Egy hét táborozás Isten és egymás közösségében

Márton Gergely, 2021-08-03 08:08:34

Nagy a forgalom a Balatonfenyvesi Református Gyermek- és Ifjúsági Üdülőben. Nemrégiben közel kétszáz gyermek részvételével lezajlott a Dunántúli Református Egyházkerület Katechetikai Hittantábora. Áldott időt töltöttek el az alsós gyerekek egymás társaságában, ismerkedve a Bibliával. A Családi tábor után, július utolsó hetében pedig a nagyok, hetediktől tizenharmadik osztályosokig vették birtokukba a Balaton-parti üdülőt a Dunántúli Református Ifjúsági Tábor keretében. A táborozás díjának jelentős részét a kerület és az egyházmegyék biztosítják.

Belépve rögtön összefutottam Orbán Katával. A kaposvári óvónő a Kaposvári Református Egyházközség által üzemeltetett intézményért felelős. Ő koordinálja a diákmunkásokat. Idén öten vesznek részt ebben a munkában, elsősorban a konyhán segítenek, de kiveszik a részüket a takarításban és a fertőtlenítésben is.


Délután épp a strandról szivárogtak vissza a fiatalok a komfortos szálláshelyükre.

A vacsora előtt kérdeztem Unger Annát, aki hatodik alkalommal táborozik itt, hogy miért jön vissza évről-évre? „Már a gyerektáborban is résztvevő voltam – mondta – nagyon szeretem a társaságot. Ismerősökkel találkozom, barátaim vannak itt. Lelki feltöltődést ad nekem ez a hét, egész évre.  Szeretem a programokat, nagyon szépek az áhítatok, az evangelizációk. A délelőtti előadások után a csoportfoglalkozásokon nemegyszer sírunk, nagyon megérintenek minket lelkileg” A magyarpolányi fiatal lány az ajkai református gyülekeztet tagja.

A többiek is a hat egyházmegye különböző gyülekezeteiből jöttek, lelkészi ajánlással. A kerület célja ezzel a táborral missziói jellegű: a gyülekezetekbe integrálni azokat a gyerekeket, akik a hitoktatásban valamilyen szinten a helyi református közösségek látókörébe kerültek. Ezt a szolgálatot a táborban lelkészek, pedagógusok, és volt táborlakók végzik.

 

- Pedagógusi, vagy lelkészi feladat ez kérdezem Kálmán Csabát, alsóörsi lelkipásztort, a Kerületi Ifjúsági, és Katechetikai Tábor szervezőjét, vezetőjét.

- Ezt itt nem lehet kettéválasztani. Hajnal háromkor még kint vagy és nézed a gyerekeket, hogy alszanak-e vagy nem. Viszont az életkori sajátosságaik már megengedik, hogy lelkigondozói, pásztori munka is legyen. Olyan kérdéseket fogalmazunk meg, és úgy bontjuk ki közösen, hogy önmagukra ismerjenek, és igei válaszokat, örökérvényű kérdésekre örökérvényű válaszokat találjanak.

- Sikeres ez a feladat?

- Önmagában a visszatérők jelzés értékkel bírnak, ez eredmény. Reménységgel év közben is valamilyen szinten a gyülekezeti élethez is csatlakoznak, integrálódnak. Régóta feszegetett kérdés, probléma, hogy jó lenne a gyülekezeteket is bevonni ebbe a munkába, hiszen amit itt ők kapnak, annak pont az lenne a lényege, hogy azt otthon forgassák és hasznosítsák a gyülekezetben – akár egy helyi ifjúsági kör keretében, akár gyülekezeti szolgálatban.


- Itt most tizenhárom évesektől közel húszéves fiatalokig vannak. Ez nagyon széles korosztály. Hogyan lehet őket megszólítani?

- Igyekszünk elegyíteni – ami nem könnyű – hogy a református jelleg is meglegyen, amit a templomban is tapasztalnak (fohász, igeolvasás, ima, áldás), de mégis egy olyan kontextust, témaválasztást kapjanak, amiben otthon érzik magukat: az ő témájukat, az ő nyelvezetükben az ő problémáikról beszélni. Nagyon erős pillére ennek a tábornak a kiscsoportos beszélgetések. Ezek formálják az adott témahéten belül az előadásokat, az áhítatokat, hogy a gyerekek egy olyan Istenélményt kapjanak, hogy az Isten tud az ő nyelvükön szólni, hogy ez nem csupán egy archaikus valami, hanem élettel teli, az ő életét is értő jelleg.

