Nem csak hallani kell az Isten Igéjét…

Illényi Éva/reformatus.hu, 2022-01-21 19:56:35

Ezekben a napokban zajlik az ökumenikus imahét, amelynek idején világszerte sokféle hagyományú és hitvallású keresztyén találkozik azért, hogy az egyház egységéért imádkozzon. Hogyan tudják az egyházak összegyűjteni és nem megosztani Isten népét? Az imahét üzenetét Steinbach József református püspökkel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnökével értelmezzük.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt. Mi változott a 114 év alatt azon túl, hogy a protestáns egyházak is csatlakoztak a közös imádsághoz?
Magyarországon folyamatosan fejlődött és meghatározó eseménnyé lett az ökumenikus imahét, amelyen minden keresztyén felekezet részt vesz. Sokszor az az áldása ezeknek az alkalmaknak, hogy újabb közös programok, kapcsolódási lehetőségek bontakoznak ki a felekezetek között, az is kiderül, hogy miben tudnak együtt szolgálni. Az imamozgalom idején együtt figyelünk Isten Igéjére, épülünk egymás hite által, együtt dicsérjük az Urat és nézünk fel a mi közös Megváltónkra, hiszen őróla neveztetünk keresztyénnek.

 

Az idei hét alapigéjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa választotta Máté evangéliumából: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
A tanács ezzel jelezni akarta, hogy az evangélium bölcsője a Kelet, egyben hirdeti a Kelet és a Nyugat összetartozását is. A napkeleti bölcsek története arról is szól, hogy a „pogány világ” is elismeri Jézust úrként, az egész világ királyának, és a tudósok is leborulnak őelőtte. Ez a történet nemcsak azt a reménységet fejezi ki, hogy a még nem hívők is hívőkké lehetnek, hanem a tudomány és a hit összekapcsolódását is hirdeti. A Közel-Keleten nagyon nehéz a keresztyének helyzete, ezért az imahét nyitóalkalmával az üldözött keresztyénekért is imádkozunk, azokért a hitvalló, hűséges testvéreinkért, akik ebben a helyzetben is megvallják azt, hogy az ő uruk Jézus Krisztus.

Világszerte a Krisztus-hívők egységéért imádkoznak, valóban ennyire időszerű a közösségeink belső lelki megerősödése?
Nélkülözhetetlen, mert olyan világban élünk, ahol minden bizonytalanná lett, alapvető értékek kérdőjeleződnek meg. Rendkívül nagy szükség van arra az örömhírre, megtartó szeretetre, rendben megélt szabadságra és üdvözítő irányra, amelyet egyedül Jézus Krisztus adhat nekünk. Aki Jézus Krisztust Isten fiának, megváltónak tartja, az nekünk a testvérünk. Közös imádságunk tárgya az, hogy az élet győzzön a halálerők ellenében, hogy a szeretet, az odafigyelés győzzön a mindent letarolni akaró önzés ellenében. Jöjj, Szentlélek Úristen, szülj bennünket újjá, újítsd meg a szolgálatunkat, az egyházunkat, rajtunk keresztül a népünket, hogy egymásnak ne ellenségei legyünk, hogy építsünk, ne romboljunk!

Mi, hívők hogyan tudunk a hétköznapi életünkben változást előidézni, a keresztyénségünket még hangsúlyosabban vállalni?
A keresztyénség éppen itt vizsgázik: akár a házasságomban, a családomban, a munkahelyemen, akár egy döntéshelyzetben, feszültségben tudok-e keresztyén emberként viselkedni? Tudok-e különbséget tenni aközött, hogy mikor kell szólni, és mikor lesz a hallgatás az építő; és úgy hallgatok, hogy először Istenre figyelek, tehát van rendszeres kegyességem. És aki az Istenre tud figyelni, az tud a másik emberre is odafigyelni. Nemcsak az fontos, hogy én mit gondolok, hanem hogy a másik ember mit gondol, mit mond, mi a fájdalma, mi az öröme. Az a fontos, hogy a vasárnap áthassa a hétköznapokat, az örök élet bizonyossága megjelenjen a mindennapjainkban. Rendkívül fontos nemcsak meghallani az Isten Igéjét, hanem – miként a napkeleti bölcsek tették – elindulni, engedelmesen cselekedni a mindennapokban: nem önmagunkat, hanem az Urat imádni. A napkeleti bölcsek hallottak Isten ígéreteiről, és amikor jelet kaptak – saját tudományuk nyelvén –, akkor elindultak, nem adták fel, hanem Isten ellenállhatatlan kegyelmének engedve eljutottak Jézusig, és leborultak Isten megtartó szeretetének királya előtt, hogy őt imádják.

 

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!

 

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6101
Összesen 2009. június 2. óta : 39579755