Könyvbemutató és kiállításmegnyitó volt Tapolcán

Molnár Gabriella, 2019-08-26 20:08:21

A 2019. augusztus 16-án, pénteken, 17 órai kezdettel meghirdetett könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitóra – amelyen Főtiszteletű Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke bemutatta Molnár Csaba Bertalan: Az engesztelés misztériuma című igehirdetés kötetét, és megnyitotta a kötetet illusztráló lelkész-festőművész grafikáiból és festményeiből válogatott kiállítását – zsúfolásig megtelt a Tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum földszinti olvasóterme.

A rendezvény pontosan a meghirdetett időpontban kezdődött, Havasi Gábor szavalatával. Miután Babits Jónás könyvéből szépen, értőn, művész igénnyel elszavalta Jónás imáját, köszöntötte a jelenlévőket.

A köszöntő szavak után Dr. Steinbach József püspök úr kifejezte örömét a könyvbemutató és kiállításmegnyitó kapcsán, és még mielőtt bemutatta a kötetet, egy pár gondolatban emlékeztetett az igehirdetés műfajára. Megjegyezte, – lévén, hogy az Ige egyháza vagyunk – a református lelkészek “az igehirdetés szerelmesei”, hiszen az Isten üzenetét első renden a hirdetett igén keresztül adják tovább. Emlékeztetett továbbá a reformátori felismerésre és alapigazságra, amely szerint “predicatio verbi Dei est verbum Dei”, azaz “Isten igéjének hirdetése Isten beszéde”, amely a gyarló emberi beszédet igénybe veszi, és a gyarló, méltatlan, de a Szentlélek és az elhívás által méltóvá tett lelkész-igehirdető szavain keresztül megszólal az Isten szava. Ez az igehirdetés csodája.

Kiemelte továbbá Püspök úr, hogy az igehirdetés szóbeli műfaj, de ha írásban, kötetben megjelenik egy igehirdetés sorozat, az egyrészt azt jelenti, hogy az igehirdető felvállalta a készülés komolyságát és “szent gyötrelmét”, továbbá felelősségteljesen felvállalja, hogy “ezt mondtam”, és ez mások számára a továbbiakban, az igehirdetés elhangzása után is áldásul szolgálhat.

A továbbiakban, egy nagyon szakszerű, részletes homiletikai elemzés keretében Püspök úr kiemelte többek között a megjelent igehirdetés kötetről, és az egyes igehirdetésekről, hogy szépen követik az adott igeszakasz menetét, és semmi másról nem szólnak, csak ami az igéből következik.

Püspök úr különös szeretettel emlékeztetett arra, hogy Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr nagy szakértője a Szentírás eredeti szövegének, és erre, valamint a kortörténeti háttérre figyelve tudósként is hozzáértően magyarázza Isten Igéjét, és akik ezt az igehirdetés kötetet kézbe veszik, még jobban meg fogják érteni a Biblia egy könyvét, az egyik gyöngyszemét, Jónás próféta könyvét. Nagytiszteletű úr magyarázza, alkalmazza is az ige üzenetét, így válik igehirdetése egyúttal igemagyarázattá is, szemléltetve odaillő történetekkel, szemléltető anyagokkal. 

Elmondta az igehirdetésekről, hogy azok – tekintettel lévén arra az írásmagyarázati elvre, amit maga Jézus Krisztus jelentett ki Jónásról, a Jónás jeléről – krisztusközpontúak. Kifejezte háláját Molnár Csaba Bertalan lelkipásztornak azért, mert nem áldozta fel az egyház nyelvét. Nem akar mindent megmagyarázni, nem áldozza fel az igehirdetés nyelvét, a teológiai nyelvezetet a modern kifejezések oltárán, mégis modern módon, mai üzenetként magyarázza az “engesztelés misztériumát”.

Végül elmondta: 11 éve, amióta Püspökként végzi egyházkormányzó munkáját, biztatja a lelkipásztorokat, hogy adassanak ki – ha olyan színvonalúak – igehirdetés köteteket. Azóta Molnár Csaba Bertalan az első, aki ilyennel jelentkezett – ami a gyülekezeti igehirdetéseket illeti. A színvonal tehát adott.

Mindezek után Püspök úr rátért Szabó Barnabás lelkész festőművész grafikáinak bemutatására. Elmondta, hogy Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr, őt idézve: “képeivel prédikál”. A református templomokban nincsenek képek, a liturgikus térben valljuk, hogy “a hit hallásból van” (Róm 10,17), nem használunk képeket, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket a hirdetett igéről. Ugyanakkor a művészet Isten általános kijelentése, amely őszintén beszél az ember kérdéséiről, bajairól, örömeiről, vágyairól, és miközben ezt teszi rámutat, hogy kik vagyunk, mi, emberek, és mennyire megváltásra szorulunk, ily módon Isten ezeken a művészeti alkotásokon keresztül is szól.

A teljes beszámolót a Tapolca és Vidéke Református Egyházközség honlapján olvashatják el.

Forrás: A Tapolca és Vidéke Református Egyházközség honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2019. November 14., Thursday,
Alíz napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5694
Összesen 2009. június 2. óta : 17727596

Ige Mellett

(16) „…felvilágosítást kértem…” (Dániel 7,15–28)

– Dánielt megrémítették látomásai, gondolatai, arca belesápadt. De amikor felvilágosítást kért és kapott azok jelentéséről, akkor a magyarázatot eszéb... tovább

REPOSZT

Az életnek tanulunk

Szerintem a mai magyar oktatásban, aki azt mondja, hogy megtanítja a teljes tananyagot, az nem mond igazat. Innentől kezdve miről beszélünk? Ha a tanár frontálisan ...
... Tovább

Dokumentumtár

FGY101113

Formátum:.doc
Méret: 50.5 KB

"Krisztus az igazi szőllőtő" - Faust Gyula igehirdetése

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A gyülekezetekben élő egyház

Formátum:.mp3,
Méret: 56.5 MB

Bellai Zoltán előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése