről áradó szeretetet az orvosnak át kell sugároznia a beteg felé, hiszen a lélek munkálkodása tetten érhető a beteggyógyulásban is. Ugyanakkor véleménye szerint azért is fontos, hogy egy orvosnak legyen hite, mivel ebben a szakmában rengeteg negatívummal és problémával lehet találkozni, amely az orvos lelkét is megbetegítheti.

 

A 2018-as évben a magyar kormány meghirdette a Családok évét. Ebből az apropóból Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár részvételével ökumenikus fórumot tartottak. A zsúfolásig telt református templomban az államtitkárasszonnyal Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus esperes, Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke, Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke, valamint Márfy Gyula veszprémi érsek beszélgettek Köntös László egyházkerületi főjegyző moderálásában, a család fontosságáról és a mai világban betöltött szerepéről. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy a család meghatározza személyes identitásunkat, egy összetartó erő, mely a társadalom és a nemzet alappillére. Novák Katalin szerint a család alapja a házasság, mely férfi és nő között köttethet és ez a kapcsolat akkor teljesedhet ki, ha a családban gyermekek is születnek. Az izgalmas beszélgetésen arról is szót ejtettek, hogy számos nehézséggel néz szembe manapság a hagyományos értelemben vett család, kevés időt tudnak együtt eltölteni a családtagok és sokszor ekkor sem minőségi időtöltésről van szó, pedig a legnagyobb ajándék, amit a másiknak adhatunk, az a neki szánt idő.

A felnőtteket megszólító programok mellett a gyermekekre is gondoltak a REND szervezői. A gyermekkertben kézműves foglalkozás, arcfestés és színpadi programok várták a kicsiket.

A gimnázium dísztermében ismét megrendezésre került a kórustalálkozó, tíz gyülekezeti kórus részvételével. A kaposvári, a kaposmérői, a császári, a szeszmélyi, a székesfehérvári, az érsekújvári, az őriszentpéteri és szalafői, a zalaegerszegi, a pápai és a szekszárdi gyülekezeti kórus adott elő egyházi kórusműveket.

--

Az esti istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. - A REND üzenete így hangzik: Bízz az Úrban! Ha világunkra, egyházunkra, egyházunk jövőjére, a fiatalokra gondolunk, nyugtalanság vehet erőt rajtunk, ott van a ki nem mondott kérdés, hogy milyen közösséget tudunk mi alkotni Istennel és egymással. Van egy nagy feladatunk, ami stabilitást és erőt adhat, s ez a közösség, a közösségteremtésnek pedig az egymás iránt bizalom az alapja. Mi bízunk Istenben és Isten is rábízta ügyét a népére, miránk, emberekre - mondta a püspök, majd hozzátette: - Amikor az erőről beszélünk, az erőfeszítésekről, amiket a sorunk irányításáért teszünk, gyakran elfeledkezünk az Úristen tervéről. Az Úr akkor tud munkálkodni, amikor az ember, mintegy elgyengülve, átengedi lelkét Isten erejének - hangsúlyozta Kató Béla.

Az istentiszteleteken is szolgált a Pécselyi Király Imre Rézfúvós Zenekar, mely aztán külön koncertet is adott annak tiszteletére, hogy 20 éves az együttes. A karnagy Márkus Mihály, a pápai gyülekezet lelkipásztora. Ő volt az, aki két évtizeddel ezelőtt, akkor még naszályi lelkészként, életre hívta a zenekart. A Dunántúl számos gyülekezetéből érkeztek zenészek, 1999-ben a csoport részt vehetett a stuttgarti evangélikus napokon, ahol közel ötezer fúvós muzsikált együtt. Ez nagy lendületet adott a zenekarnak,  de aztán Márkus Mihály 2002-ben átkerült Pápára, megsokasodtak a feladatai, kevesebb ideje jutott a fúvósokra. Szerencsére azonban 2004-ben elindult a REND, melyre minden alkalommal egy hetes próbafolyamattal készülnek a református muzsikusok. Idén is így volt ez, 21 zenész vállalta a jubileumi koncertet, volt köztük 11 éves fiú is, de olyan is, aki már 20 éve muzsikál az együttesben. Enyingi, pápai, várpalotai, budapesti, tatai, tatabányai és naszályi tagja is van a zenekarnak. A repertoárban egyházi énekek, klasszikus darabok és filmzenék szerepeltek.

 --

Az esti komolyzenei koncertre ismét megtelt a református templom. A kaposvári származású Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművész, férje, Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész, testvére, Kokas Dóra, valamint Maxim Rysanov és Fenyő László léptek fel együtt.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. February 22., Friday,
Gerzson napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3379
Összesen 2009. június 2. óta : 15613157

Ige Mellett

(23) „…könyörögtünk ezért Istenünkhöz…” (Ezsdrás 8,1–23)

EZSDRÁS BÖJTÖT HIRDETVE IMÁDKOZOTT a vele hazatérőkkel, a családokkal, papokkal, lévitákkal és templomszolgákkal. – 1. Az imádságban megalázzuk magun... tovább

REPOSZT

"Keresem a szót, keresem a hangot..."

A kormány 1046/2019. (II. 18.) határozata – amely a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szól – támogatja a vallásos ...
... Tovább

Dokumentumtár

Halált megvető vigasz

Formátum:.pdf
Méret: 87.6 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Az egyházról szóló bibliai tanítás

Formátum:.mp3,
Méret: 48.2 MB

Dr. Vladár Gábor előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése