„Örüljetek az Úrban...!” – REND 2022. július 1-3., Pápa,

Márton Gergely, 2022-06-02 15:57:49

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a REND, a Református Egyházi Napok Dunántúl elnevezésű református fesztivál. Steinbach József püspökkel hangolódunk a kerület legnagyobb rendezvényére. A beszélgetésben szó lesz a rendről, REND-ről, az Úrban megélt örömről, múltról, jelenről és a jövőről.

REND, azaz Református Egyházi Napok Dunántúl. Nincsenek véletlenek, a REND anagramma sem az. Mit üzen a „rend” szó?

Ha helyesen mondanánk, akkor Dunántúli Református Egyházi Napok lenne, de hogy egy értelmes mozaikszót kapjunk, amit használhatunk, lett Református Egyházi Napok Dunántúl, azaz a REND betűszó. Nyilván azért, mert ennek van egy teológiai üzenete. Ahol rend van, ott van békesség, boldogság, és az Isten-jelenlét mindig rendet teremt. Tapasztaljuk, hogy ebben a világban nagyon sok a rendetlenség, bennünk és körülöttünk is. Az ember vágyik arra, hogy rendben legyenek a dolgai, az élete. Természetesen mi, hívő emberként a „rend” alapján arra gondolunk, hogy Isten csodálatos rendben, szépségben teremtette meg ezt a világot és a Jézus Krisztusban való újjáteremtésben visszarendezi nekünk. Hisszük, hogy hit által mi már ebbe az örökkévaló rendbe tagozódunk bele, noha körülöttünk azért még sok minden rendetlen.
A kérdés azért érdekes, mert amikor kevésbé egyházias előadókat hívunk a fesztiválra, ők kicsit megrettennek attól, hogy most mire invitáljuk őket, mi ez a „REND”? Mivel egy fesztivál lényegét tekintve nyitottabb, szabadabb műfaj, ezért nem értik a kifejezést addig, míg el nem magyarázzuk a mozaikszó értelmét. Az utóbbi időben konkrét kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban. Ebből is látszik, hogy mennyit változott a világ körülöttünk, megijednek az emberek a rendtől. Látható, hogy félelem van attól, ha a szabadságunkban korlátoznak, akkor megrövidül az életünk.  A szabadság természetesen nagyon fontos dolog, de azt valljuk, hogy a szabadság is csak rendben élhető meg. Ma, amikor alapvető értékek, elvek, gondolatok, szellemi kapaszkodók rendülnek meg (ebben a szóban is ott a „rend”), akkor nagy szükségünk van arra az isteni rendre, ami egyébként a legnagyobb szabadság, a legnagyobb öröm.
Nekem egyébként sok tekintetben szimpatikus a katonai rend – tábori lelkészek sokat beszélnek erről – ahol parancsot hajtanak végre. Egy bizonyos számú közösséget csak rendben lehet egyben tartani, és ha valaki nem tagozódik be ebbe a rendbe, akkor annak ott nincs helye. Ezt az egyházban is nehezen értjük meg. Itt nem lelketlen vasszigorról van szó, hiszen az egyház mégis a szentek, a testvérek közössége, ahol úgy tudunk rendet tartani, hogy hitben, krisztusi szeretettel túl tudunk nézni az emberi gyarló, külső erővel megteremtett renden – mert ha az emberek akarnak rendet teremteni, az mindig félelmetes és rettenetes, attól az Isten őrizzen meg bennünket. Csak akkor működik a rend, ha Isten az, aki rendet és hierarchiát teremt körülöttünk, és mindenki a maga helyén lehet ebben az isteni rendben, amiben örömteli, boldog és kiteljesedett életet élhet.

Napjainkban valóban számos példa bizonyítja, hogy mivé lesz az, ha az ember a saját rendjét akarja ráerőltetni a világra. Anélkül, hogy túlzottan sötét képet festenénk a világ mostani állásáról, mégis azt látjuk, hogy nehéz, súlyos, talán úgy is fogalmazhatnánk, válságos időket élünk. Az idei REND hívószava az öröm: „Örüljetek az Úrban...!” (Filippi levél 4:4). Nem ellentmondás az örömről beszélni ilyen sötét időszakban? Van okunk, jogunk örülni?

