Egyházkerületi Tanács ülése Balatonszabadiban

Márton Gergely, 2021-07-10 07:44:12

Július 8-án ült össze az Egyházkerületi Tanács Balatonszabadiban. Főbb napirendi pontok voltak az Egyházkerület, az intézmények és az egyházmegyék 2020. évi zárszámadása, valamint az egyházmegyék idei költségvetése.

A kerület választása az ülés helyszínét illetően nem volt véletlen. Balatonszabadiban megmutatkozik Isten megtartó, gyarapító munkája, az elhivatott tiszteletes és gyülekezet áldott munkájának gyümölcse. 2009-ben került a Balatonszabadi Református Egyházközség élére Győri-Daniné Tóth Anett tiszteletes asszony. Előtte 40 évig nem volt helyben lelkipásztor. Mint mondta, nagyon rossz állapotokat találtak itt, de ami reménységet adott, hogy így is volt egy lelkes, de kicsi gyülekezeti mag. Építkezésbe fogtak, lelki és tárgyi értelemben is. Az infrastruktúra fejlesztésére pályázatokat kerestek, de amíg azok befutottak, addig is önerőből, kétkezi munkával oldották meg a javításokat: például alkalmassá tették a templomot az istentiszteletekre, a beázást, a lyukas plafont helyi szakemberek segítségével be tudták foltozni. Így indultak neki. Mára egy szépen felújított, rendben tartott és kihasznált temploma van a gyülekezetnek, mellette egy új parókia, és a régi iskola épülete is új funkciót nyert: a belülről már kész és modern gyülekezeti ház kapott benne helyet. Ezzel párhuzamosan a gyülekezet is épült.

„Kezdetben nyolcan jártak a templomba – mondja a tiszteletes asszony – és hat hittanosunk volt. Mára ezek a számok megsokszorozódtak, közel nyolcvan hittanosunk van. Alkalmaink az Alpha kurzusból alakult nőszövetség összejövetelei, az énekkar, gyermek istentiszteletek, Lelkifröccs alkalmak. A gyülekezet és közöttünk a tenni akaró szeretet munkálkodik, nálunk mindig történik valami.”

Hella Ferenc, a Somogyi Egyházmegye esperesének igei bevezetése és áldást kérő imája után Dr. Nemes Pál főgondnok nyitotta meg a tanácskozást: „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek” (Kol. 3.23) idézte az igét, kívánt áldott együttlétet.

Máté László Egyházkerületi lelkészi főjegyző ülésvezetésével zajlott az idén először személyes találkozással is megtarthatott ülést. Elsőként Steinbach József püspöki beszámolóját hallgatta meg a tanács. „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!” (Filippi 4:5) Az Úr közelsége áldott valóság és reménység is. Legyünk mindig készen az Úr eljövetelére – kezdte a beszámolót, majd méltatta a helyi gyülekezet és a tiszteletes asszony áldott, építő munkáját.

Bevezetésként összefoglalta a püspök az első félév tevékenységét. A járványhelyzet nagyban meghatározta az idei esztendő első hónapjait is. A próbatételekből levonható tanulságokról kell majd beszélni, meg kell találni az áldásait ezeknek a nehéz időknek. Megköszönte a dunántúli hívők közösségének, intézményi dolgozóknak, gyülekezeteknek a helytállást. „A zárás alatt sem állt meg a munka, számos ügy került megoldásra ez idő alatt is. A nyitás óta sűrűsödtek az események, a rendes programokon túl számos elmaradt alkalmat kellett pótolni, hálával éljük meg a személyes találkozások lehetőségét – emelte ki a püspök. Igyekszünk a kerületi programokat (gondnoki konferenciák, lelkész továbbképzők, püspöki vizitációk, Dunántúli Református Akadémia, a REND szervezése) újra elindítani. A Balatonfenyvesi Hittantáborok és a kántorképző is rendben folyik.”

A beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi támogatások lezárása folyamatban van, nagy többségük rendben zajlik. Az új fejlesztési tervet – a kormányzat kérésének megfelelően – a kerület elkészítette és beküldte. Az óvoda-program forráshiánya kezelve lett, jól haladnak a munkák, idén már lesz elkészült óvoda átadása is. Nagy öröm a pápai internátus építése, de sok feladatot igényel a lebonyolítása. Ha elkészül, akkor az ókollégium kis ráfordítással konferencia-szálláshellyé lesz átalakítva. A püspöki hivatal bővítése a megnövekedett feladatok biztonságos elvégzése miatt szükséges. A hivatal melletti ingatlanok kivásárlása folyamatban van, jó reménységgel hamarosan el lehet kezdeni a bővítést az épület és a parkoló tekintetében. Folyik a balatonfüredi Siloám Református Missziói Otthon régi épületének teljes felújítása. Nagy szükség lenne a régi épület mellé egy új szárny létrehozása, a szükséges forrás előteremtésén dolgoznak. Felmerült a zsinati fenntartásban lévő kőszegi csecsemőotthon átvétele. A kerület csak források mellérendelésével tudja átvenni az ingatlant, hisz jelentős fejlesztésekre lenne szükség annak használatba vételéhez. Nagy öröm, hogy a templomfelújítási programból mindenki nyert, aki beadta a pályázatot, a Dunántúlon 99 templom újulhat meg 1,4 milliárd forintos értékben.

Két intézményt emelt ki összefoglalójában a püspök: köszönettel illette az idén kétszeres jubileumát ünneplő Pápai Református Gimnázium vezetőségét, tanári karát a látható fejlődésért, és elismeréssel szólt az áldott lelkiséggel működő kehidai Őszikék Időskorúak Otthona igazgatójának, dolgozóinak munkájáról.

Kiemelte Steinbach József, hogy már Kárpát-medencei szinten is elismerésnek örvend a kerület kommunikációs munkája (refdunantul.hu, megvanirva.hu, Dunántúli Református Lap, könyvkiadás), köszönet ezért Köntös László egyházkerületi kommunikációs igazgatónak, és a munkatársaknak. A homiletikai sorozat bővítése is folyamatos, a tízedik kötet jelenik meg. Ezeket a kiadványokat Kárpát-medencei szinten is használják a teológiai oktatásban. Mindezekért köszönet az Egyházkerületi Tanácsnak is, hogy egyöntetűen támogatják ezeket a fontos területeket.  

A következő napirendekben Mátrai Lászlóné gazdasági vezető ismertette a 2020. évi zárszámadást. Elhangzott, hogy a számvizsgáló bizottság elvégezte a munkáját, és mindent rendben találtak. A független könyvvizsgálók is elvégezték a munkájukat, alaposan átnéztek mindent, és részletes beszámolót adtak, amiben indoklással ellátva kifejtették, hogy mindent rendben találtak.

A bevételek oldalát az önálló gazdálkodás, az országos egyháztól kapott működési keret, az államtól átvállalt feladatok normatív támogatása és a pályázatok, céltámogatások teszik ki. Kiadások csoportosítva: kerületi kiadások, átvállalt feladatok, megyéknek átutalt források, célzott támogatások. A tavalyi évet, a felelős gazdálkodásnak köszönhetően, pénzmaradvánnyal zárta a kerület, így pozitív mérleggel kezdhette meg a 2021-es gazdasági évet. Tavaly hét intézményt működtetett a kerület, ezek is pozitív mérleggel zárták az évet. Bemutatásra kerültek az egyházmegyék 2020. évi zárszámadásai, mind a hat megye pénzmaradvánnyal fejezte be az évet.

A tanács meghallgatta a beszámolókat, majd elfogadták a kerület, az intézmények és a megyék zárszámadását. Hasonlóan jártak el az egyházmegyék idei költségvetésével is.

A tanácsülés utolsó napirendi pontjaként a Pro Pannonia Reformata díj jelöltjeiről szavaztak.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. October 18., Monday,
Lukács napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 10997
Összesen 2009. június 2. óta : 27475397

Ige Mellett

(17) „…mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thesszalonika 4,13–18)

Ez a lényeg: Mindenkor az Úrral leszünk! Ez az evangélium. Már megtapasztaljuk ezt a csodát, hiszen az Úrral lehetünk, mert Ő velünk van; életben, hal... tovább