Visszatekintés és hálaadás Kapuváron

Márton Gergely, 2022-05-27 07:37:45

A Soproni Református Egyházközség Kapuvári Leányegyházközsége idén lett húsz éves. A megalakulásra való emlékezés alkalmával május 15-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak teremtő, megtartó és gyarapodó szeretetéért. Igei szolgálattal köszöntötte a gyülekezetet Steinbach József püspök.

A Kapuvári Református Leányegyházközség történetét Dr. Ballagi Farkas főgondnok elevenítette fel. A leányegyházközség előélete 1995-ben kezdődött. Egy református tanárnő kislánya konfirmációra készült és az édesanya úgy gondolta, hogy jó lenne ezt Kapuváron magtartani. Így 95-ben húsvét hétfőn az iskolában istentiszteletet tartottak néhány református család közösségében – Kapuvár elsősorban katolikus vidék, reformátusok leginkább csak betelepültek – akik elhatározták, hogy jó lenne helyben is egy gyülekezet. 1995 őszétől a soproni gyülekezet lelkipásztora, Dr. Vladár Gábor vállalta az istentiszteleti szolgálatot minden hónap első vasárnapján és nagyobb ünnepeken. Köszönettel tartoznak a helyi plébánosnak, Marics Józsefnek, aki helyet biztosított számukra az újonnan épült Sarlós Boldogasszony templom kápolnájában. Már 1995 decemberére negyven regisztrált testvérrel szórvány gyülekezetté alakultak. Később a Lumniczer Sándor Kórház és Rendelőintézet átszervezésével sikerült egy ökumenikus imatermet létrehozni, ahová beköltözhettek alkalmaikra. Ebben jelentős szerepe volt Dr. Ballagi Farkas főgondnok úrnak, aki a kórház főigazgatója volt, de mint elmondta, mind a fenntartó Kapuvár önkormányzata, mind a szakhatóságok segítették az imaterem létrejöttét.
2002. szeptember 21-én a már megerősödött keresztyén közösséget a Pápai Református Egyházmegye leányegyházközséggé nyilvánította.
Az erősödő és gyarapodó gyülekezet életében jelentős esemény volt 2004-ben Tőkés László Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének a látogatása – emlékezett vissza a főgondnok. 2011-ben a kórház rekonstrukciójának eredményeként egy új imatermet vehettek birtokukba. Felidézte Dr. Ballagi Farkas, hogy a Reformáció 500. évfordulóján emléktáblát avattak a városházán a gályarabságot megjárt Szendrei Márton felvidéki református prédikátor emlékének, aki a kapuvári várbörtönben halt meg.
A Kapuvári Református Leányegyházközség élő gyülekezet, napjainkban is gyarapodó, közel 100 fős létszámmal. Számos alkalmat szerveznek a közösség erősítésére, de a város életében is jelen vannak és elmondható, hogy most már számon tartják a reformátusokat Kapuváron. Dr. Ballagi Farkas a beszámoló végén a gyarapodó múltért Istennek adott hálát - egyedül Övé a dicsőség - , és mint mondta, a folytatásra is jó reménység van, hiszen egyre több fiatal is csatlakozik hozzájuk.

A hálaadó istentiszteleten Dr. Vladár Gábor lelkipásztor köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Igét Steinbach József püspök hirdetett, imádságos szolgálattal vett részt ifj. Márkus Mihály esperes. Üdvözölte a jubiláló Kapuvári Református Leányegyházközséget Radó Tamás plébános, Tubán József evangélikus lelkész. Zenei szolgálattal helyi gyermekek működtek közre. Az első, 1995-ös istentiszteleti alkalomról emlékezett meg Némethné Szabó Erzsébet tanárnő. Ő volt az, akinek az ötlete és szervezése nyomán jöhetett létre az az alkalom.
A közel 70 fős ünneplő közösség a hálaadó istentisztelet után is együtt maradt. A Kapuvári ÍzvadÁszok jóvoltából megtartott szeretetvendégségen késő estig beszélgettek.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. July 04., Monday,
Ulrik napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12833
Összesen 2009. június 2. óta : 31574979