Felvállalni a hitet

Márton Gergely, 2021-12-27 07:01:30

Ugyanúgy pattan ki a kocsiból, ha tíz, vagy ha több száz kilométert is vezetett. Reggel, délben és este is ugyanazzal a lendülettel érkezik és veti bele a munkába magát. Odaadóan, hittel végzi - a nem kevés - egyházi szolgálatát úgy, hogy közben világi munkáját, az ügyvédi irodáját is működteti. Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnokkal nem meglepő módon telefonon tudtam beszélni, éppen úton volt Budapestre.

Állandó mozgásban. Honnan ez az erő?

Örülök, hogy ez látszik, de azért ez nem állandó. Könnyebb úgy, hogy szeretem azt, amit csinálok, az ügyvédi munkát és a gondnoki szolgálatot is. Próbálok a kihívásoknak a legjobb tudásom szerint megfelelni. Én elkérem mindig fölülről az erőt, és az Úr Isten ad eleget.

(Kaposfő, 2021.12.18.)

A Somogyi Egyházmegyei szolgálat után milyen a kerületi gondnoki munka?

Lényegesen többet kell utazni (nevet). A kerületi vezetéssel és adminisztrációval könnyebben tudok együtt dolgozni. Nagyon jó személyes és munkakapcsolatban vagyunk püspök úrral, de ugyanez elmondható az egész vezetőségről.
Hogy visszautaljak az első kérdésre, ösztönző az, hogy egy nagyon jó munkahelyi környezet van. Azt szoktam mondani, hogy ahol én dolgozhatok, az egy nagyon pozitív hely. Mondom ezt úgy, hogy az ügyek nagyrésze, ami a kerületi szintre feljut, azok a legproblémásabb dolgok, azok, amiket már megyei szinten nem tudnak megoldani. Ennek ellenére azt mondom, hogy a püspöki hivatal, a püspök úr és az elnökség, azok, akikkel együtt dolgozom számomra nagyon inspiráló, pozitív környezetet adnak.

Sok hálaadó istentiszteleten találkoztunk, de Önnek nem csupán reprezentációs szerepe van. Milyen gyakorlati feladatokkal tudta szolgálni az egyházat?

Hivatásomból kifolyólag jogi kérdésekben tudok segíteni. Gazdasági területen, a pályázatoknál felemerülő napi teendők megoldásához is hozzájárulok tapasztalatommal. Jelentős gondnoki és presbiteri tapasztalattal is rendelkezem, erről az oldalról is tekintek a dolgokra. A felmerülő kérdéseknél más nézőpontot tudok megjeleníteni Szabó Gábor világi főjegyző úrra. Az elnökség közösen hoz döntéseket, és abba mi egy másik aspektust tudunk belevinni, ami aztán szerintem jobb döntést eredményez.  

Mit tart a legnagyobb eredménynek idén a kerület életében?

Én azt is nagy eredménynek érzem például, hogy az Őrségi egyházmegye felállásával végre teljessé vált az új ciklus, és megkezdődhetett a munka… De nagy eredmény az Óvodaprojekt megvalósulása tízből kilenc helyen. Nagy küzdelem volt ez, hiszen ebben a mai építési környezetben szinte minden kiszámíthatatlan. A napról napra változó árakkal szinte lehetetlen kalkulálni. Jó reménységgel viszont megvalósulhat a projekt, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon nagy eredmény.
A kerületi kommunikáció terén történt pozitív változásnak is örülök, ami szerintem példaértékű. A megvanirva.hu és a refdunantul.hu két kerületi kommunikációs csatornánk, és mellette a Dunántúli Református Lap jól kiegészítik egymást. Szerintem ez kárpátmedencei szinten példaértékű az egyházunkban. Nagyon élvezem a cikkeket és a riportokat olvasni. Ez is az év nagy eredménye.

(Pápa, 2021.10.09.)

Milyen feladatok vannak még?

Országos szinten vannak olyan dolgok, amik a kerületet is fogják érinteni. Az óvodáknál felmerül hosszútávon feladatként, hogy legyen megfelelő számú óvodapedagógus, dada. Itt Nagykanizsán, ahol szintén új óvoda indult, azt tapasztaljuk, hogy a gyereklétszámmal nem lesz gond. Ez azért lehetséges, mert olyan pluszt tudnak adni a református óvodák, amik vonzóak a szülők számára. Azért kell imádkozni és mindent megtenni a képzések terén, hogy legyenek olyan óvodapedagógusok, dadák, akik miatt aztán tényleg örömmel hozzák a gyermekeket az oviba.
Komoly feladat lesz országos szinten egy lelkészi életpályamodell felvázolása, aminek a terén már megindult az együttgondolkodás. Központi kérdés a hitoktatás. Meg kell találni annak a módját, hogy több hitoktatót tudjunk szolgálatba állítani. Fontos, hogy a lelkészek is odaérjenek a gyermekekhez, most viszont a hittan a lelkészi, gyülekezeti szolgálatot nagyon leterheli. Ezen segíthetnének a képzett hitoktatók.

Egyre többet találkozunk olyan kijelentésekkel, hogy imádkozni otthon is lehet, az Istennel való kapcsolathoz nincs szükség az egyházra. Az Ön véleménye szerint miért kell a hívő keresztyénnek mégis templomba járnia?

Én nem voltam még olyan istentiszteleten, ahonnan ne tudtam volna valamit magammal vinni. Lehet, hogy van, amikor fáradtabb a lelkész és nehezebben jön át az üzenet, de egy énekverset, egy imádságot, egy bibliai üzenetet, amiből aztán épülünk, azt minden istentiszteletről haza lehet vinni. Ezért kell elmenni a templomba, az istentiszteletre.
Magányos keresztyén nincsen. Ha igazán keresztyén valaki és olvassa a Bibliát, akkor ott megtalálja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18:20). Aki igazán hisz, az nem gondolhatja, hogy nem kell templomba járni. A „magam módján hiszek” az nem biblikus keresztyénség, márpedig a mi hitünk alapja a Biblia.
Mindemelett pedig, hogyha valaki elmegy a templomba, az már önmagában demonstráció, a hit felvállalása. És ez napjainkban egyre fontosabb.

(Bajánsenye, 2021.11.06.)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2562
Összesen 2009. június 2. óta : 32304994