Új tornaterem a Tatai Refiben

Illés Dániel , 2019-10-01 08:08:51

2019. szeptember 4-én délelőtt hálaadó istentiszteletre gyűltek össze a Tatai Református Gimnázium diákjai, tanárai és a meghívott vendégek. A templomban tartott hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök tartott igehirdetést a bőségről. 

Központi bibliai igeszakaszként a 2 Kor 8, 7. versét felolvasva: „Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek: hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek."

A hálaadó istentiszteleten püspök úr mellett Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző, Máté László esperes, valamint dr. Szabó Előd tatai lelkipásztor szolgált.

 Az építkezés menetéről Illés Dániel igazgató számolt be. Elmondta, hogy a Tatai Református Gimnázium megindulása, azaz 2005 szeptembere óta álmodott arról, hogy saját tornaterme legyen.„A testnevelés órákat ugyanis leginkább az udvari sportpályán, rossz idő esetén egy régi kovácsműhelyből átalakított pici tornaszobában tartottuk. Öltözőnek egy régi csirkekeltető kamrát használtunk. A XXI. században Magyarországon kevés olyan iskola működött, ahol télen az óraközi szünetekben a testnevelő tanár fával fűtötte a tornatermet és az öltözőket. Egy-egy hideg hétvége után hétfőn reggel az első órában 10 °C körüli hőmérséklet fogadta a tanulókat. (...) 2017. tavaszán értesültünk arról, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület - kormányzati forrásból - támogatja iskolánk tornaterem építését.

 

A Tatai Ref. Gimnázium új tornatermének látványterve

 

Egy évnél hosszabb előkészítő munka előzte meg a tényleges építkezés megkezdését. Ennek során több tárgyalást folytattunk az Egyházkerület illetékeseivel - magával püspök úrral is - a részletekről. A tatai presbitérium ülései során gondos mérlegelés után meghozta a szükséges döntéseket. (...)Ezzel párhuzamosan folyt az építendő tornaterem helyén álló régi épületek bontása. Ezek zömében romos kamrák voltak, de le kellett bontani az addigi tornaszobánkat és öltözőnket is. Ezzel a lépéssel a testnevelés tantárgy mostoha feltételei még tovább romlottak. Mi mégis örültünk a lépésnek. Tanulóink a bontott épületekből több raklapnyi téglát mentettek ki, amelyet az új tornaterem építése során sikerült felhasználni. 2018 nyarán célegyenesbe fordult az előkészítés: az engedélyezései és közbeszerzési eljárások után szeptemberben aláírások kerültek a kivitelezési szerződésre és megkezdődött az építkezés. Maga a tornaterem 9 hónap alatt született meg - mint egy kisgyermek!

 

 

A tervezett időre elkészült az épület: egy (külső méretei alapján) 580 m2-es, 7 m magas tornaterem, a hozzá tartozó 300 m2-es öltöző, szertár, kazánház, testnevelő tanári szoba. (...) Az építkezés költsége kb. 360 M Ft. A járulékos költségekkel együtt (bontási munkák, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, berendezés) mintegy 400 M Ft. Ennek felét, 200 M Ft-ot kaptunk támogatásként az Egyházkerülettől, melyet hálás szívvel megköszönünk. A költségek másik felét a gimnázium saját megtakarításából fedeztük."

 

 

 

A hálaadó istentiszteletet követően a résztvevők átmentek az új tornaterembe, hogy a köszöntéseket követően hivatalosan is birtokba vehessék az épületet. Az elkészült tornateremért a hála egyedül Istené! Emellett köszönetet mondunk mindenkinek, akik adományukkal, munkájukkal, imájukkal hozzájárultak a tornaterem elkészültéhez. Soli Deo Gloria!

Illés Dániel igazgató

Forrás: a Tatai Református Egyházmegye honlapjaVélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. July 11., Saturday,
Nóra , Lili napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3619
Összesen 2009. június 2. óta : 20537251

Ige Mellett

(26) „…aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok…” (Máté 20,17–28)

ZEBEDEUS FIAINAK KÉRÉSE – I. – 1. Ezen a földön, még a mennyei világra nézve is csak úgy tudunk gondolkodni, hogy ki az első. Én és az enyéim legyenek... tovább

REPOSZT

Keresztet mindenhová

Fekete Jézust festettek ''Az utolsó vacsora'' képre
A hétvégétől ez az oltárkép fogadja majd a híveket a St. Albans katedrálisban. Így támogatja az anglikán egyház ...
... Tovább

Dokumentumtár

A taxisofőr

Formátum:.docx
Méret: 15.0 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

velkey101002

Formátum:.mp3,
Méret: 30.1 MB

"Hit, gyógyítás, gyógyulás" Dr. Velkey György előadása. Elhangzott 2010. október 2-án, Pápán a Dunántúli Református Orvosok I. Találkozóján.

Hanganyag letöltése