Hírek archívuma

Ökumenikus imahét 2022

2022-01-07 07:16:04 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)

tovább

Szenvedéllyel Krisztus egyháza iránt – Dr. Vladár Gábor köszöntése

2022-01-11 16:00:30 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Jubileumi tanulmánykötettel, valamint egy közös vacsorával köszöntötte Dr. Vladár Gábor rektort 70. születésnapja alkalmából a Pápai Református Teológiai Akadémia tanári kara. Köszöntőt mondott a PRTA részéről Dr. Németh Tamás rektor, Dr. Hamar Zoltán és Dr. Sárközi Gergely tanár. Az ünnepélyes alkalmon az egyházkerület részéről jelen volt Steinbach József püspök.

tovább

Közös imádkozás - elkezdődött az ökumenikus imahét

2022-01-17 09:41:52 reformatus.hu

A napkeleti bölcsek története ihlette a keresztyén egyházak közös évindítását. Az ökumenikus imahét a járvány ellenére is zsúfolásig telt budapesti Deák téri evangélikus templomban vette kezdetét, január 16-án, vasárnap este. Számos egyházi vezető imádsága és felolvasása mellett Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) lelkészi elnöke és Erdő Péter római katolikus bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek hirdetett igét.

tovább

Hol keressük?

2022-01-18 11:00:00 Márton Gergely

Az idei ökumenikus imahét igei alapját a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze: egy hétig a napkeleti bölcsek története szólal meg a közös istentiszteleteken. Január 17-én a győri Kossuth utcai Református templomban Szemerei János evangélikus püspök hirdette az igét. „Hol találhatjuk meg Jézust” – tette fel a kérdést.

tovább

Láttuk az Ő csillagát

2022-01-19 07:17:04 Márton Gergely

Január 18-án a kaposvári Szent Imre templomban tartották az ökumenikus imaórát. Steinbach József református püspök a napkeleti bölcsek történet alapján hirdette az igét. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a hűségükkel, szenvedéseik között is buzgó bizonyságtételükkel élő közel-keleti keresztények választották ki ezt az igeverset számunkra, „jóléti keresztények” számára, hogy ezzel is tanítson bennünket a mi Urunk a hűségre, a hitvalló életre: „Az ige és a csillag is az Úrra mutat. Az Úrra, aki ma is ad valós jelet mindannyiunknak”

tovább

A beteljesedett ígéret

2022-01-20 11:32:45 Márton Gergely

„Kiben bízhatunk?” – tette fel a kérdést Steinbach József református püspök az esztergomi bazilikában megtartott ökumenikus istentiszteleten: „Isten beteljesítette az Ő ígéretét, az Ő szavára bátran lehet építkezni!” A január 19-i imádságos alkalmon a püspök együtt szolgált Lackner Pál evangélikus, Dr. Kocsis Fülöp görögkatolikus és Dr. Cserháti Ferenc római katolikus püspökökkel.

tovább

Isten vezeti gyermekeit

2022-01-21 10:38:21 Márton Gergely

A szombathelyi evangélikus templomban gyűltek össze a keresztény egyházak hívei és lelkipásztorai az ökumenikus imahét közös alkalmára. Igét a történelmi egyházak püspökei hirdettek: Isten vezetéséről, mindent bevilágító fényéről, Jézus Krisztusról és a beteljesült örömről szóltak.

tovább

Nem csak hallani kell az Isten Igéjét…

2022-01-21 19:56:35 Illényi Éva/reformatus.hu

Ezekben a napokban zajlik az ökumenikus imahét, amelynek idején világszerte sokféle hagyományú és hitvallású keresztyén találkozik azért, hogy az egyház egységéért imádkozzon. Hogyan tudják az egyházak összegyűjteni és nem megosztani Isten népét? Az imahét üzenetét Steinbach József református püspökkel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnökével értelmezzük.

tovább

A megérkezés

2022-01-22 08:50:46 Márton Gergely

„Megérkezni és imádni Őt! Aki tudja imádni az Urat, az boldog ember.” A Jézus Krisztushoz való megérkezés öröméről prédikált Steinbach József református püspök Veszprémben, a Regina Mundi Római Katolikus Templomban január 21-én.

tovább

Letenni ajándékainkat Jézus Krisztus elé

2022-01-24 07:05:32 Márton Gergely

Átadni mindenünket Krisztusnak, és felelősségteljesen, bátran és örömmel követni Őt. Az ökumenikus imahét alkalmából Dr. Udvardy György veszprémi érsek hirdette az igét a pápai református templomban január 22-én.

tovább

Más úton

2022-01-25 06:46:48 Márton Gergely

„Boldogok vagyunk, kijelentést, krisztusi más utat és engedelmes szívet kaptunk arra, hogy elinduljunk, megérkezzünk és megújultan érkezzünk haza, majd érkezzünk meg az örök hazába.” Steinbach József református püspök a napkeleti bölcsek példáján keresztül szólt a krisztusi „más” útról, az Őbenne való újjászületésről a székesfehérvári körtemplomban. A január 23-i imádásgos alkalom a 2022-es ökumenikus imahét záró istentisztelete volt.

tovább

Ülésezett a REND szervezőbizottsága

2022-01-26 09:11:01 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A REND, vagyis a Református Egyházi Napok Dunántúl idei programjaink a szervezése folyamatos. A szervezőbizottság kéthetente ül össze, hogy a 2022. július 1-3. között Pápán megtartásra kerülő fesztivál jellegű találkozó menetrendjét összeállítsák.

tovább

A prédikáció lényege és előkészítése

2022-01-27 07:45:31 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Megjelent a Dunántúli Egyházkerület kiadásában, magyar nyelven előszőr Karl Barth: Homiletika – A prédikáció lényege és előkészítése című kiadvány. Fordította Horváth Gabriella. Rövid ismertető a könyvről.

tovább

A napkeleti bölcsek nyomában (videó)

2022-01-28 11:30:52 Márton Gergely

 „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). A napkeleti bölcsek története adta az idei ökumenikus imahét vezérfonalát. Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója Ő, jöjjünk Őhozzá, higgyünk Őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ…

tovább

Gyászjelentés

2022-01-28 16:26:25 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy Mátyás Lajos, nyugalmazott esperes, volt újrónafői, mezőörsi, péri, töltéstavai lelkipásztor 2022. január 23-án türelemmel viselt hosszú betegség után életének 88. évében, hazatért megváltó Urához. 

tovább

Az elköteleződés ünnepe – Házasság hete február 13-20.

2022-01-31 17:56:16 Márton Gergely

„A Házasság hete Istentől való nagyon fontos eseménysorozat, ami a Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsának is az egyik legfontosabb programja” – mondta Steinbach József Veszprémben, a Házasság hete sajtótájékoztatóján. Az idei programsorozat mottója: Maradjunk együtt! A Házasság hete alatt a központi rendezvényeken túl a helyi gyülekezetekben is lesznek a témának szentelt alkalmak.

tovább

2022. October 03., Monday,
Helga napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 704
Összesen 2009. június 2. óta : 32977927