Készen legyetek! - Lelkészszentelő ünnepi istentisztelet

Horváth Andrea, 2019-11-12 08:08:23

A pápai Ótemplom adott otthont a Dunántúli Református Egyházkerület november 9-i ünnepi istentiszteletének, mely alkalmon felszenteltek négy lelkipásztort és átadták a Pro Pannonia Reformata díjat. Az istentiszteleten mutatták be a „Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761-1849” című könyvet, mely többéves kutatómunka eredményét összegzi.

A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése megállapította, hogy az egyházmegyei közgyűléseken keresztül négy szolgálatot teljesítő lelkész kérte felszentelésre bocsátását. Az Egyházkerületi Közgyűlés a kérelmeket megvizsgálta és megállapította, hogy a jelentkezők a lelkészszentelésre bocsátás valamennyi feltételének megfelelnek, ezért Deák Pétert, Demjén Istvánt, Farkas Balázst és Horváth Mariannt felszentelésre bocsátotta. A köszöntő szavakat követően az ünnepi istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. - Készen legyetek! Ez az a felszólítás, amiben ott van az üzenet, amin keresztül az Úristen meg akar szólítani benneteket. Hosszú út áll mögöttetek, felkészülten jöttetek ide. Megkaptátok a belső elhívást a szent szolgálatra, megszólított benneteket az Úr. A pápai, a budapesti, a komáromi teológiai akadémián a szent tudományt elsajátítottátok, az Ige gyönyörűséges ismerete a belső elhívásra épült. Most ezt követi a külső elhívás, az egyház szolgálatra küld benneteket a látható egyházba, a látható gyülekezetbe – mondta főtiszteletű Steinbach József püspök. Majd hozzátette: - Felkészültetek: a belső elhívás, a tanulás és a külső elhívás most együtt van. Felkészültetek, de nem vagytok készen. Mert egyedül Isten az, aki kész, aki tökéletes, aki szent, aki örökkévaló, a mi feladatunk, hogy áldássá lehessünk a folyamatos szolgálatban - hangsúlyozta.

A lelkészek fogadalomtételét követően a Mezőföldi, a Pápai és Tatai Református Egyházmegyék espereseit kérték Isten Szent Lelkének kiáradását az esküt tett lelkipásztoraink életére.

A püspöki kiküldés és áldás után Demjén István mondta el az anyaszentegyházért való könyörgést és vezette az Úri imádságot. A felszentelt lelkészeket dr. Németh Tamás rektor személyes élményekből táplálkozó, lélekhez szóló szavakkal köszöntötte, dr. Huszár Pál főgondnok pedig felhívta figyelmüket arra, hogy a megváltás örömüzenetének hirdetői lesznek, missziós feladatuk ez, tegyék szívvel-lélekkel.

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa döntése értelmében a Pro Pannonia Reformata díj 2019. évi posztumusz kitüntetettje néhai Bellai Zoltán, a Kaposvári Református Egyházközség lelkipásztora, a Somogyi Református Egyházmegye korábbi esperese, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa. Főtiszteletű Steinbach József püspök méltatta főtiszteletű Bellai Zoltán szolgálatát. Elmondta, hogy mikor a hívek közössége februárban búcsút vett Bellai Zoltántól az örök élet reménységében, akkor nem volt lehetőség hálaadó szívvel felsorolni mindazt, amit szeretett egyházunkban elvégzett. Ezt pótolta most püspök úr a díj átadása előtt. Bellai Zoltán 1974-ben szerzett lelkészi oklevelet, 1986-ig a Csurgó-Alsoki gyülekezetben szolgált, 1986-ban hívta meg a kaposvári gyülekezet, s még ebben az évben megválasztották a somogyi egyházmegye esperesévé. 1990-től vezette a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Gazdasági Bizottságát. A csurgói gimnázium, a kaposvári óvoda-általános iskola-gimnázium, a kaposvári és taszári idősek otthona, gyűjtések a határon túli magyaroknak, gyermek- és ifjúsági missziók, nagyrendezvények, sorolta a legfontosabbakat Steinbach József. - Hálát adunk az Istennek, hogy ennyi mindent bírt, nyilván felülről való erővel és bölcsességgel. Rengeteg dolgot végzett rajta keresztül az Úr. Tevékeny szolgálatával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egységes Dunántúlt teremthettünk meg. Istennek köszönjük életét és szolgálatát, egyedi ajándék volt mindannyiunk számára az ő súlyos, erős tekintélyes, megkerülhetetlen személyisége – mondta a püspök. A család nevében Révészné Bellai Csilla mondott köszönetet.

Az ünnepi istentisztelet zárásaként került sor a „Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761-1849” című kötet bemutatására. Ezt a Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárának munkatársai állították össze, melyről mint a dunántúli református egyháztörténet-írás korszakos jelentőségű művéről szólt Köntös László főjegyző. A kétkötetes kiadványt Dr. Szabó Előd mutatta be.

Az ünnepi istentiszteletről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 28., Tuesday,
Emil , Csanád napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1248
Összesen 2009. június 2. óta : 40758160