Beszámoló a székesfehérvári gyülekezet családos táboráról.

Szabó Gyuláné, 2019-09-27 09:33:39

„... a mi alkalmasságunk Istentől van..." Lelkiekben igen gazdag és élménydúshetet töltöttünk mintegy 130-an a gyülekezeti többgenerációs táborban Nován.

 

 

 

Ki autóval,ki vasúton érte el az úticélt. Mi, utóbbiak Zalaegerszegig vonatoztunk.Ottszolgálatkész autós testvérek vártak,s szállítottak el a Csicsergő Szabadidőközpontba. Megkerestük szobánkat,ismerkedtünk az üdülőhellyel.Az épületben kellemes szobák,étterem,büfé,konferenciatermek voltak.A 10 hektáros parkban sportpályák,tó,erdő,játszótér,háziállatfarm,kerti pavilonok,parkoló stb.szolgálja a vendégek kényelmét.A vacsoránál a szánk is tátva maradt a választéktól,s nem győztük kóstolgatni a finom házias ételeket.

 

Este volt az első lelki alkalom,mely Gedeonról szólt.Az egész hét témája az volt,hogy HÍJÁN vagyunk sok mindennek, de „Isten általában nem az alkalmasokat választja ki,hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá!"

 

„... A MI ALKALMASSÁGUNK ISTENTŐL VAN:Ő TETT ALKALMASSÁ MINKET ARRA,HOGY AZ ÚJSZÖVETSÉG SZOLGÁI LEGYÜNK" /2Korinthus 3:5-6/.

 

GEDEONt is Isten ruházta fel lelkével, hogy maroknyi seregével legyen bátorsága kiállnia a midjániták ellen.Mi Isten gyermekeiként nem harcolhatunk saját - világi - fegyvereinkkel,csak azokkal,amiket az Úr adott a kezünkbe.Gedeonnak „az Úr azt mondta:Menj,és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából!Én küldelek téged!" /Bírák 6:14/

 

A további előadásokat délelőttönként hallhattuk Berze János és Szász Zoltán lelkészeink tolmácsolásában.

 

Hallottunk a parázna RÁHÁBról,aki pogány prostituáltként élt Jerikóban.Majd hallott Izráel hatalmas Istenéről,hitt benne és cselekedett. „Bizony,a ti Istenetek,az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön." /Józsué 2:11b/Ráháb megmentette az izráeli kémeket.Ezért egész családjával megmenekült,többgenerációs áldásban részesült:bekerült Jézus családfájába.

 

Szó volt JÁKÓBról,aki csalással szerezte meg az elsőszülöttnek járó apai áldást.Menekülnie kellett testvére haragja elől.Keményen kellett dolgoznia és szenvednie a szeretett asszonyért.Később nagybátyja házát is megáldotta az Úr Jákóbért.Kibékült Ézsauval,s Bételben oltárt épített az Úrnak. „Isten újból megjelent Jákóbnak,...és megáldotta őt. Izráel lesz a neved." /1Mózes 35:9-10/

 

RUTH, a pogánymoábita nő történetét is megismerhettük.Izráeli családba ment férjhez.Férje halála után hűséggel követte anyósát - Naómit - vissza szülőföldjére, Betlehembe. „Mert ahová te mégy, odamegyek,...Néped az én népem, és Istened az én Istenem." /Ruth 1:16b/Boáz felesége lett,akinek társaként áldást nyert,áldássá lett.Fia:Óbéd lett Dávid király nagyapja.

 

DÁVID „vakarcsból" Isten szíve szerinti férfi lett:király,zsoltáríró,győztes hadvezér.Családjában a legkisebb gyermek,a juhok pásztora volt.De Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van,hanem ami a szívben lakozik.Dávid legyőzte a hatalmas Góliátot,aki Istent gyalázta,és senki nem mert megküzdeni vele.Példája:ha Istenre fókuszálunk, nem félünk az óriásoktól! „Dávid így felelt a filiszteusnak:Te karddal jössz ellenem,de én a seregek Urának a nevében megyek ellened,akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr,... És megtudja mindenki, hogy van Isten Izráelben." /1Sámuel17:45-46/ Dávid gondoskodott barátja - Jónátán - testi hibás fiáról is.

