Költözik a Hivatal

Adminisztrátor, 2009-09-03 14:48:55

Amint az köztudott 2009. Szeptember 1-től a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala Veszprém helyett már  Pápán keresendő. Az ezekben a napokban is zajló költözésről, a régi és új székházról, a mindenkit érintő változásokról kérdeztük Köntös László főjegyzőt.

 

-Lehet-e tudni, hogy mikor költözött utoljára a Püspöki Hivatal?

Persze, hogy lehet tudni. 1962-ben, amikor Békefi Benő püspöksége idején Pápáról Veszprémbe költözött. Formálisan az Egyházkerület 1962. október 18-án döntött a költözésről. Egyébként a régi épület, ahogyan Pápán hívják, a „püspöki palota”, ma is áll, a Tarczy Lajos általános iskola működik benne. Tavaly újította fel a város, s a falán emléktábla jelzi a régi funkciót. Egyébként sokan kérdezik, miért nem igényeltük vissza...Azért, mert az épületet  eladták, tehát ezúttal nem államosításról volt szó. Történészek dolga lesz majd kikutatni, miért is kellett Veszprémbe költözni.

-Miért volt szükség az új székházra?

Nem volt rá szükség abban az értelemben, hogy semmilyen külső kényszerítő körülmény nem jelentkezett. Inkább azt lehetne mondani, hogy ez a költözés egy folyamat része, melynek eredményeként Pápán újra működik a régi református intézményrendszer. Ez fontos mozzanat, hiszen erre a kisvárosra, noha felekezetileg a katolikusok vannak itt többségben, mégis nagyon sokan tekintenek úgy ma is, itt is és országszerte, mint a dunántúli reformátusság szellemi-lelki központjára. Ez talán a legfontosabb érv Pápa mellett. Voltak és vannak természetesen más érvek  is, de végül Közgyűlésünk az új székház építése mellett döntött.

-Mi az új székház története?

A székház története szorosan kötődik dr. Márkus Mihály püspök úr szolgálatához, különösen is szolgálatának harmadik ciklusához .A gondolatot is ő vetette fel, s ő is állt a megvalósítás élére. Ám hangsúlyozni kell, hogy mind az előkészítés, mind a megvalósítás folyamatát testületi döntések előzték meg. Az Egyházkerületi Tanács 2003. februárjában hozott határozatot arról, hogy új egyházkerületi központ épüljön Pápán. 2007. áprilisában került sor az ünnepélyes alapkőletételi ünnepségre, 2009. szeptember 19-én volt az épület ünnepélyes átadása. Az épület helyén egykor a Cseh-Szombathy család lakóháza állt. Cseh-Szombathy László Pápa város tiszti főorvosa, a pápai gyülekezet főgondnoka volt. Az épületet a család leszármazottai a gyülekezetre hagyták. Ugyanakkor az Egyházkerület tulajdonában állt az ún. Szelecky ház, a templom tőszomszédságában. Csere útján került a Cseh-Szombathy-féle telek az egyházkerület tulajdonába. Az épületet Haraszti László építész tervezte.

-Milyen új funkciókkal bír az új épület?

Az új székház rendkívül szép, reprezentatív épület. Nagyon jól szimbolizálja a reformátusság hagyományosan is erőteljes jelenlétét Pápán. Az újszerűsége inkább abban van, hogy épületgépészetileg, infrastruktúrájában, elektronikai hálózatában már kielégíti a mai igényeket. 

-Hogyan történik a költözés?

Ez a költözés is részben olyan, mint minden költözés: teherautó, cipekedés. Ami a cipelnivalókat illeti: iratanyag és bútorok. Ám ami a nehéz, hogy közben fenn kell tartani a hivatal működőképességét. Itt jön elő az új épület többlete, a belső informatikai hálózatok már ki vannak építve, a számítógépeket, telefonokat csak be kell dugni. Reméljük egy hét alatt  minden lebonyolódik, köszönhetően annak is, hogy a hivatal munkatársai előzetesen már minden dobozoltak, szállításra előkészítettek.

-Hogyan  lehet megközelíteni a székházat? Milyen parkolási lehetőségek vannak?

A székházat két utca fogja közre, a Széchenyi utca és az Árok utca. Az előbbire nézett a régi Cseh-Szombathy ház, amelynek utcafronti fala bele is épült az új épületbe. Mindkét utca a  Március 15.térről nyílik, a református templom mögött. Kocsival csak az Árok utca felől lehet bejutni az épületbe,  ahol  néhány autónak van parkoló.

-Mikortól lehet már az új elérhetőségeken keresni a Hivatalt?

Szeptember 1-től. Reméljük minden működni fog. Igyekszünk. Kérjük ugyanakkor mindenki türelmét és megértését. Az e-mail cím marad a régi: dtpuspoki@gmail. com, postacím: 8500 Pápa, Árok u.6., telefon: (89)512-400

-A veszprémi épületnek mi lesz a sorsa?

Ez a kérdés informálisan már felvetődött, ám érdemben még semmilyen testület nem foglalkozott vele. Kérjük Istent, adjon nekünk közös bölcsességet, hogy jól döntsünk. Az épület nagy áldás, ha a megvalósítható és gyümölcsöző szolgálat eszköze. Ám iszonyú teher, ha bálvánnyá válik. Szóval előbb a megvalósítható feladat, aztán az épület.

Kapcsolódó link:http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/97/Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. November 14., Thursday,
Alíz napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 8994
Összesen 2009. június 2. óta : 17730897

Ige Mellett

(16) „…felvilágosítást kértem…” (Dániel 7,15–28)

– Dánielt megrémítették látomásai, gondolatai, arca belesápadt. De amikor felvilágosítást kért és kapott azok jelentéséről, akkor a magyarázatot eszéb... tovább

REPOSZT

Az életnek tanulunk

Szerintem a mai magyar oktatásban, aki azt mondja, hogy megtanítja a teljes tananyagot, az nem mond igazat. Innentől kezdve miről beszélünk? Ha a tanár frontálisan ...
... Tovább

Dokumentumtár

Az élő Krisztus, mint saját testi valónk valósága!

Formátum:.docx
Méret: 303.7 KB

Faust Gyula: Az élő Krisztus, mint saját testi valónk valósága! Húsvét 2016.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Hitvallásaink tanítása az egyházról

Formátum:.mp3,
Méret: 50.9 MB

Dr.Németh Tamás előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése