Szenvedéllyel Krisztus egyháza iránt – Dr. Vladár Gábor köszöntése

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2022-01-11 16:00:30

Jubileumi tanulmánykötettel, valamint egy közös vacsorával köszöntötte Dr. Vladár Gábor rektort 70. születésnapja alkalmából a Pápai Református Teológiai Akadémia tanári kara. Köszöntőt mondott a PRTA részéről Dr. Németh Tamás rektor, Dr. Hamar Zoltán és Dr. Sárközi Gergely tanár. Az ünnepélyes alkalmon az egyházkerület részéről jelen volt Steinbach József püspök.

A Dunántúli Református Egyházkerület köszönetet mond Istennek Dr. Vladár Gábor rektor úr eddigi szolgálatáért, amit szent ügyünkben, tudós lelkipásztorként, professzorként, a pápai teológia újraindítójaként, lelkésznemzedékek nevelőjeként, gyülekezeti lelkipásztorként, számos konferencia meghatározó előadójaként és tudományos publikáció szerzőjeként végzett, kiemelve azt, amit a dunántúli reformátusságért tett Isten országának építésében.

A Dunántúli Református Egyházkerület az alábbi levélben köszöntötte dr. Vladár Gábor rektor urat:

Főtiszteletű Rektor Úr!

A Dunántúli Református Egyházkerület Vezetősége és egész közössége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük, és kérjük Isten gazdag áldását életére 70. születésnapja alkalmából.

Rektor úr születésnapján Isten iránti hálaadással és őszinte, szívből jövő nagyrabecsüléssel gondolunk Rektor úr szolgálatára és köszönjük meg, hogy együtt szolgálhatunk a Dunántúli Református Egyházkerületben.

Hálásan tekintünk Rektor úr tudományos munkásságára, hogy szent tudományt mélységében műveli, és minden esetben oly módon adja tovább, hogy hallgatósága érthesse és épülhessen általa. Köszönjük, hogy a tudományos fórumok mellett, gyülekezeti tagjainkat is közérthetően, alázattal, derűvel vonja be a teológia ismeretébe.

Áldjuk Urunkat, hogy Rektor úrra bízta a Pápai Református Teológiai Akadémia újraindításának szolgálatát; hogy az intézmény rektoraként, oktatójaként szent elkötelezettséggel végzi a lelkipásztorok nemzedékeinek tudományos képzését, úgy hogy azt gyülekezeti szolgálatukban, valamint református kegyességükben segítse és megerősítse őket.

Köszönjük lelkipásztori szolgálatát! Hálásak vagyunk Rektor úrnak és Kedves Feleségének, hogy a Soproni Református Egyházközség szolgálatuk nyomán élő, Istent dicsérő, róla bizonyságtévő gyülekezet lehet.

Hálásak vagyunk Istennek, mindazért az áldásért, amelyet Rektor úr életén és szolgálatán keresztül kaphattunk és kérjük Urunkat, hogy kísérje a továbbiakban is áldásával életét!

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!” (4 Mózes 6,24)

Pápa, 2022. január 5.

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében, tisztelettel, imádsággal és testvéri köszöntéssel,

Steinbach József püspök


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 27., Wednesday,
Adalbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 181
Összesen 2009. június 2. óta : 37637904