Lelkészbeiktatás volt Kerkafalván

László Tiborné - Horváth Elekné, 2018-06-11 11:32:22

Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre gyűlt egybe az Őrségi Egyházmegye reformátussága. 2018. május 6-án iktatta be Szakál Péter az egyházmegye esperese, a kerkafalvi Református Társegyházközség gyülekezete által 2017. október 22-én megválasztott Szakál Zoltán lelkipásztort.

 A jeles eseményre a gyülekezetekből is sokan érkeztek. Az egyházmegye szinte valamennyi lelkipásztora, valamint a katolikus gyülekezetek lelkészei együtt örültek velünk.

Az ünnepi istentiszteletre készülve énekkel adott hálát a gyülekezet ezért az emlékezetes napért; a 89.zsoltár 1. versével: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem", és a 167. dicséret 1-3. verseivel: „Jöjj mondjunk hála szót".

 Steinbach József püspök úr örömének hangot adva mondta: „Nagy ajándék ebben a gyönyörű templomban, itt az őrség szívében Isten igéjét hirdetni. A lelkipásztor bizonyára ugyanezt az örömöt érzi, hogy hirdesse Isten igéjét ilyen gyönyörű helyen, nagy feladat, szolgálat előtt állva." A püspök úr Pál apostol Filippiekhez írt levele 1. fejezetének 27. verse alapján hirdette Isten igéjét: „Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek." Megállni egy lélekkel, egy szívvel, küzdeni az evangéliumi hitért, nem csak hinni, szenvedni érte. Hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát; szóban tovább adni, mondani újból és újból ott, ahol vagyunk. Tovább adni az utánunk következő generációnak és a hétköznapokban is megállni ebben a hitben.

 

Az igehirdetés után Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző imaszolgálatában könyörgött a gyülekezetért, az őrségi, a dunántúli reformátusságért. Áldást kért a gyülekezet új, megválasztott lelkipásztorára, annak családjára. Könyörgött azért, hogy egy szívvel, egy lélekben meg tudjunk állni az igaz hitben.

Az imádság után Szakál Péter esperes úr beiktatta a megválasztott lelkipásztort. Átadva a templom kulcsát és pecsétjét. Ezt követően a 25. zsoltár 2-ik versét - „Útaid Uram mutasd meg" - énekelte a gyülekezet, majd az őrségi egyházmegyében szolgáló lelkészek áldását fogadta Szakál Zoltán.

 A gyülekezet a beiktatott lelkipásztor igehirdetésére készülve, a 165. dicséret 1. versét énekelte: „Itt van Isten köztünk".

 Szakál Zoltán lelkipásztor Mózes 4. könyve 14. fejezetének 1-9 versében található igeszakaszt felolvasva hirdette az igét. „Az Úr ellen ne lázadjatok és ne féljetek." Hangsúlyozta, hogy a mai nap különleges alkalom a gyülekezet és a lelkipásztor számára egyaránt. A gyülekezetnek, hosszú idő után van megválasztott lelkipásztora. A gyülekezet és a lelkipásztor tenni akar az evangélium terjedéséért. Anyák napja alkalmával köszöntötte az édesanyákat. Az Úr Isten segítségét kérte, hogy segítse őket a mindennapokban.

 Szabadi István egyházmegyei főjegyző megnyitotta a nyilvános presbiteri gyűlést. Köszöntések sora következett, amely meghitt és felemelő része volt az ünnepi alkalomnak. Elmondták jókívánságaikat, átadták ajándékaikat. Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző, Balogh Péter egyházmegyei főgondnok. Az egyházközség részéről Dr. Paczolai Ilona mondta el saját versét. Kedves színfoltja volt az ünnepi alkalomnak a hittanos gyermekek éneke, szavalata. A gyülekezet részéről László Tiborné gondnok köszöntötte Szakál Zoltán lelkipásztort, majd átadták a gyülekezet és a presbitérium ajándékát. Horváth Lászlóné igazgató az intézmények vezetői nevében mondta el gondolatait. Jankó Gyula volt bajánsenyei gondnok a gyülekezet nevében köszöntött. A pápai Református Teológia köszöntő levélben gratulált. A volt teológustársak gratulációját Újvári Sándor székesfehérvári lelkipásztor adta át. A testvéregyházak nevében Páli Zoltán plébános köszöntött. Vigh László a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte Szakál Zoltánt. Nemes Kálmán a polgármesterek nevében szólt a lelkipásztorhoz és adták át ajándékukat.

 A záróének, a Himnusz, a Székely Himnusz eléneklése után a püspök úr áldására került sor. A hálaadó istentisztelet befejeztével a gyülekezet szeretetvendégségre hívta az egybegyűlteket.

Jó volt átélni ezt a napot. Jó volt érezni az egységes akaratot, a közös örömöt. Köszönjük, akik velünk ünnepeltek.

 

László Tiborné gondnok

Horváth Elekné presbiter

 Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. May 25., Saturday,
Orbán napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3350
Összesen 2009. június 2. óta : 16257836

Ige Mellett

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8). – 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mer... tovább

REPOSZT

Miért jó a keresztyén házasság?

Az átlagnál elégedettebbek a házasságukkal azok a nők Amerikában, akik vallásos konzervatívak: a nemi szerepekről konzervatívan gondolkodó és vasárnaponként istentiszteletet látogató feleségek 73 százaléka magas ...
... Tovább

Dokumentumtár

Őrizd meg tested templomát

Formátum:.docx
Méret: 13.2 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

vlsz

Formátum:.mp3,
Méret: 3.9 MB

  dr. Sárközy Eszter: A díjazottak válasza

Hanganyag letöltése