A beteljesedett ígéret

Márton Gergely, 2022-01-20 11:32:45

„Kiben bízhatunk?” – tette fel a kérdést Steinbach József református püspök az esztergomi bazilikában megtartott ökumenikus istentiszteleten: „Isten beteljesítette az Ő ígéretét, az Ő szavára bátran lehet építkezni!” A január 19-i imádságos alkalmon a püspök együtt szolgált Lackner Pál evangélikus, Dr. Kocsis Fülöp görögkatolikus és Dr. Cserháti Ferenc római katolikus püspökökkel.

Az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházban a keresztény hívek, papok és lelkipásztorok együtt imádkoztak a Jézust követő közösségek egységéért. Az imádságos alkalom kifejeződése volt annak, hogy a keresztény felekezetek a Szentlélek erejében szeretnének előre haladni az egység útján, látva az Ő csillagát, amely napkeleten kelt föl és egyre közelebb vezet minket az Istenhez.
Az ökumenikus alkalmon Steinbach József református, Lackner Pál evangélikus, Dr. Kocsis Fülöp görögkatolikus és Dr. Cserháti Ferenc római katolikus püspökök szolgáltak.

 

A Messiás uralkodása (Mik. 5,1-7)
„Mikeás próféta, Krisztus születése előtt 700 évvel szólt Isten ígéretéről, Jézus eljöveteléről, egészen konkrétan leírva az Ő születését” – kezdte igehirdetését Steinbach József püspök, majd a próféciára mutatva Isten ígéretéről beszélt.
Isten ígérete, megtartó, megváltó szeretete Jézus Krisztusban beteljesedett. Mai bizonytalan világunkban nagyon fontos üzenet az, hogy Isten ígéretére lehet építeni, mert az ő szava bizonyosság, amit mond, az úgy lesz. Az Úr adott szava folyamatosan teljesedik ki. Isten ígéretei Krisztusban már beteljesedtek, és az Ő visszajövetelével teljessé lesznek majd.

Isten ígéretei a „kicsikék”.  Akik hitben járnak, tudnak kicsinyek lenni. Isten népe tud alázatos lenni, szolgáló életet élni: „Ez az egyház küldetése, mert Isten Krisztusban be- és kiteljesedett ígéreteit az egyház, az Isten népe, mi képviseljük. Az egyház merje táplálni szolgáló szeretettel a rábízottakat és a körülötte élőket az élet kenyeréből” – utalt a püspök Betlehemre, ami azt jelenti, a „kenyér háza”. A próféta szavaival élve legyünk harmat, aki táplál, de ebben a nehéz világban az oroszlán bátorságával merjünk számot adni hitünk bizonyosságáról.

 

A jó pásztor (Zsolt. 23)
A jó pásztor tudja, hogy nincs mindenütt életet adó jó legelő – mondta Lackner Pál evangélikus püspök, utalva a zsoltárra. Ma, amikor annyi minden zúdul ránk a világból, akkor vigyázni kell arra, hogy tiszta víz és élelem, azaz tiszta lelki táplálék jusson el a Krisztus megbízásából terelgetett különböző népegyházak ránkbízott közösségeihez. A lelkipásztori feladatok egyike a tanítás tisztaságára való törekvés. Ebben ad biztatást a Nagy Pásztor, aki a halál árnyékában, a kísértések, üldözések, sikertelenségek völgyében is megőriz bennünket. Ha néha fájdalmas is a terelgetése, ha nem mindig simogatva, néha kemény eszközöket használva is, de mindig szeretettel vezet miket Krisztus, oda terelve az Ő asztalához. „Mi, keresztény felekezetek sok mindenben egyetértünk, de az Úr asztala körüli közösség egységén még dolgoznunk kell. De tudjuk, ha az emberi asztaloknál még megosztottak is vagyunk, a mennyei asztalnál, Krisztusnál egyek vagyunk” – mondta Lackner Pál.

A szolgák kövessék Jézus példáját (1Pt. 2,21-25)
Isten igéje a Krisztus követésére szólít bennünket, aki bűntelenül szenvedett értünk. Dr. Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök, érsek-metropolita rámutatott arra, hogy világi értelmezésünkben a bűnösség és a szenvedés összefügg: az bűnhődjön, aki bűnt követett el. Isten logikája viszont más, mint az emberi logika. Nála nem függ össze a bűn és a szenvedés. Jézus bűn nélkül szenvedett. Ha követjük Őt, részünk lehet a szenvedés akkor is, ha azt nem érdemeltük meg. Mégis érdemes követni az Ő példáját, törekedni arra, hogy bűnt ne kövessünk el, de ha szenvedni kell, azt is elfogadjuk. Nem a fájdalom öröméért, hanem Isten akaratának elviseléséért, ami közelebb visz Őhozzá. „Ez olyan teológiai igazság, ami minden keresztény egyháznak a sajátja, ebben egyek lehetünk. Miközben kerüljük a bűnt, vállaljuk a szenvedést Krisztussal együtt” – mondta a püspök. Az idei ökumenikus imahét központi igéjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította elénk, akik mérhetetlenül sokat szenvednek hitükért, Jézusért. Példát mutatnak nekünk, buzdítanak minket Krisztus követésében.

 

Isten gondviselése (Lk. 12,32-40)
„Napjainkban minden okunk megvan az aggodalomra, a csüggedésre, a bizonytalanságra. Jól jön az ige által Jézus bátorítása: Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” - szólt az igére utalva Dr. Cserháti Ferenc esztergom–budapesti segédpüspök. A közélet acsarkodása közepette sokakban felmerül a kérdés, hogy merre tartunk, van-e örök igazság? Képesek vagyunk-e begyógyítani a sebeket, legyőzni a vírus okozta szenvedéseket, a halálfélelmet? Az igére mutatva elmondta, hogy Jézus tanácsai nem a világ végére, hanem életünk jelen valóságára vonatkoznak: ma kell készen állnunk szembenézni a félelmekkel, aggodalmakkal, korunk bálványisteneivel. Ma kell bizonyságot tenni Istenbe vetett hitünkről, reményünkről és bizonyságunkról, ma kell bíznunk Jézus ígéreteiben, a nekünk kínált országában. Jézus arra figyelmeztet, hogy egyetlen gondunk az Isten országa, és annak alkotmányos rendje legyen: a kegyelem, az igazság, a szeretet és a béke: „A hit és a hit szerinti élet minden aggodalom és félelem nélkül. A többit mind megkapjátok hozzá” – mondta a püspök, majd kiemelte, hogy ezen az ökumenikus alkalmon felekezetre való tekintet nélkül tanúsítjuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, aki értünk szállt le a földre, hogy barátunkként, társunkként vezessen el minket az örök életbe.

  

Az ökumenikus istentisztelet előtt Steinbach József püspök ellátogatott az Esztergomi Református Egyházközség épülő gyülekezeti házához. A gyülekezet lelkipásztorai, Ágoston Csaba, Ágostonné Apáti Gabriella valamint Balogh Zoltán gondnok úr megmutatták az eddig elkészült közösségi teret. Mint mondták, a hívek már birtokukba vették a helységeket. Nagy sikere van a baba-mama szobának, a konyhának. A központi teremben, de a kisebb szobákban is nyomon lehet követni az istentiszteleteket a kivetítőn és a monitorokon. Imádkozzunk a folytatásért, hogy a szálláshelyek is el tudjanak készülni.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 02., Saturday,
Melinda , Vivien napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5902
Összesen 2009. június 2. óta : 38490577