A kegyesség látható ereje

Márton Gergely, 2022-04-13 07:29:49

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak Ászáron a kívül-belül megújult templomukért és nagytiszteletű Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor háromévtizedes hűséges szolgálatáért. Az április 8-i alkalmon Steinbach József hirdette az igét.

A Vajs lelkészházaspár gyülekezeteikben eltöltött több évtizedes hűséges szolgálata Isten dicsőségét hirdeti. Vajs Tibor 30 éves jubileumát Kisbéren a közelmúltban ünnepelték meg. Most felesége, Vajsné Fazekas Ibolya odaadó, Istennek elkötelezett gyülekezeti vezetői, építői munkájáért adtak hálát. A lelki mellett fizikai építkezés is köszönhető neki, ami a gyülekezetbe járók növekvő számán és az épületek megújulásán is megmutatkozik. 2016-ban szintén egy hálaadó alkalmon köszönték meg az Úrnak új gyülekezeti házukat. A templom felújítása sem várathatott sokat magára. Imádkoztak, pályáztak, majd az Úr kegyelméből, az Ő emberi eszközeinek segítségével sikerült kívül-belül felújítani a templomot. Volt tehát ok a hálaadásra.

Az ünneplő gyülekezetet a 25. zsoltár szavaival Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos köszöntötte. Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egyházmegye esperesének imádsága után Steinbach József püspök hirdette az igét.
A püspök a keresztyén szolgálat erőtlenségéről és erejéről prédikált Pál apostol igéje alapján: „Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.” (2Tim 3,5)

A nehéz igeszakasz magyarázatát a kegyesség értelmezésével kezdte a püspök. Mint mondta, a református kegyesség négy fontos elemből áll: Isten igéjére való figyelés, imádság, közösségben megélt hitvallás, hívő aktív szolgálat.
Pál apostol sötét diagnózisát az „utolsó napokra” jövendöli. Ennek az idejét nem tudhatjuk, de ebben a megtébolyult világban tapasztalhatjuk az ige igazságát, a vészjósló tüneteket. A nehéz idők egyik jele, hogy sokszor csak a kegyesség látszata van meg, a szentlelkes ereje viszont hiányzik. Sőt – fogalmazta meg a püspök – úgy tűnik, hogy a világ még a kegyesség látszatára sem törekszik.

Ha végigolvassuk az apostol tételes „bűnkatalógusát”, akkor mi magunk is irgalomért kell, hogy könyörögjünk. Az apostol szavai számonkérik az egyházon is a kegyesség erejét, azt, hogy világi módon, és nem az evangélium szerint akar hatni az emberekre. A tudás, az ige ismerete is csak látszatkegyesség a krisztusi igaz szeretet nélkül.

De az evangéliumi örömhír az, mondta Steinbach József, hogy ez a megújult templom, a 2016-ban átadott gyülekezeti ház, nagytiszteletű asszony harmincéves hűséges szolgálata demonstrálja, hogy nemcsak a kegyesség látszata van meg bennünk, hanem a kegyességnek isteni ereje is. És ez az az erő, aminek láthatóvá kell lennie, közösségben, mások előtt is megvallva hitünket, családban, munkahelyen, de a belső szoba csöndjében is megjelenítve: „A kegyesség látszata és benne a lényeg, az Isten ereje. Ez az erő Krisztus megváltó szeretetének ereje.” A püspök hangsúlyozta, hogy ez nem agresszív, másokat legyőzni akaró erő, hanem a krisztusi szeretet ereje, ami kegyességünknek tartalma, hitelessége, erőtlenségünkben támasz, betölti az egész életünket és lelke által áldássá lehetünk.

Steinbach József a gyülekezethez szólva elmondta, hogy ezt a csodát, örömöt tapasztalhatjuk meg Ászáron. Hálatelt szívvel gondol mindig erre a keresztyén közösségre, arra a szolgálatra, amit itt végeznek: „Látható a kegyességetek és ott van mögötte az Isten mindenre elégséges ereje. Hála ezért az Úrnak” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző az igére felelve imádságban adott hálát az Úrnak a gyülekezet Isten lelkével megerősített látható kegyességéért, Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor hűséges szolgálatáért.

Az igehirdetés után Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor köszönte meg az igei és imádságos szolgálatokat és üdvözölte a meghívott vendégeket, a gyülekezetet. Pekár Zsolt polgármester, a gyülekezet főgondnoka ismertette a felújítás részleteit.

Elmondta, hogy az 1793-ban épült templom felújítása régről időszerű volt. 2018-ban született meg a határozat, miszerint a kormányzat által biztosított Dunántúli Református Egyházkerület templomrenoválási pályázatából 24 millió forintot nyertek. A helyi önkormányzat 3 millió forintos plusz támogatásával 2019 júniusában el tudták kezdeni a munkát. Megújult a tetőszerkezet, esőcsatorna épült, külső vakolást és festést végeztek el, a nyílászárókat kicserélték, térköves járda épült a gyülekezeti házig. A beltérben is megtörtént a vakolás, festés, a mennyezet gipszkartont kapott, a padok megújultak. Köszönetet mondott a kormánynak, az önkormányzatnak, az egyházkerületnek és Tatai Református Egyházmegyének a támogatásért, és mindenkinek, aki segítette a munkát. Hálatelt szívvel szólt a gyülekezet lelkipásztoráról, megköszönve az Úrnak a gyülekezetért végzett odaadó szolgálatát. Vajsné Fazekas Ibolyát egy megható filmes összeállítással köszöntötte a gyülekezet.

Az egyházmegye üdvözlését Dr. Balogh Zoltán egyházmegyei gondnok tolmácsolta, majd Gyimóthy Géza, az egyházmegye korábbi gondnoka köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Halával szólt a közös szolgálatról Nagy Dániel evangélikus lelkész. Méltatta Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor elhívott szolgálatát Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő is. A gyülekezet énekszolgálattal, személyes bizonyságtételekkel és ajándékkal köszönte meg lelkipásztoruknak harmincéves, Úrnak szentelt szolgálatát, és mindazt, amit a gyülekezet lelki és fizikai épüléséért tett.

„Jól tetted, hogy eljöttél”. Ez az Apostolok cselekedetéből vett biztatás fogadja a templomba érkezőt. Bizony jól, mert jó helyen van az, aki betér az ászári templomba. Isten igéjének közelében, az ő szeretett gyülekezetének közösségében tapasztalhatja meg a látható és az Úr erejét éreztető kegyességet. Isten áldását kérjük mi is Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor szolgálatára, az ő és a családja életére.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 07., Wednesday,
Róbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1295
Összesen 2009. június 2. óta : 36419940