Van ott Valaki

Márton Gergely, 2021-12-30 07:08:10

Farkas Gergely református lelkipásztor. Elnökségi tanácsosként is így szolgál, vezeti a püspöki hivatal ügyeit, előkészíti a tanács és a közgyűlés munkáját, tartja a kapcsolatot a dunántúli református közösségekkel. Feladata akad bőven, az interjú napján is számos tennivalót jelzett neki a naptár. Praktikus módon, az utóbbi időben megszokott formában, online beszélgettünk az idei évről.

Új tisztségben, egyházkerületi elnökségi tanácsosként folytathatja idéntől a munkát. Úgy fogalmazott az alakuló ülésen, hogy ez egyfajta csatorna a gyülekezetek, lelkipásztorok és a kerület tanácsa között, valamint aktív szerep az előkészítésben és a megvalósításban. Ez tulajdonképpen lefedi a teljes spektrumát az ügyek intézésének.

Valóban sok ügyet előkészítettünk és próbáltunk megvalósítani. Tulajdonképpen így történt eddig is, ami viszont éles váltás volt számomra a korábbiakhoz képest, hogy szolgálatomban most még hangsúlyosabb lehetett a személyes kapcsolat a gyülekezetekkel. Több volt a személyes találkozás. Eddigi itt töltött időm alatt a mostani volt az az év, amikor a legtöbb gyülekezeti, igehirdetéses alkalmon vehettem részt a kerület református közösségeinél.

(Tápszentmiklós, 2021.10.02.)

A hivatali munka lelkészi szolgálattal gyarapodott?

Igyekszem én is és a munkatársak is a hivatali munkát szolgálatként teljesíteni. Úgy állunk hozzá, hogy itt nem papírokkal dolgozunk, hanem emberekkel. Nincs két énem, amit a szószékről prédikálok, azt a hivatalban is meg kell élnem, nem állíthatok mást az igehirdetésben, mint amit itt. Persze más formában, nem olyan látványosan, de valósan. Abból a szempontból jólesett, hogy a prédikációkra készülve többször tudtam mélyebben elmélyedni az igében, noha a sok alkalom miatt volt lelkiismeretfurdalásom, hogy készülhettem volna többet rájuk.

Az év első harmadát a lezárások határozták meg, de ha jól tudom, a munka nem állt meg a hivatalban. Hogyan sikerült megszervezni ezt az időszakot? És mi következett utána?

2020 novemberében jött ki a zsinati javaslat, hogy a lelkészi hivatalokban is használjunk maszkot. Akkor mi is felvettük és gyakorlatilag májusig rajtunk volt. A nagy kihívás a testületi ülések előkészítésében volt. Az online megoldásokkal sikerült ezeket megoldani. Egyházmegyei alakuló közgyűlésekben is így tudtunk segítséget nyújtani, de egyházkerületi tanács is volt zoomon. Ezeknek a megszervezése és lebonyolítása nagy feladat volt, de most talán könnyebb volt, mint az első hullámban, amikor a home office-ban kellett dolgozni. A nyitás után a hálaadó istentiszteletekre való felkészülések adtak plusz munkát a mindennapi ügyek mellett. Minden héten, sőt, nemegyszer heti többször is voltak ilyen alkalmak.
Minden nyűgje ellenére azért jó dolgokat is kaptunk az online térbe szorulással. Az utazások fáradalmai vagy télen a csúszós utak veszélyei ezzel csökkenhetnek, valamint van egyfajta feszessége az online térnek, ott talán hatékonyabbak tudunk lenni. 

(Kaposfő, 2021.12.18.)

Hálával vagyunk az Isten felé, és köszönettel az államnak a pályázati források lehetőségeiért. A Dunántúlon sok egyházközség és a kerület is élt és él ezekkel a forrásokkal. Ezek mind a hivatalon keresztül futnak át. A gondoki konferencián többszáz pályázatról beszélt tanácsos úr, amit nyomon követnek.

Ezek nagy részét, az operatív feladatokat a gazdasági osztályunk végzi, Mátrai Katalin gazdasági vezető irányítása és felügyelete alatt Kamarás-Horváthy Petra pályázati munkatársunk. Az ő tevékenységüknek az alapjait, feltételeit az Egyházkerület Elnökségének, Püspök úrnak és Főgondnok úrnak az ezirányú folyamatos munkája teremti meg, amelyre testületeinktől van felhatalmazásuk. A legnagyobb, leglátványosabb most futó projekt a pápai refi új internátusának építése, de említhetném a Siloám Református Missziói Otthon felújítását. Ezek valóban napi megoldandó kérdéseket adnak, kisebbeket, de nagyobbakat is, a több mint kétszáz, éppen futó, vagy elszámolás alatt álló gyülekezeti, intézményi beruházásokkal együtt. De ezen felül említhetjük az Óvodaprojektet is, ami állandó konzultációt igényel a zsinattal, a gyülekezetekkel.
Azonban ezen feladatoknak érezzük az áldását is. A hálaadó alkalmakon csodálatos dolgokat lát az ember. Nemcsak olyan értelemben, hogy épületek újulnak meg, hanem a közösségek, a lelki élet is.

