"A rád bízott drága kincset őrizd meg..." - Gyűjteményi visszatekintés 2019-re

Horváth Andrea, 2020-01-27 06:00:00

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, ahogy a többes szám is mutatja, nem egy részből áll, mégis egységes intézmény. Az alapot a dunántúli reformátuság szellemi és kulturális öröksége adja, s ezt a kincset őrzi és gazdagítja tovább a könyvtár, levéltár és a múzeum hármas gyűjteményi együttese, melynek igazgatója Köntös László.

 Mióta működik az intézmény?

- K.L.: - Ebben a formában 1958 óta működik az intézmény. 1948 és 1952 között több lépésben államosították a kollégiumot, ennek következményeként  a Pápán található református örökség gazdátlanul maradt. Ezért volt szükség a gyűjtemények létrehozására 1958-ban. Az egyházkerület levéltára, a főiskola könyvtára és a gimnázium régiségtára, muzeális értékei: ezekre a pillékre épült fel a ma ismert intézmény. Közvetlen elődeim, Kövy Zsolt és Nádasdy Lajos nagytiszteletű urak a gimnázium keleti szárnyába beszorított könyvtárban dolgoztak, mostoha körülmények között. A Csáky utcai épületben helyezték el a levéltári anyagot, ott rendszeres tudományos kutatáshoz nem voltak adottak a feltételek. Amikor 1993-ban idejöttem, az volt a feladatom, hogy a politikai okokból elszigetelődött intézményt talpra állítsam. Elődeim mindent megtettek, amit csak tudtak, de nem volt nagy mozgásterük. 1993-ban először a könyvtárat "poroltuk le", aztán következett a levéltár. Mindkét intézményegységbe kiváló munkatársak érkeztek. Sikerült elérnünk, hogy a levéltár a Nátus épületébe költözhessen. A harmadik lépcső volt az Ótemplom helyreállítása és a múzeum kialakítása. Volt itt előtte is múzeum, 1972-ben nyílt meg, de méltatlan körülmények között kaptak helyet református kincseink. Aztán ezt a múzeumot később be kellett zárni, nem volt forrás a működésre. 2018-ban aztán egy református ékszerdobozt adhattunk át a híveknek, látogatóknak, betérőknek.

- Hogyan értékelné a 2019-es esztendőt?

- K.L.: - 2019 volt az első teljes év, amikor a három intézményrész önálló helyen, teljes értékűen tudott működni. Ez óriási eredmény, minden várakozásunkat felülmúlja, Istennek adunk hálát ezért. S ez nem csak afféle vallásos szófordulat. Mint a címben idézett Ige is mondja, a ránk bízott drága kincs megőrzése csak a Szentlélek által lehetséges.  S azért  is hálát adunk, amiért kivételes munkatársakkal dolgozhatunk, az Úristen elhivatott kollégákkal segített minket. Így elmondhatom, hogy nem csupán külső megújulás történt, hanem tartalmi gazdagodás is, országosan is megismertek bennünket. Külön öröm, hogy Pápa város kulturális életében is jelen vagyunk. A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei részenként önálló vezetővel működnek, akiknek köszönettel tartozunk kitartó, áldozatos munkájukért. Gyűjteményi igazgatóként az én feladatom az, hogy ezt az egészet összefogjam és védjem, egyben tartsam, koordináljam.

A gyűjteményi könyvtár nyilvános könyvtár, tehát bárki beiratkozhat, vezetője Mezei Zsolt, aki a gimnázium épületének földszintjén dolgozik kollégáival. Többfunkciós könyvtár ez,  hiszen teológiai szakkönyvtárként, muzeális anyagot őrző könyvtárként és középiskolai könyvtárként is működik. 

- Mekkora a könyvtár állománya?

M.Zs.: - Közel 170 ezer kötetes állományunkat szabad polcon, illetve tiszta, nedvességmentes raktárakban tároljuk. 2019-ben 776 db könyvvel gyarapodott a gyűjtemény 1,8 millió Ft értékben. Idén is csatlakoztunk az ún. "Márai-program"-hoz, melynek keretében a Könyvtárellátón keresztül ingyenesen juthattunk hozzá frissen megjelent, értékes kiadványokhoz. Regisztrált olvasóink száma 289 fő, de ennél jóval többen megfordultak nálunk, hiszen sokan csak olvasgatni, internetezni térnek be hozzánk.

- Az olvasókkal való kapcsolattartáson túl milyen feladadtokat látnak el?

M. Zs.: - A digitalizálás területén jelentős előrelépés történt a 2019. évben, mert az Arcanum Kft-vel elvégeztettük a régi, kézzel írott lapkatalógus és a Baldácsy-metszetgyűjtemény digitalizálását. A Pápai Kollégiumi Lapok 1926-1947 közötti számait levéltáros kollégánk segítségével sikerült elektronikusan elérhetővé tenni. A Kollégium és az egykori Nőnevelő Intézet régi értesítői is kutathatók internet segítségével. Hamarosan elkészül új honlapunk is. Események, rendezvények helyszíne is a könyvtár: kollégáink több alkalommal tartottak könyvtárhasználati tanórákat, foglalkozásokat. Rendeztünk könyvbemutatót, a Jókai Körrel közösen irodalmi estet, ismeretterjesztő előadást, megemlékezést. Számon tartjuk a pápai és egyházi évfordulókat, ezekhez kapcsolódóan könyvajánlókat állítunk össze. Terveink között szerepel a jövőben a régi magyar könyvállomány fertőtlenítése, új raktárba költöztetése, valamint a muzeális értékű anyagok folyamatos digitalizációja, elektronikus katalógusban történő feldolgozása.

