Az Istentől ihletett élet gyümölcsei

Márton Gergely, 2022-04-05 07:53:37

„Azért kaptátok ezt a gyülekezeti házat, hogy rendszeresen összegyűljetek egymás hite által épülve Isten igéje köré, és meghalljátok az Ő teljességet, megtartást ajándékozó szavát a Jézus Krisztusban, a tanítást, a feddést, a megjobbítást, hogy ihletett emberek legyetek és másokat is felemeljetek” – mondta Steinbach József püspök Bokodon, az új gyülekezeti házért tartott hálaadó Istentiszteleten.

Az elmúlt tíz esztendőben a Bokodi Református Egyházközség temploma és parókiájának épülete megújulhatott.  A munka nem állt meg, további imádságok születtek egy gyülekezeti ház megépítéséért. 2019-ben a Magyar Falu Program adott lehetőséget a megvalósításra.

A parókia udvarán egy 52 négyzetméter alapterületű gyülekezeti ház épülhetett meg. A közel 22 millió forintos támogatás biztosította az építkezésen túl az eszközbeszerzést és egy fő közösségszervező személy bértámogatását is. A megvalósult közösségi tér lehetőséget ad arra, hogy modernebb körülmények között lehessen megtartani a heti és a hittanos alkalmakat. 2020-ban egy újabb pályázatnak köszönhetően bővítették az épületet egy udvari kiülő és tárolóhelyiséggel, és rendezték az udvar környezetét.

A mindösszesen 35 millió forintos pályázatok megvalósulásáért adtak hálát ünnepi istentiszteleten április 2-án.

„Hálát adunk Istennek, hogy Bokodon folyamatosan megújulhattak az épületek: a templom, majd a templomsüveg, most pedig új gyülekezeti házért adhatunk hálát. Köszönjük Magyarország kormányának segítségét, hogy fontosnak tartja az Ő ügyét és a mi szolgálatunkat, köszönjük a támogatását az országgyűlési képviselőnek, polgármesternek, gyülekezetnek, tervezőknek, kivitelezőknek, mindazoknak, akik áldozatot hoztak az új gyülekezeti ház felépüléséért” - kezdte igehirdetését Steinbach József püspök, majd Pál apostol Timóteushoz írt második levele alapján szólt a gyülekezethez: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Tim 3,16-17)
Nekünk reformátusoknak életünk zsinórmértéke az Istentől ihletett szentírás, ami ebben a bizonytalan világban minden esetben norma és iránymutatás: „Olyan jó a bizonytalanságban, sokféle nyomorúságban megtapasztalni ezt az üdvözítő teljességet, amit egyedül csak a szentírás adhat nekünk, az Ószövetség mint ígéret, az Újszövetség mint beteljesedés”.

A bibliában embereken keresztül közvetíti felénk üzenetét Isten. Szentlelke ma is munkál akkor, amikor az írásra figyelünk. Megtapasztalhatjuk a csodát, hogy egy-egy bibliai igén keresztül egészen személyesen szólít meg bennünket, megelevenedik a holt betű, erősít, bátorít, utat mutat és részesít az Úr üdvösségében. A teljes írás Istentől ihletett, minden szava Jézus Krisztusra mutat, Őróla tesz bizonyságot. Krisztuson keresztül szólít meg bennünket az Úr és tartja meg és teljesíti ki az életünket már itt, ebben a világban és az örök életben.

Utalva az igére a püspök kiemelte, hogy az ihletett szentírás olvasása áldássá lesz számunkra. Isten az ő szerető pásztorolásával vezet bennünket az élet helyes útján, hogy el ne tévedjünk. Úgy tanít bennünket, hogy üdvözítő közösséget támaszt Jézus Krisztussal: „Azért adatott nektek ez az új gyülekezeti ház, hogy vegyétek ezt az áldott tanítást, vezetést”. A szentírás nemcsak tanít, hanem fedd is. Isten féltő szeretete rámutat arra, ami nem jó, ami nem a mi javunkat szolgálja, amin változtatni kell. Dorgálása életünk megjobbítását szolgálja, hogy mások legyünk. Steinbach József kiemelte, hogy akkor lehetünk jobbá ebben a világban, ha örök életbe vetett hitünk van, ha nem mindent azonnal akarunk, hanem tudjuk az örök élet bizonyosságával, hogy van időnk, lehet lassabban, szeretettel, megbocsátva élni.

Isten életünkre való tanítása, feddése és megjobbítása tesz bennünket alkalmassá arra, hogy konkrét jócselekedetekben éljük az életünket: „Hogy nem rombolunk, hanem építünk, nem gyűlölünk, hanem szeretünk, odafigyelünk másokra, bátorítjuk, megvidámítjuk a ránkbízottakat” – zárta igehirdetését a püspök rámutatva, hogy a szentírás ihletettsége bennünket is ihletett emberekké, a Szentlélektől felemelt lelkületű emberré tesz, ami által másokat is felemelhetünk.

Az ünnepi alkalmon imádságos szolgálattal vett részt Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző és Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egyházmegye esperese.

A beruházásról Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, a gyülekezet presbitere számolt be. Elmondta, hogy ez a hálaadó alkalom arra is felhívja a figyelmet, hogy minden munkánk után tudjunk hálával lenni. Büszkeséggel szólt a gyülekezetről kiemelve, hogy kevesen vannak, de mindig teszik a dolgukat. Köszönetet mondott Kovács Tamásnak és Kovácsné Gombos Tímeának, a gyülekezet korábbi lelkipásztorainak, akik – mint ahogy fogalmazott – szívükkel és lelkükkel vitték a pályázatot és a megvalósítást.

Szabó Natália helyettes református lelkipásztor a gyülekezet nevében megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek az építkezésben. Majd az ünneplők átvonultak a gyülekezeti házhoz, ahol a hittanos gyerekek műsora után Gerecsei Zsolt esperes áldásával birtokukba vették az új közösségi teret.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. March 26., Sunday,
Emánuel napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 18773
Összesen 2009. június 2. óta : 35567332