Más úton

Márton Gergely, 2022-01-25 06:46:48

„Boldogok vagyunk, kijelentést, krisztusi más utat és engedelmes szívet kaptunk arra, hogy elinduljunk, megérkezzünk és megújultan érkezzünk haza, majd érkezzünk meg az örök hazába.” Steinbach József református püspök a napkeleti bölcsek példáján keresztül szólt a krisztusi „más” útról, az Őbenne való újjászületésről a székesfehérvári körtemplomban. A január 23-i imádásgos alkalom a 2022-es ökumenikus imahét záró istentisztelete volt.

Magyarország legnagyobb kupolája alatt, a Prohászka Ottokár-emléktemplomban tartották meg a székesfehérvári ökumenikus imahét záró istentiszteletét. Igét hirdetett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az idei ökumenikus imahétre rendelt bölcsek imádása történetének záró részéből: „Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” (Mt. 2,12)

Az imahét anyagát összeállító közel-keleti keresztények életveszélyes helyzetben, hűséggel, tanúságtétellel állnak helyt és hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát, tanítanak bennünket, jóléti keresztényeket – ezzel az igével is – a hitre. Példájuk ébredésre hív bennünket is.
Az evangéliumi történet vége, a teljes ige kontextusában, elénk tárja, hogy a napkeleti bölcsek kijelentést kaptak az Úrtól, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért engedelmesen más úton tértek vissza hazájukba.

„Az önmagában csoda, kegyelmi állapot, amikor az Isten kijelenti magát az embernek, megmutatja szeretetét, azt, hogy mellettünk áll” – fogalmazott a püspök. Isten az üdvtörténet során többféle módon jelentette ki magát: általánosan például a természetben, a történelemben, a lelkiismeret megszólalásában, az igaz művészetekben, tudományban; de konkrétan is megszólít bennünket egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, megmutatva az Ő megváltó szeretetét. Ennek a kijelentésnek a dokumentuma a Szentírás. Az írott igén keresztül közeledhetünk Jézus Krisztushoz. Isten azért jelenti ki magát, hogy hitre hívjon, tanítson, bátorítson, vezessen bennünket: „Imádságos szívvel, nyitott bibliával a kézben, az Ő igéje előtt elcsendesedve találkozhatunk az élő Istennel” – mondta.

A bölcsekhez szóló kijelentés más útra vezette őket hazafelé. Isten prófétai hangja szólal meg: ne menjetek vissza Heródeshez! Ez a hang ma is szól, de sajnos az emberek nem veszik komolyan, nem hallják, vagy nem akarják meghallani Isten figyelmeztető szavát: Ezt ne tegyétek, ez nem jó! Arra figyelmeztet bennünket, hogy maradjunk meg az Ő szeretetének a rendjében, mert ha letérünk róla, akkor elveszünk. Más utat kínál, az egyetlent, a krisztusi utat, amin Isten dicsőségére élhetünk, a másik ember – elsősorban a ránkbízottak – javára lehetünk.  Ez a „más út” az Isten igéje szerinti újjászületés. A régi ember meghal, és krisztusi emberekké leszünk egyéni és közösségi értelemben egyaránt: „Újjá akar szülni bennünket, ébresztget bennünket saját életünkben, családunkban, de újjá akarja szülni Isten népét, az egyházat, bennünket, nyugati keresztyéneket, hogy aztán mi legyünk az eszközei annak, hogy megújuljon ez a világ. Az ébredés ideje van, könyörögjünk a megújulásért!”.

A napkeleti bölcsek teljes története azt hozza elénk, hogy ne csak meghalljuk Isten szavát, hanem a kijelentés szerint engedelmességre, hűséges, kitartó cselekedetre is buzdít. Az engedelmesség valósága: leborulva imádni az Urat, megtelni örömmel, átadni ajándékainkat és újjászületve, más úton térni haza. Az újjászületett ember hitének „más útja”, az újjászületett, felébredt egyház krisztusi útja lehet a bizonyságtétel a világ felé.

„Ez az engedelmes hazatérés jelenti számomra az örök hazatérést is, hogy az életünknek biztos iránya van Jézus Krisztusban, hogy egyszer megérkezünk Őhozzá az örökhazába, ahol minden jó lesz, ahol Ő lesz minden mindenekben. Áldott legyen az Isten, hogy az örökkévaló tágassága körbeöleli földi életünket. Adjon nekünk az Isten az Ő figyelmeztető szeretetére mindenkor engedelmes és új szívet” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Az ökumenikus igei alkalmon a város keresztény lelkipásztorai mellett imádságos szolgálattal vett részt Imre Bálint esperes. Az istentisztelet lelkiségét emelte énekszolgálatával a Székesfehérvári Ökumenikus Kórus.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. December 02., Saturday,
Melinda , Vivien napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5481
Összesen 2009. június 2. óta : 38490155