Könyvbemutató és kiállításmegnyitó volt Tapolcán

Molnár Gabriella, 2019-08-26 20:08:21

A 2019. augusztus 16-án, pénteken, 17 órai kezdettel meghirdetett könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitóra – amelyen Főtiszteletű Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke bemutatta Molnár Csaba Bertalan: Az engesztelés misztériuma című igehirdetés kötetét, és megnyitotta a kötetet illusztráló lelkész-festőművész grafikáiból és festményeiből válogatott kiállítását – zsúfolásig megtelt a Tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum földszinti olvasóterme.

A rendezvény pontosan a meghirdetett időpontban kezdődött, Havasi Gábor szavalatával. Miután Babits Jónás könyvéből szépen, értőn, művész igénnyel elszavalta Jónás imáját, köszöntötte a jelenlévőket.

A köszöntő szavak után Dr. Steinbach József püspök úr kifejezte örömét a könyvbemutató és kiállításmegnyitó kapcsán, és még mielőtt bemutatta a kötetet, egy pár gondolatban emlékeztetett az igehirdetés műfajára. Megjegyezte, – lévén, hogy az Ige egyháza vagyunk – a református lelkészek “az igehirdetés szerelmesei”, hiszen az Isten üzenetét első renden a hirdetett igén keresztül adják tovább. Emlékeztetett továbbá a reformátori felismerésre és alapigazságra, amely szerint “predicatio verbi Dei est verbum Dei”, azaz “Isten igéjének hirdetése Isten beszéde”, amely a gyarló emberi beszédet igénybe veszi, és a gyarló, méltatlan, de a Szentlélek és az elhívás által méltóvá tett lelkész-igehirdető szavain keresztül megszólal az Isten szava. Ez az igehirdetés csodája.

Kiemelte továbbá Püspök úr, hogy az igehirdetés szóbeli műfaj, de ha írásban, kötetben megjelenik egy igehirdetés sorozat, az egyrészt azt jelenti, hogy az igehirdető felvállalta a készülés komolyságát és “szent gyötrelmét”, továbbá felelősségteljesen felvállalja, hogy “ezt mondtam”, és ez mások számára a továbbiakban, az igehirdetés elhangzása után is áldásul szolgálhat.

A továbbiakban, egy nagyon szakszerű, részletes homiletikai elemzés keretében Püspök úr kiemelte többek között a megjelent igehirdetés kötetről, és az egyes igehirdetésekről, hogy szépen követik az adott igeszakasz menetét, és semmi másról nem szólnak, csak ami az igéből következik.

Püspök úr különös szeretettel emlékeztetett arra, hogy Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr nagy szakértője a Szentírás eredeti szövegének, és erre, valamint a kortörténeti háttérre figyelve tudósként is hozzáértően magyarázza Isten Igéjét, és akik ezt az igehirdetés kötetet kézbe veszik, még jobban meg fogják érteni a Biblia egy könyvét, az egyik gyöngyszemét, Jónás próféta könyvét. Nagytiszteletű úr magyarázza, alkalmazza is az ige üzenetét, így válik igehirdetése egyúttal igemagyarázattá is, szemléltetve odaillő történetekkel, szemléltető anyagokkal. 

Elmondta az igehirdetésekről, hogy azok – tekintettel lévén arra az írásmagyarázati elvre, amit maga Jézus Krisztus jelentett ki Jónásról, a Jónás jeléről – krisztusközpontúak. Kifejezte háláját Molnár Csaba Bertalan lelkipásztornak azért, mert nem áldozta fel az egyház nyelvét. Nem akar mindent megmagyarázni, nem áldozza fel az igehirdetés nyelvét, a teológiai nyelvezetet a modern kifejezések oltárán, mégis modern módon, mai üzenetként magyarázza az “engesztelés misztériumát”.

Végül elmondta: 11 éve, amióta Püspökként végzi egyházkormányzó munkáját, biztatja a lelkipásztorokat, hogy adassanak ki – ha olyan színvonalúak – igehirdetés köteteket. Azóta Molnár Csaba Bertalan az első, aki ilyennel jelentkezett – ami a gyülekezeti igehirdetéseket illeti. A színvonal tehát adott.

Mindezek után Püspök úr rátért Szabó Barnabás lelkész festőművész grafikáinak bemutatására. Elmondta, hogy Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr, őt idézve: “képeivel prédikál”. A református templomokban nincsenek képek, a liturgikus térben valljuk, hogy “a hit hallásból van” (Róm 10,17), nem használunk képeket, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket a hirdetett igéről. Ugyanakkor a művészet Isten általános kijelentése, amely őszintén beszél az ember kérdéséiről, bajairól, örömeiről, vágyairól, és miközben ezt teszi rámutat, hogy kik vagyunk, mi, emberek, és mennyire megváltásra szorulunk, ily módon Isten ezeken a művészeti alkotásokon keresztül is szól.

A teljes beszámolót a Tapolca és Vidéke Református Egyházközség honlapján olvashatják el.

Forrás: A Tapolca és Vidéke Református Egyházközség honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. May 28., Thursday,
Emil , Csanád napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 14651
Összesen 2009. június 2. óta : 19885175

Ige Mellett

(10) „…sok vámszedő és bűnös jött oda…” (Máté 9,9–17)

JÉZUS ELHÍVJA MÁTÉT. – 1. Miért volt bűnös Máté? Azért, mert saját népét megkárosítva kiszolgálta az idegen, megszálló római hatalmat? Ez „csak” bűnös... tovább

REPOSZT

V, mint vírus

A koronavírus járvány társadalmi hatásai ma még teljes mértékben kiszámíthatatlanok. Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy generációs alapon vizsgálja a témát. A szöveg fő kérdése ...
... Tovább

Dokumentumtár

egyház és a pénz

Formátum:.doc
Méret: 86.0 KB

Köntös László: Egyház és a pénz. I.Tim.6:10 Elhangzott: Zsinati Tanács, 2009. május 13.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A REND megnyitó ünnepsége

Formátum:.mp3,
Méret: 33.5 MB

2010. június 26. szombat

Hanganyag letöltése