Átadták az Olajfa Református Óvoda új épületét

Márton Gergely, 2021-08-31 07:30:34

„De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor” (Zsolt. 52.10) Ez az igerész áll Székesfehérváron egy valódi olajfa tövében. És az olajfa pedig meglepő módon egy épület előterében áll. Egy új épület előterében. Ez pedig a helyi reformátusok óvodájának impozáns új otthona. Az ünnepi istentisztelettel egybekötött átadón jártunk.

A Székesfehérvár Református Egyházközség 1999-ben kapta meg működésre az önkormányzattól a Horvát István lakótelepi óvodát. Az Olajfa Református Óvoda névre keresztelt intézmény alapításától fogva feladatának tekinti, hogy a gyerekeknek keresztyén világképet mutasson, és keresztyén szellemiségben nevelve őket megkaphassák a keresztyén erkölcs alapjait. Az óvoda az eltelt évek alatt a kiváló szakmai munkának köszönhetően méltán vívta ki az elismerést. A régi épület azonban már nem tudta kellő módon kiszolgálni a nevelési munkát, szükségessé vált az infrastruktúra fejlesztése.

Ebben partnerre találtak a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjában. 2018 elején kötöttek együttműködési megállapodást velük, majd 2020 június elején el is indult az építkezés. A projektiroda biztosította az anyagi forrásokat és az építkezés teljes lebonyolítását. Magyarország Kormányának jóvoltából 620 millió forintból megvalósulhatott az új épület, amit augusztus 29-én ünnepélyesen át is adtak.

Fülöp Zoltán műszaki ellenőr, a gyülekezet építési gondnoka összegezte az elvégzett munkát. Mint mondta: „Izgalmas három és fél év van mögöttünk látványos eredménnyel.” Megvásárolták a régi óvodát és a mellette lévő telket az önkormányzattól.

Az új épület terveit Szabó András és Szabó György építészek tervezték meg, a kivitelezést a székesfehérvári Ság Építő Zrt. végezte el. A régi épületet elbontották, a helyén játszóudvart alakítottak ki.

Az új épület jóval tágasabb, világosabb, alapterülete több, mint kétszerese a réginek, 680 négyzetméter. Négy csoportszobás, száz gyerek fogadására alkalmas. A beruházás százszázalékos állami támogatásból, a magyarországi református egyház közreműködésével valósult meg. A fehérvári reformátusok plusz 20 millió forint saját erőt is felhasználtak.

„Ez a három és fél év adott feladatot rendesen, de mindig azt tapasztaltuk, hogy Isten itt volt mellettünk. Hálatelt szívvel mondunk köszönetet, hogy ez a beruházás megvalósulhatott” – mondta Mocsáriné Brunner Boglárka óvodavezető. A munkálatok mellett a régi óvodában sem állt meg az élet, 80 gyermekkel zajlottak a foglalkozások. Ez komoly kihívás volt, de rengeteg segítséget kaptak. Az új impozáns, színes épületben a három és fél csoport helyett már négy csoportban tudnak gyermekeket fogadni. Van fejlesztő szoba, tornaterem, sószoba.A színes épület barátságos, és megjelenésében segít a bibliai történetekbe való bevezetésbe: bent az ószövetségi történetek jelennek meg, kint pedig újszövetségiek.

Az ünnepélyes alkalmon igét hirdetett Steinbach József dunántúli püspök. A Zsoltárok könyve 25-ik fejezetéből idézte: „Uram, utánad sóvárog a lelkem! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!” Az Isten közelsége egy felülemelkedett lélekkel ajándékozza meg az embert. Azért épülhetett meg ez az óvoda, hogy sokan, már a legkisebb kortól kezdődően megtapasztalhassák ezt a csodát, hogy mit jelent az Isten közelségének az öröme. Ebből fakadva lehet felnőttként majd úgy élni az életet, hogy két lábbal a földön járva hitben mégis felülemelkedünk dolgokon. Ebből a felülemelkedésből adódik az a csoda, hogy rá tudunk hagyatkozni Isten megtartó kegyelmére, és hitvalló lélekkel tudunk jelen lenni a ránk bízott feladatainkban.

A püspök köszönetet mondott a támogatásért Magyarország Kormányának, a városnak, a gyülekezetnek, mindazoknak, aki ezért az óvodáért fáradoztak. „Nem volt hiábavaló, az áldás nem marad el, dicsőség legyen ezért az élő Istennek” zárta igehirdetését Steinbach József.

Hálát adott az Úrnak az új létesítményért és imádkozott az egybegyültekért, a gyerekekért és a pedagógusokért Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese.

Az ünnepségen Szász Zoltán, a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte a megjelenteket.

Vargha Tamás, országgyűlési képviselő, államtitkár a Példabeszédek könyvéből vett idézettel kezdete ünnepi beszédét: „Neveld a gyermekedet a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Fehérváron az tapasztalható, hogy nő a gyermeklétszám, ezért is nagyszerű esemény ennek az óvodának az átadása – mondta.

Dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány a gyermekek megfelelő nevelésében partnerként tekint az egyházakra: „Nem egyszerűen csak abban kell segítenünk gyermekeinket, hogy felnőjenek, biológiailag eljussanak az érett korba, hanem egész életre való programot kell nekik adnunk.”

dr. Cser-Palkovics András polgármester rámutatott arra, hogy a gyermekekért történt itt minden: értük fogott össze a kormányzat, a református egyház és a város: „A város örül minden olyan oktatási és szociális intézménynek, amit egyház működtet, mert láthatólag jó gazdái ezeknek az intézményeknek.”

Berze János vezető lelkész, a Budai úti Református Gyülekezet köszöntését és áldáskívánását tolmácsolta az egybegyűlteknek.  Az eseményen zenei szolgálatot végzett a Csomasz Tóth Kálmán Énekkar, Dóczi István karnagy vezényletével és az óvoda nevelőtestületének kórusa.

 

A protokolláris eseményen túl a gyermekek is birtokukba vették az új intézményt. Az igazi elismerés tőlük jött, önfeledten próbálták ki az udvar játékait, a tágas és színes csoportszobákat.

Az Országos Óvoda Program egy 30 milliárd forintos állami támogatásból életre hívott projekt, mely kiemelkedően fontos és meghatározó a Magyarországi Református Egyház számára. A Dunántúli Református Egyházkerületben 10 intézményfejlesztés van folyamatban 711 érintett férőhellyel.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. September 27., Monday,
Adalbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 65
Összesen 2009. június 2. óta : 27110168

Ige Mellett

(21) „…akik ilyeneket cselekszenek, nem fogják örökölni Isten országát.” (Galata 5,16–26)

Az apostol nemcsak utal a test kívánságaira, hanem határozott intéssel figyelmeztet, hogy a test kívánságai erősek, „beteljesülni” akarnak (16). Isten... tovább