A megérkezés

Márton Gergely, 2022-01-22 08:50:46

„Megérkezni és imádni Őt! Aki tudja imádni az Urat, az boldog ember.” A Jézus Krisztushoz való megérkezés öröméről prédikált Steinbach József református püspök Veszprémben, a Regina Mundi Római Katolikus Templomban január 21-én.

A közösen elmondott ima erejéről szólt köszöntőjében Dr. Csernai Balázs, katolikus plébános, egyetemi lelkész az ökumenikus imahét veszprémi alkalmán. Az 1860-ban Ranolder János megyéspüspök által építtetett és felszentelt templomba sok hívő érkezett, akik együtt imádkoztak a lelkipásztorokkal a keresztény egyházak látható egységéért: „Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossággá, amely a Megváltó Jézushoz vezérel másokat.”

Igét hirdetett Steinbach József püspök: „Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” (Mt 2,11)
Az utazás számos veszélyt hordoz. A püspök arról beszélt, hogy az utazás közben megélt bizonytalanságot örömmel oldja fel a megérkezés boldogsága: „A megérkezés, hazaérkezés az evangélium nyelvén csodálatos fogalmak, amelyek örömteli, mennyei tartalommal telítődnek.” 

Az igében a napkeleti bölcsek, meghallva Isten szavát indultak útra, követték a jelet és érkeztek meg Jézushoz. Az ő példájuk kérdésként irányul felénk: mi halljuk-e az igét, látjuk-e a jelet, Isten kegyelmének jeleit, elindulunk-e kitartóan az élet útján? A bölcsek megérkeztek, mert mindvégig kitartottak és odaérve Jézusban rögtön meglátták Krisztust: „A kis Jézusban meglátták a beteljesedett ígéretet, Isten szeretetét, a Megtartót, a Megváltót, Isten fiát. Ez a hit látása, és erre a látásra nagy szükségünk van!” – mondta a püspök kérve az Urat, hogy adja nekünk ezt a többletet, a hit látását egyéni, közösségi szinten, az egyházban és a világban, hogy bele ne csüggedjünk a valóságba. Majd rámutatva az igére kiemelte, hogy lélekben az érkezett meg, aki Jézusban látja a Krisztust és leborulva imádja Őt. Ha elfogadjuk Őt az egyetlen, a mindenség Urának, és kegyelmére hagyatkozunk, akkor felemel, és új életet ad nekünk. Ekkor - amint a bölcsekkel is megtörtént - megtelik a szívünk örömmel, reménységgel.
Aki az Urat imádja, az az életének összes kincsét átadja az Úrnak, mert tudja, hogy mindent Tőle kapott és sokszorosát kapja majd vissza az Istentől.

Steinbach József végezetül az imahét témáját összeállító közel-keleti keresztényekre utalva elmondta, hogy az ott élő testvéreink nagyon sokat szenvednek a hitükért. Példa számunkra és intelem felénk az ő kitartásuk, hitüknek ereje, amelyre tekintve erőt kell merítenünk arra, hogy megújuljon a hitünk, hogy Jézus Krisztusban megerősödjünk. A napkeleti bölcsek története is ezt üzeni most nekünk: „Keletről jött az ébredés, az evangélium nyugat felé. Elindult a tudomány felé, a tudás és a hit gyönyörűséges kapcsolatában. Elindult az evangélium a vezetők és a vezetettek, mindenki felé, hogy Isten legyen minden mindenekben. Az Úr adja nekünk ezt az élő hitet, adja a megérkezést, meglátni Jézusban a Krisztust és imádni Őt” – zárta az igehirdetést Steinbach József.

Az ökumenikus imai alkalmon szolgálatukkal részt vett Niederhoffer Zoltán, Závodi Zsuzsa, Kóródiné Demeter Orsolya református lelkipásztorok valamint Isó Zoltán evangélikus lelkész és Tamás Zoltán, az Árpád-házi Szent Margit plébánia káplánja. 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 27., Wednesday,
Adalbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 460
Összesen 2009. június 2. óta : 37638183