Közös imádkozás - elkezdődött az ökumenikus imahét

reformatus.hu, 2022-01-17 09:41:52

A napkeleti bölcsek története ihlette a keresztyén egyházak közös évindítását. Az ökumenikus imahét a járvány ellenére is zsúfolásig telt budapesti Deák téri evangélikus templomban vette kezdetét, január 16-án, vasárnap este. Számos egyházi vezető imádsága és felolvasása mellett Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) lelkészi elnöke és Erdő Péter római katolikus bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek hirdetett igét.

Vasárnap este másfél órás ökumenikus istentiszteleten római és görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox püspökök és más egyházi vezetők felváltva imádkoztak a krisztushívők egységéért. A Lutheránia énekegyüttes kórusműveivel, közös énekkel, illetve orgonás elcsendesedéssel felépített liturgiai gazdagság éreztette: valóban mindenki aktív részvételével gyűltek össze a különböző felekezetű hívek: látható és érezhető egység tölti be a Deák téri templomteret.

A MEÖT tagegyházai közös istentisztelete a Deák téri evangélikus templomban Fotó: Sebestyén László

 A BÖLCSEK NYOMÁBAN

– A textusok választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette: „…láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Függesszük tekintetünket a napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen. […] Ma ez a csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett számunkra, és akinek fénye ránk ragyog – fogalmazott Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára bevezetőjében. A főtitkár elmondta, az egyház közös fellépése, munkája és élete ma is fénylő bizonyságtétel lehet, amely másokat is Krisztus ismeretére vezethet.

 „Kitartó közös könyörgésre van szükségünk, mert van, amire Krisztus akkor válaszol, ha együtt kérdezzük” – mondta Balog Zoltán igehirdetésében. Fotó: Sebestyén László

AZ ÉLNI AKARÁS NEM ELÉG

– A napkeleti bölcsek pogányok voltak, messziről érkeztek Jézushoz: az egész világ vágyakozását, várakozását hozták Betlehembe – mondta Erdő Péter bíboros, prímás beszédében. Az esztergom-budapesti érsek hangsúlyozta: mindenki eltalálhat Krisztushoz, bármilyen messziről érkezzen is. Jézus személye körül összetalálkozhatnak a népek. – Akkor leszünk hitelesek, ha mi, keresztények láthatóan, érezhetően párbeszédben vagyunk egymással – húzta alá Erdő Péter.

– A betlehemi csillag nem csak annak idején világított, azóta is világít, csak mi, emberek nem látjuk, hiszen elvakít bennünket a gőg és a nyomorúság – hívta fel a figyelmet Balog Zoltán püspök. Az MRE lelkészi elnöke igehirdetésében személyes tapasztalatait osztotta meg: néhány nappal az istentisztelet előtt kis küldöttséggel a Közel-Keleten járt. – A háború és a szankciók kivéreztetik azt a vidéket, ahol a földet egykor Jézus és tanítványai lábai taposták. – Balogh Zoltán elmondta, hogy bár azon a vidéken is látszanak az újrakezdés jelei, de a valóságos új kezdethez több kell, mint az élni akarás. – Újra a betlehemi csillag fényében kell egymásra néznie minden embernek, akkor talán elkezd derengeni, hogy csak együtt kell és együtt lehet megújulásért imádkozni – hangsúlyozta.

Az egyházi vezető kijelentette: fontos, hogy ne csupán a közös szenvedés legyen az egymásra találás útja, hiszen Magyarországon szabad és jó keresztyénnek lenni. – Ne a másik rovására akarjuk erősíteni hitünket, közösségeinket, hanem együtt igyekezzünk megerősödni. Kitartó közös könyörgésre van szükségünk, mert van, amire Krisztus akkor válaszol, ha együtt kérdezzük. – Balog Zoltán szerint a felekezetek közössége nem csupán a barátságos egyházdiplomáciát jelenti, hanem azt, hogy közösen meghalljuk-e Krisztus ma is szóló hangját. A püspök örömét fejezte ki az elmúlt időszak olyan közös akcióiért, mint a bibliai értékek szerinti házasság mellett való kiállás vagy éppen a közelgő „házasság hete” nevű rendezvény. A jövőre vonatkozóan kiemelte: – Ne okosak legyünk, hanem együtt bölcsek. Ajándékozzuk meg együtt Krisztus szeretetével azokat, akiket itt, a teremtő és szabadító Isten ránk bízott.

 „Ma egyetemesen fohászkodunk a világ sokféle hagyományú és szertartású keresztyén közösségeiért” - mondta imádságában Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke Fotó: Sebestyén László

ÜLDÖZÖTT KERESZTYÉNEK VASÁRNAPJA

Az ökumenikus imahetet hazánkban szervező MEÖT kezdeményezésére 2017 óta az imahét nyitónapját az üldözött keresztyének vasárnapjává nyilvánítják. A mostani kezdőalkalom ilyen szempontból is különösen aktuális volt, hiszen ebben az évben a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa készítette elő az imahetet megnyitó istentisztelet anyagát.

 

 

 

 


 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 02., Saturday,
Melinda , Vivien napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5989
Összesen 2009. június 2. óta : 38490664