Jézussal az úton – presbiteri konferencia Ácson

Márton Gergely, 2022-05-03 07:31:15

Istentől elhívott, az Úrral élő kapcsolatot ápoló, áldozatvállaló, aktív, együttműködésre képes presbiteri szolgálatra van szüksége a gyülekezeteknek – mondta Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok Ácson, a Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciáján. A vírushelyzet miatti hosszú kihagyás után megtartott alkalmon elemezték az elmúlt időszakot és tekintettek előre. A tanácskozáson bemutatkozott a megújult Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, Bor Imre.

Az április utolsó szombatján megtartott találkozón igét hirdetett Imre Bálint, a Mezőföldi Egyházmegye esperese. Lukács evangéliumának 24. fejezete alapján (Lk. 24, 13-16) szólt arról, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás reménységet és erőt adhat az újrainduláshoz: „Élő Krisztusunk van, és ez mindig adjon örömöt és reményt”.

Köszöntötte a megjelenteket Dr. Balogh Zoltán egyházmegyei gondnok. Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egyházmegye esperese örömének adott hangot, hogy a több év kihagyás után megtarthatott konferenciára sok presbiter testvér érkezett.

Helyzetjelentés címen Farkas Balázs tatai lelkipásztor tartott előadást. A lelkipásztor kérdőívek segítségével az elmúlt négy évet vizsgálva mutatta be a koronavírus hatását a gyülekezetekre. Az adatokat lélekszám, gyülekezeti alkalmak és egyházfenntartói járulék alapján hasonlította össze. A csökkenés több szinten kimutatható. Több helyen apad a gyülekezet lélekszáma, kevesebb keresztelés, kevesebb konfirmáció. Kiemelete az előadó, hogy az Isten üzenetének, a velünk lévő Jézus Krisztus erőt adó reménységének hirdetése milyen fontos volt ebben a nehéz időszakban. Elmondta, hogy a missziós szolgálatok új formái jelentek meg. A tanulmány azt mutatja, hogy ahol sikerült a kapcsolat fenntartása a gyülekezettel, ott a megmaradás mutatkozik meg, ahol ez nem sikerült, ott a csökkenés.

A hogyan továbbról Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok, a Zsinat presbiteri alelnöke szólt. A keresztyénség jelenlegi helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy míg a világban nő az Istenhívők száma, addig Európában csökkenés tapasztalható. A történelmi egyházak egyik nagy problémája, hogy a világ zajában nehezebben tudják eljuttatni az emberekhez az örömhír üzenetét. Magyarországon kicsit jobb a helyzet, de itt is kimutathatóan nőtt a felekezeteken kívüliek létszáma. Erre a helyzetre jött rá a Covid, ami még jobban megnehezítette az ige továbbadását. A főgondnok azonban kiemelte, hogy a lelkészek, a presbitériumok aktivitással reagáltak a kialakult állapotra, elindultak az online alkalmak, gyülekezeti újságok, hírlevelek, amiket több helyen – a pozitív tapasztalatok okán – most is használnak.
A főgondnok a jövőt illetően kiemelte a presbitériumok fontos szerepét. A közelgő választással kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy megfelelő személyeket kell presbiternek választani. Mondandójának igei alapját Péter apostol első leveléből vette (1Pt. 1-5.). Olyan presbiterekre van szükség, akik templomba járó erős, élő hittel bírnak és cselekedeteikben feddhetetlenek.

Dr. Nemes Pál szólt arról is, hogy olyan személyeket kell választani, akik tisztában vannak a presbiterséggel járó feladatokkal, az egyházközség helyzetével, és ismerik az református egyház működését. Sok konfliktus megelőzhető lenne – mondta – ha a presbiterek ezekkel tisztában lennének. Kiemelte az együttműködés fontosságát, a presbitérium a lelkipásztor segítőtársa kell, hogy legyen.
A képességek mellett nélkülözhetetlen az Istentől jövő elhívás is a presbiteri szolgálathoz. Folyamatos imádságban kell elkérni az Úrtól az iránymutatást, hogy egy-egy adott személy a kapott talentumaival miként tudja szolgálni a gyülekezet életét.

„Nehéz helyzetben vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Az Úristen velünk van, erős hittel hegyeket lehet megmozgatni. Ezért nem szabad reménytelenséget mutatni” – mondta Dr. Nemes Pál, majd ezt folytatva szólt arról, hogy a megoldás Isten kezében van, a mi feladatunk, hogy minden körülmények között hirdessük az Isten igéjét és hittel, optimistán tekintsünk a jövő felé. Ha ez látszik rajtunk, ha vonzóvá tudjuk tenni a hívő életet, akkor könnyebben tudunk elhívni magunk közé másokat is.
Zárásként a főgondnok felhívta a figyelmet a közelgő népszámlálásra. Feladat, hogy megszólítsuk a keresztyén testvéreinket és azokat, akik támogatják egyházunk törekvéseit, hogy a kérdőívek kitöltésénél minél többen jelöljék be a vallási hovatartozásnál a református egyházat.

A zsinati munkáról szólt Szücs Attila, az egyházmegye zsinati világi képviselője. A 2003 óta tagsággal rendelkező előadó a Gazdasági Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Oktatásügyi Bizottság tagjaként számolt be az ott végzett munkáról, tapasztalatairól.

Bemutatkozott a konferencián a megújult Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, Bor Imre is. A szövetség célja, hogy segítsék a presbiterek szolgálatát. Elmondta, hogy az újjászervezés folyamatában vannak, feladatuk a fiatalítás, tagtoborzás és a közegyházzal való kapcsolat rendezése.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 03., Sunday,
Kornél , Soma napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 14111
Összesen 2009. június 2. óta : 31561931