A gyűjteményi levéltárat Hudi József vezeti. A levéltár 1765-ben jött létre egyházkerületi közgyűlés döntése értelmében, a Dunántúli Református Egyházkerület, az egyházmegyék és az egyházközségek dokumentumait, illetve személyes és világi anyagokat őriznek és gondoznak itt.

- A 2019-es év milyen eredményeket hozott a levéltári munkában?

H.J.: - Az elmúlt év a 2016 óta új épületben, a Nátusban lévő levéltár életében minden területen, az iratbegyűjtésben, a rendező- és kiadványmunkában is eredményesnek mondható. Kiemelném legújabb kiadványunkat, A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761-1849 c. kétkötetes forráskiadványunkat, amely tíz éves kutatás eredménye. A közel 3100 személy életrajzát tartalmazó munka elnyerte az "Év levéltári kiadványa" díjat. Munkatársaink szerkesztésében jelent meg a gróf Festetics György alapította Csurgói Református Gimnázium diákjainak 1792-1867 közötti adattára, amely a családtörténeti kutatók érdeklődését is felkeltette. Nagy hangsúlyt fektettünk az iratok digitalizálására, hogy kutatóink munkáját megkönnyítsük.

- Milyen tervekkel tekintenek 2020-ra?

H.J. : - Az idei évben megújul honlapunk, mely naprakész tájékoztatást nyújt a kutatóknak, érdeklődőknek. Folytatjuk a digitalizálást, készül a lelkészi-tanítói életrajzi adattár 1849-1920 közötti része. Kutatási eredményeinket az Acta Papensia történeti folyóiratunk tavaszi és őszi dupla számában fogjuk közzétenni.

A gyűjtemény múzeumát Halászné Kapcsándi Szilvia vezeti, aki a gyűjtemény igazgatóhelyettese is. Az Ótemplomban látható Hajlék az örökkévalóságban című egyedi kiállítás nem csupán az egyház múltját mutatja be, hanem a kereszténység üzenetét is közvetíti a ma emberének. A Hóri titkai tárlat a kuriózumnak számító óegyiptomi koporsó és múmia világába vezet be. Emellett az időszaki kiállítási térben is mindig különleges anyag látható. Az Ótemplom élő temlom-múzeumként működik, hisz a szakrális tér tökéletes koncertterem, de volt itt könyvbemutató is. A múzeum fogadótere pedig rendszeres helyszíne a tematikus  beszélgetéseknek.

- 2019 volt az első teljes működési év a megújult múzeumban. Milyen eredményeket, tapasztalatokat hozott?

H.K.Sz. - Ez volt a tanulóévünk. Nagyon sokat dolgoztunk, tapasztaltunk. A legfontosabb tanulság az volt, hogy igény van a minőségre, a kultúrára, az értékekre, a lelki többletre. Hetvenegy programunk volt, több mint ötezer érdeklődővel, a kiállításokat pedig több mint hatezer látogató tekintette meg. Az egyházkerületi alkalmak közül megemlíteném a Dunántúli Nőszövetség jubileumi rendezvényét, melyet az Ótemplomban tartottunk, de a Magyarországi Egyházak Missziói Tanácsa is Pápán tartotta missziói napját, de helyet adtunk evangelizációknak, teológiai tanévzárónak és tanévnyitónak, s itt szentelték fel idén a PRTA végzett lelkészeit. De csatlakoztunk az országos múzeumi programokhoz, népszerűek voltak nyári táboraink is.

- Az Ótemplom kedvelt koncerthelyszín is lett. 

H.K.Sz. - Igen, például fellépett nálunk Rákász Gergely, egy olasz férfikórus, a Duka Jazz, a Bartók Béla Zeneiskola tanári kara, sőt 2020 is koncerttel indult, az izraeli Southern Wind kórus énekelt itt. Sikerült elindítanunk a Musica Pannonica Reformata komolyzenei bérletes sorozatot Pápa Város Önkormányzata támogatásával, amit ezúton is köszönünk. Külön kiemelném Parola Csaba szerzői estjét, ami a legtöbb érdeklődőt vonzotta, és a vendégelőadók, valamint a Séllyei István Kórus szolgálatával a legfelemelőbb pillanatokat élhettük át mindannyian. Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések a művészek és a közönség részéről is, így ezt szeretnénk folytatni. Terveink szerint idén Érdi Tamás zongoraművész, Szabadi Vilmos hegedűművész, a Nemzeti Énekkar és Vörös Boglárka zeneszerző fordul meg nálunk. Merész tervünk, hogy egyedülálló módon, Szabadi Vilmos mesterkurzust tart Pápán, amit Magyarországon nem szokott. A mesterkurzus ideje alatt, augusztus 21. és 30. között délutánonként matinékoncerteket hallhatnak majd a látogatók.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. August 11., Tuesday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11461
Összesen 2009. június 2. óta : 21078324

Ige Mellett

(4) „…Isten jósága megtérésre ösztönöz?” (Róma 2,1–10)

– Egyik ismerősöm említette, hogy nagy figyelmeztetést kapott a közelmúltban. Fél évbe került, míg meggyógyult egy betegségéből. Közben nagy mélységek... tovább

Dokumentumtár

papírdíszek

Formátum:.pdf
Méret: 145.3 KB

Karácsonyi papírdíszek. Rásky Miklós gyűjtése.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

koszonto

Formátum:.mp3,
Méret: 15.0 MB

Dr. Kövér László

Hanganyag letöltése