Visszatekintés négy évszázadra

Márton Gergely, 2022-06-01 07:27:40

A Császári Református Templomban május 28-án ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát az egyházközség elmúlt 400 évéért, valamint a felújított gyülekezeti házért. Igét hirdetett Steinbach József püspök. A gyülekezet történeti múltjáról tartott előadást Gerecsei Zsolt esperes.

A Császári Református Gyülekezet 400 éve a magyar reformátusság kihívásokkal teli történelmét is szimbolizálja. Üldöztetés, nélkülözés, meghurcolás. Lelkészeik között ott van többek között Szilvási István, gályarabságra hurcolt mártír prédikátor is. A megtartatás, megmaradás küzdelmes évei mellett azonban Isten dicsőségére gyarapodás is adatott. Így a gyülekezet alapítása után 400 évvel az utódok adhattak hálát a mindenség Urának elődeik kitartó hitéért.

Az ünneplő gyülekezetet Juhász Róbert lelkipásztor köszöntötte, majd Sárközi Erika egyházzenész orgonajátékát hallgathatták meg.

A Zsoltárok könyvéből szólt az ige: „Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (Zsolt. 126, 1-3)

Steinbach József elmondta, hogy örömmel jött hálát adni az Úrnak a 400 éves császári gyülekezetért és a megújult gyülekezeti házért: „Elmondhatjuk, hogy hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezünk”.

A Zsoltáros szavaira utalva kiemelte az ünnepi alkalomra szóló üzenet lényegét, miszerint jóra fordította sorsunkat az Úr. Az Istentől kapott üdvösséges jó teljes és tökéletes. A legfőbb jó, amivel az Úr megajándékoz minket életmentő, nélküle elvesznénk - hangsúlyozta a püspök. Általa a sorsunkat nem a vak véletlen irányítja, hanem az Isten üdvösséges, jóságos kezében van, aki egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mindent elrendezett nekünk: „Hit által, ebben a világban, a mostani körülmények között személyesen is megtapasztaljuk ezt a jót, részesülünk ebből a jóból”.
Kiemelte, hogy hitre jutni, megtérni először a gyülekezet testvéri közösségében lehet. Épülve egymás hitéből, Isten igéjére figyelve megtapasztalni az Őtőle kapott üdvösséges jót. Ennek a megtapasztalásnak az áldása az öröm, ami mindenkori, a körülményektől független, Krisztus kegyelméből táplálkozó életöröm: „Látszik rajtunk ez az öröm, hogy részesültünk Isten szabadító jóságából, ez mondjuk és éljük, továbbadjuk a templomon kívül is. Öröm és szolgálat együtt, erről szól ez a zsoltár”. Vállalni a szolgálattal járó felelősséget, szenvedést, a gyülekezetben és kint, a világban, a magunk feladatai között is hívő módon dolgozni az Isten dicsőségére. A küzdelmes szolgálat öröme Krisztus kegyelméből táplálkozó öröm már itt, ebben a világban, de végső reménységünk szerint kiteljesedik majd megérkezve az örök hazába.
„Urunk! Köszönjük, hogy nem kiszáradt patakmeder az életünk, hogy jóra fordítottad sorsunkat, megtöltötted az örökélet vizével! Kedves császári testvérek, ezzel a bizonyossággal áldjon meg benneteket a mindenható Isten, ezt a 400 éves gyülekezetet a mennyei jóval, a küzdelmes szolgálat boldog örömével, Isten dicsőségére és sokak javára. Ámen” - zárta igehirdetését Steinbach József püspök.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban adott hálát az Istennek a sorsunkat jóra fordító bizonyságáért, Jézus Krisztusért, a császári gyülekezet elmúlt 400 évéért, amiben minden körülmények között megmutatta a jórafordító szeretetét.

Az igehirdetés után Gerecsei Zsolt esperes adta elő kutatásai eredményeiképpen a Császári Református Gyülekezet történetét. Az 1550-es években már megjelent ezen a vidéken a reformáció. A török hódoltság után 1622-re népesült be ismét Császár település, erre a dátumra tehető a gyülekezet alapítása is. Az esperes tanulmányában végigvette a kihívásokkal, nehézségekkel, küzdelmes évekkel telt 400 év történetét, a mártírságot szenvedett szolgálókat.

A 400 éves ünnepi istentisztelten adtak hálát az Úrnak a felújított gyülekezeti házért. A gyülekezet énekkarának szolgálata után Juhász Róbert lelkipásztor elmondta, hogy a beruházás nagyrészt kormányzati támogatásból, továbbá az egyházmegye hozzájárulásával és adományokból valósulhatott meg, összesen 47,5 millió forintból. Hálával szót az önkéntesek odaadó, fontos segítségéről, külön kiemelve a gondnokokok, Beke Zsigmond és Kovács Ferenc munkáját.

Az épület az 1800-as évek elején épült, az idők alatt romos állapotba került. A felújítás során kialakítottak benne egy lelkészi hivatalt, gyülekezeti termet mellékhelységekkel és egy nagy teraszt. A tetőtérben helyet kapott egy vendégszoba és hittanterem is.

Köszöntötte a gyülekezetet Szabó Gábor egyházkerületi világi főjegyző. 400 év áldásainak és kihívásainak az elhordozásában ott van a Krisztustól kapott erő, ami hálaadásra buzdít minket – mondta. Dr. Balogh Zoltán, a Tatai Református Egyházmegye gondnoka az egyházmegye, Beke Gyöngyi polgármester Császár község üdvözlését tolmácsolta. Köszöntőt mondott a település országgyűlési képviselője, Czunyiné Bertalan Judit is.

Az istentisztelet után az ünneplő gyülekezet átvonult a gyülekezeti házhoz, ahol Gerecsei Zsolt esperes mondott áldást, majd megtekintették a felújított épületet.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3121
Összesen 2009. június 2. óta : 32305553