 

Elgondolkodtató kérdések hangzottak el lelkészünktől:Milyen óriásokkal harcolsz?Hová nézel a harcokban?Ki szabja meg az értékedet?

 

Utolsó nap KORNÉLIUSZ római százados története jött elénk.Szigorú katonaéletében a kötelességtudat volt az első.De a sok véres harc nyomán a lelki nihil és elveszettség miatt keresni kezdte Istent.Imádkozott,adakozott,ismerte a mózesi törvényeket.Angyal szólt hozzá: „Imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé... hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak." /ApCsel 10:4-5/Péter házi istentiszteletén megtért háza népével együtt, és megkeresztelkedett. „Péter beszélni kezdett:Most kezdem igazán megérteni,hogy nem személyválogató az Isten,hanem minden nép kedves előtte,aki féli őt, és igazságot cselekszik." /ApCsel 10:34-35/

 

Mi sem gondolhatunk előítélettel egyetlen „pogánynak" tartott embertársunkra sem, mert Isten a „felszín alatt" munkálkodik - a szívben.Urunk engem és téged is küld, testvérem,hogy bizonyságot tegyünk Krisztusról - az Üdvözítőről!

 

Az előadások után korcsoportonként voltak lelki beszélgetések.Ezek sok áldást adtak mindnyájunknak.Egymástól hallhattuk,hogy Isten milyen csodálatos módon volt jelen életünkben.Esténként arról tanulhattunk,milyen legyen az ÉLŐ GYÜLEKEZET.(Tanítottak:Ujvári S.,Péntek L.,Deák P.,Ludvigné I. Sz.)

 

Délutánonként sportvetélkedő,sőt női foci, „Honfoglaló" szellemi vetélkedő, Szlovéniában orchideapark-látogatás adott élményeket.Énektanulás,kreatív asztal,csónakázás,fürdés színesítette a programot.Késő este dokumentumfilmeket nézhettünk hitükért szenvedő elődeinkről:Visky Ferenc és Szilágyi Sándor életéről.A délelőtti előadások alatt az óvodásoknak Eszter óvó néni,az iskolásoknak Zsófia lelkésznő tartott igei tanítást,köszönjük nekik!

 

Az utolsó estén óriási tábortüzet raktunk,s a tó mellett,csillagfényben Deák Péter tiszteletes gitárkíséretével dicsőítettük az Urat.

 

Hálásak vagyunk Istennek ezért a hétért,a jó időért,mindenért, amit adhattunk egymásnak és kaphattunk egymástól! Köszönjük a szolgálóknak, hogy ők nem „csak" nyaralni jöttek,hanem idejükből,erejükből áldoztak mindannyiunkra!

 Legyen Istené a dicsőség!

Szabó Gyuláné Ibolya

Forrás: Mezőföldi Református Egyházmegye honlapja


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. July 11., Saturday,
Nóra , Lili napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4889
Összesen 2009. június 2. óta : 20538521

Ige Mellett

(26) „…aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok…” (Máté 20,17–28)

ZEBEDEUS FIAINAK KÉRÉSE – I. – 1. Ezen a földön, még a mennyei világra nézve is csak úgy tudunk gondolkodni, hogy ki az első. Én és az enyéim legyenek... tovább

REPOSZT

Keresztet mindenhová

Fekete Jézust festettek ''Az utolsó vacsora'' képre
A hétvégétől ez az oltárkép fogadja majd a híveket a St. Albans katedrálisban. Így támogatja az anglikán egyház ...
... Tovább

Dokumentumtár

NL111121

Formátum:.doc
Méret: 42.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2011.11.21.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

konyvbemutato

Formátum:.mp3,
Méret: 24.7 MB

"Igék hétköznapokra" Nagy Lajos könyvének bemutatója - Dr. Benke Attila, Nagy Lajos, Kuti Géza

Hanganyag letöltése