 

A táborban szolgálatot végzők számára ez egy nagyon összetett feladat: felügyelni, lelki gondozni, kérdésekre válaszokat adni. Mint mondják, ez nem a szó hagyományos értelmében vett pihenés, de valóban feltöltődés számukra is. Minden nap, miután az ifjúság nyugovóra tér, ők még késő estig kielemzik, értékelik a napot, alakítják a tematika mentén a továbbiakat, hogy azok az a gyerekek éppen aktuális problémáinak, kérdéseinek megfeleljen. Ezek a beszélgetések, a válaszok közös keresése Isten közelében számukra erőt ad.

 

- Hogyan áll össze a program?

- A tábor idején nagyon sok szabadidő van, de ezeket is igyekszünk értelmesen eltölteni. A reggeli áhítat, a délelőtti előadás, a kiscsoportos foglalkozás és az esti evangelizáció az kötelező elem. Ennek a tábornak az volt az egyik nehézsége, hogy hogyan lehet ennek a korosztálynak meghatározni azt, hogy nem azt csinálnak, amit akarnak, hogy van egy rend. Hála Istennek ez ma már nem probléma.

- Mennyire lehet rálátni a mai fiatalság összképére ebből a táborból?

- Azok, akik ide eljönnek, már valamilyen módon kapcsolatba kerültek a vallással, gyülekezettel, Istennel, nemzettudattal. Ez nem egy olyan merítés, ami a mai fiatalság korképét, helyzetét reprezentálná.  Arra mindenképpen jó – ez nekünk egyházi szempontból fontos – hogy a mai egyház-ifjúsági jelleget hogyan lehet ebben a mai világban úgy megőrizni és nevelni, hogy később majd aktív alkotó tagjai legyenek a Magyarországi Református Egyház egy adott gyülekezetének.
Azt érzékeljük, hogy ezek a gyerekek is „újabban” élnek, úgy, mint a kortársaik: benne a virtuális világban, benne ebben az álságos világban, amit mindig ostorozunk. De nekik ez ugyanolyan, mint nekünk volt pár évtizeddel ezelőtt a mi saját korunknak a saját álságos világa. Azt kell megértetni velük, hogy ebből az álságos világból van kiút. Vallásos kompetenciáját elveszítette a ma élő emberiség jelentős része: nem tudja, hogy mit jelent az Isten, mit jelent a vallás, a Szentírás. Ezt a vallási kompetenciát kell visszaadni nekik, hogy ha az életüknek egy olyan időszakába kerülnek, akkor majd tudják azt, hogy van egy másik fórum, ahova fordulhatnak, és ez a fórum akkor is ugyanúgy szólt, mint pl. József életében, mint széthúzó családjaikban. Pont ugyanúgy szólal meg Isten ma is.


Az esti áhítatokat Szabó J. Róbert, litéri lelkipásztor, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese tartotta. Kedd este például József és testvérei viszályáról beszélt. A Bibliai történetet a mai korra értelmezve, a családról és az ellenségeskedésről szólt, rámutatva, hogy Isten miként nyúl bele az életünkbe, hogy jobbá tegye azt.

Ezt követően Köntös László, Egyházkerületi kommunikációs igazgató tartott előadást. Napjaink egyik kiemelten fontos területéről, a világunk ideológiai változásairól beszélt. A téma aktualitását mutatja, hogy a hallagatóság körében is komoly kérdések fogalmazódtak meg a hallottak alapján. A tábor vezetője szerint azért is jó ez a tábor, mert ha itt jönnek elő ezek a kérdések, akkor a világi válaszok mellett a biblikus, Isten szerinti válaszokat is el lehet juttatni a fiatalokhoz.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. September 26., Sunday,
Jusztina napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 14548
Összesen 2009. június 2. óta : 27109506

Ige Mellett

(21) „…akik ilyeneket cselekszenek, nem fogják örökölni Isten országát.” (Galata 5,16–26)

Az apostol nemcsak utal a test kívánságaira, hanem határozott intéssel figyelmeztet, hogy a test kívánságai erősek, „beteljesülni” akarnak (16). Isten... tovább