Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket - Újévi üzenet

Steinbach József, 2021-12-31 07:12:28

„Igaz beszéd ez: ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Ő meg nem tagadhatja magát.” (2Timóteus 2,11–13)

Kádár Tibor: Vigyázó – pasztell 84x64 – 2015.

Nehéz Igét kaptam az 2022-es esztendőre.

Megtapasztaltuk, minden új esztendő, azon belül minden nap, minden perc Urunk megtartó kegyelméből adatik nekünk. Tart még a kegyelmi idő. A kegyelmi időt szolgálatra, hitvallásra kapjuk.

Mindig megrendülök, amikor a fenti igeverset olvasom: „Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket”. Amelynek folytatása, ha helyesen értjük, ugyanezt a figyelmeztetést hirdeti: „Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Ő meg nem tagadhatja magát.” (2Timóteus 2,13) Vagyis, ha mi hűtlenkedünk, az Úr hű marad ahhoz az ígéretéhez, miszerint, ha mi megtagadjuk Őt, Ő is megtagad minket, mert önmagát meg nem tagadhatja.

Urunk, csak attól óvj meg bennünket, hogy bármikor is megtagadjunk Téged! Reménységünk az, hogy az Úr nem terhel bennünket erőnk felett, ha pedig erő felett terhelne minket, ahhoz megadja a kellő mennyei erőt is. Ez nemcsak reménységünk, hanem könyörgésünk tárgya is. Sőt, ezzel a bizonyossággal indulunk el az új esztendőben: tudjuk, kiben hiszünk, tudjuk, hogy Őneki van hatalma arra, hogy a ránk bízott drága kincset megőrizze (2Timóteus 1,12). Valljuk, hogy Ő a történelem és az események Ura, aki mindent népének javára fordít.

Bátran valljuk meg hitünket ebben az esztendőben is!

Haljunk meg ebben az esztendőben az Úrral, hogy élhessünk Ővele (2Timóteus 2,11). Haljunk meg gyarló énünk, önző akaratunk és zsigeri érdekeink számára, hogy feltámadhassunk az Úrral, az új életre. Szépeket tudunk mondani az újjászületésről: Igéket idézünk, bizonyságtételeket és prédikációkat hallunk megtérésről, új életről. De a mindennapjaink kiélezett döntéshelyzeteiben alig van valamiféle nyoma ennek. Szülj bennünket újjá, Urunk! Az újjászületés csoda. Cselekedd Urunk ezt a csodát velünk, hogy hitvallásunk hiteles lehessen ebben az esztendőben is. Az önmegtagadásra éppen azért van szükség, hogy soha meg ne tagadjuk Jézus Krisztus ügyét. Az önmegtagadás nem önfeladás, hanem hitvalló hűség ahhoz az ügyhöz, amit az Úr ránk bízott. Ebben az igeversben az a kérés is ott feszül, amely földi életünk végére vonatkozik: Add Urunk, hogy hitben, hűségben mehessünk el ebből a világból, amikor eljön a rendelt idő! Ragyogjon fel előttünk az igevers második tagmondata: élhessünk, élni fogunk, élünk Ővele. Tapasztaljuk meg az élet teljességét, az Úrban, ebben az esztendőben!

Sokkal többet tűrjünk az Úrban – beleértve a sokkal több türelmet is –, hogy uralkodhassunk Ővele minden emberi nyomorúságon, bűnön, betegségen, halálon, gonosz hatalmán (2Timóteus 2,12). A türelem, a tűrés nem azt jelenti, hogy gyáván szó nélkül hagyjuk azt, ami Istennek nem tetsző. Itt a prófétai szolgálatról van szó, amely egy konkrét történeti helyzetben bátran hirdeti az Isten Igéjét, üzenetét, akaratát, de mindezt úgy teszi, hogy abban mindig felragyog az Isten mentő szeretetének hívogató kegyelme. A tűrés és a türelem megóv bennünket attól, hogy a zsigeri emberi indulataink és a saját gyarló igazságunk hatalmasodjék el felettünk, hanem Isten igazságát az Ő megtartó szeretetében képviselhessük, mindenki felé.

Ezzel az indulattal terveztük meg egyházkerületünkben a 2022-es esztendőt. Imádkozunk a járvány csendesüléséért. Könyörgünk az országgyűlési választásokért. Készülünk a REND fesztiválra. Szinte minden hétvégére terveztünk már gyülekezeti látogatásokat, beleértve a generális vizitációkat is, meghatároztuk a testületi ülések időpontjait, szervezzük a fenyvesi táborainkat, lelkésztovábbképzőinket, a Dunántúli Református Akadémiát, a felsős hittanos találkozót, az új egyházkerületi előadókkal való egyeztetést, bízva egy helyzetfelmérő és megoldási javaslatokat kínáló, komoly munkában. Folyamatosak a beruházások és az elszámolások, kiemelve az óvodaprojektet, a pápai internátust és a füredi Siloám Otthont. A közegyházi szolgálat ránk eső részében helytállunk. Kommunikációs felületeinknek eseményeinkről frissen hírt adunk. Számos új országos református egyházi program minket is érinthet majd.

Személy szerint hálás vagyok az Úrnak a dunántúli reformátusság nagy családjáért, minden lelkipásztorért, gondnokért, presbiterért és gyülekezeti tagért; hálás vagyok hat egyházmegyénkért, minden intézményünkért és szolgálatunkért, minden testvérért. Hálás vagyok közvetlen munkatársaimért, Főgondok úrért, lelkészi és presbiteri Főjegyzőinkért, Tanácsos úrért, Gazdasági vezetőnkért, a püspöki hivatal minden odaadó munkatársáért. Köszönjük kommunikációs szolgálatunk folyamatos írásait. Mindent megteszünk, amit tehetünk, a szent ügyben; mindent az Úrtól várunk; bocsánatot kérünk, ha hibázunk. Hálás vagyok azért, hogy a 14. évet kezdhetem meg a püspöki szolgálatban, Veletek együtt, boldog reménységgel, Testvéreim. Áldott, hitvalló új esztendőt kívánunk!

Pápa–Balatonalmádi, 2022. január 1.

Steinbach József, püspök

„Könnyedebb”, líraibb újévi köszöntő itt található:
„… jó nekünk itt lenni…” Óévi-újévi PárpercesVélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3237
Összesen 2009. június 2. óta : 32305669