A pályázatok mellett milyen feladatok jelentkeznek a hivatalnál?

A püspöki hivatal egyfajta „kabinetként” is működik. Ami azt jelenti, hogy az Elnökség sokféle munkájához kapcsolódva, nekünk is sokféle tennivalónk van! Gyülekezeti, közegyházi, „közéleti” programok, szolgálatok, tanácskozások előkészítése, egyeztetése, nyomonkövetése.
Emellett a „hivatali” ügyek: a lelkészi-, esperesi hivataloktól, zsinati hivataltól érkező kérések, ügyek kezelése. Lelkipásztorok kirendelésével, megválasztásával, „mozgásával,” jogi státuszának változásával kapcsolatos teendők; intézményeink fenntartói feladatának ellátásával kapcsolatos ügyek intézése. De ide tartozik a kerületi kiadványok raktározásával, terjesztésével kapcsolatos munka, ingatlanjaink felügyelete, karbantartása, az előbb említett pályázati, beruházási ügyek, és mindaz, ami váratlanul érkezik, de kezelni kell...
Külön szeretném kiemelni, hogy nagy lelkesedéssel készülünk a jövő évi REND-re, de ennek a szervezése is komoly feladatot jelent!
Ha összeszeretném foglalni a szolgálatunk lényegét, akkor talán arról szól leginkább, hogy igyekszünk abban segíteni a gyülekezetek mindennapjait, hogy minden külső feltétel rendelkezésre álljon ahhoz, hogy az evangéliumra tudjanak figyelni.

Lassan új naptár kerül elő, az ideit kifogytuk. Zárásként, ha már egy évvégi összesítő beszélgetést készítünk, milyen polcra kerül 2021 tanácsos úr megítélésben?

Nagyon szívesen gondolok vissza az elmúlt évemre, sok öröm ért. Nekem nagyon nagy élmény volt, hogy az egyházkerület támogatásával, a Pannonia Reformata Múzeum gyakorlati segítségével ide, Pápára tudtuk szervezni egy beszélgetésre és közös műsoruk előadására Beck Zolit, a 30Y zenekar frontemberét, számos értékes művészeti, irodalmi projekt kezdeményezőjét és közreműködőjét,  és Grecsó Krisztián, József Attila-díjas írót, akiről talán a kortárs magyar irodalom legismertebb és legsikeresebb alakja. Nagyon izgalmas volt az ő jelenlétük az „ótemplomi,” egyházi közegben, amelyben ugyanazokat az emberi lélek mélyén levő kérdéseket tettük fel és kerestük rá a válaszokat – hiszem, hogy az Istentől kapott válaszokat, mégha máshonnan is közelítünk felé. Úgy vélem, és azért imádkozom, hogy minél több, hasonló, nyitott, egymást tisztelő párbeszéd jöhessen létre…

(Pápa, 2021.07.08.)

De ha 2021, akkor Covid…. Nagyon közelről érintettek meg tragédiák a coviddal kapcsolatban is, de más nehéz történetekben is…. Valahogy egy olyan kép jelent meg előttem, hogy ez a hiten túli hit. Ahogy a Római levélben olvassuk azt a különös mondatot: „reménység ellenére is reménykedve hitte...” (Róma 4,18). Vannak olyan dolgok, amik itt, a Földön nem oldódnak meg. A kérdés az, hogy tudom-e azt hinni, hogy egyszer majd, az Úr Istennél megoldódnak. Nem tudom, hogy miként, de azt igen, hogy lesz megoldás, szabadulás, miközben itt szívszorítóan jelenik meg a hiány érzése.
A hiánnyal kapcsolatban éppen egy Grecsó-vers és különösen is annak egy részlete a meghatározó számomra, az elmúlt évben:

„És lehet-e méltóbban dicsőíteni valakit,
Mint nem tudni róla, hogy van,
Mégis érezni a hiányát,
Remélni, hogy abba a sűrű űrbe,
Végleges vákuumba,
Hegesztetett hiátusba
Teremtetett szent.
Van ott valaki.” (Grecsó Krisztián: Balázsolás, részlet)

Szóval lehet, hogy néha elég az, ha tudjuk, hogy van ott Valaki, ha nem is látom a hidat, de van bátorságom rálépni. Bizalom ember és Isten között, aminek a mozdíthatatlan, mindig előttünk levő alapja és bizonyossága a karácsonykor megszületett Isten Fia, a megváltó, megtartó Jézus Krisztus.

(Környe, 2021.10.20.)


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3136
Összesen 2009. június 2. óta : 32305568