2020-ban teljesen meg volt szervezve a REND, de felelősségteljesen azt akkor nem lehetett megtartani a koronavírus-helyzet miatt. Már akkor is felmerült a kérdés, hogy ezzel a címmel szabad-e egy fesztivált megtartani? Azóta számos más dolog történt – a pillanatnyilag lecsengőben lévő COVID mellé most jött a majomhimlő, miközben háborús helyzet van a szomszédunkban, idehaza háborús vészhelyzetet hirdetett a kormányzat és látjuk, hogy a háborúnak milyen súlyos, a mindennapjainkat érintő következményei vannak, lesznek. Ebben a kontextusban sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint 2020-ban. Alapvető dolgok rendültek meg, mintha az emberiség belefáradt volna az évtizedes békességbe és nyugalomba, mintha a jólétben unatkozna és mindenképpen piszkálni akar valamit… Mi éppen ezért valljuk azt, hogy nagyon aktuális ez az ige. A záró igehirdetésben erről szeretnék majd beszélni. Arról, hogy az az öröm, amiről a bibliában és ebben az igében szó van, az a körülményektől független öröm, amely Jézus Krisztus megtartó kegyelméből táplálkozik. Nem egy álszent rajongás, de amely a megszomorodásában, sírásában, az Úrhoz való kiáltásában is tud örülni, mert reménysége, bizonyossága van, ami soha nem fárad bele a nehézségekbe. A mostani körülmények rávilágítanak az ige fontosságára: tudunk kiáltani, megszomorodni, észrevesszük azt, ami ebben a világban nem jó, de nem keseredünk meg, van békességünk, reménységünk, éppen ezért van örömünk és másokat is örömre tudunk hangolni.
A fesztivál minden egyes programja ezernyi nézőpontból ezt fogja körüljárni, nemcsak teológiai, hanem sok más aspektusból is. Soha nem volt időszerűbb ez a kérdés, hogy lehet-e örülni? Igen, lehet, ha a bibliai értelemben vesszük, és most különösképpen szükségünk van erre az örömre.

Tehát az üzenet adott. A kérdés az, hogy kihez szól?


A lényegi kérdésnél vagyunk. Ez a REND fesztivál indulása óta állandó kérdés, amiben testületi szinten sem tudunk igazából megegyezni: ki a célközönség? Egymást akarjuk a hitben erősíteni, hitvalló, közülünk hívott emberekkel, vagy legyen egy nyitott fesztivál, olyan programokkal is, amire bejön más, előadóként, látogatóként és a keresztyén jelleg esetleg megszólítja őt? Azt kell mondanom, hogy nem dőlt el ez a kérdés. A 2018-as kaposvári REND az elsőre volt próbálkozás, a mostani újból a nyitottságra tesz kísérletet. A helyszín is ezt üzeni, a Pápa belvárosában szabadon látogatható programokkal. A regisztráció csak azért szükséges, hogy tudjuk, hány főre számítsunk parkolás, étkezés stb. miatt, de bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk, fogadunk. A műsort is úgy állítottuk össze, hogy van a „mi népünknek” szóló egyházias program bőven, de rengeteg olyan is van, aminek református, igei, keresztyén egyházias üzenetet és karaktert adunk, de amik kapcsán arra teszünk kísérletet, hogy kifelé is meg tudunk velük szólítani embereket. Én a nyitottság pártján álltam a REND kapcsán mindig, hiszen az egymással való találkozásra számos lehetőségünk van, viszont ezzel a fesztivállal tudunk nyitni kifelé, meg tudunk szólítani másokat is az igével. Minden program párperces bizonyságtétellel, igei üzenettel kezdődik majd, lehetőséget adva arra, hogy elérjen olyanokhoz is az üzenet, akik máshol nem találkoznának vele. Így ez a nyitottság áldottá lehet, a magvetést kell elkezdeni nekünk, az Úristen elvégzi a többit. Nem látok olyan más fórumot erre, ahol ezt megtehetnénk. A pápai REND helyszínében is jó példa lehet erre, hiszen az egész belváros meg lesz nyitva, nem pedig egy zárt helyen leszünk. Mi szervezzük, ezáltal egymást erősítjük, de megszólítunk másokat is.

Ez akkor lehet egy missziós küldetés is…

Feltétlenül. Természetesen ügyelve arra, hogy ne legyünk kontraproduktívak, hiszen mégiscsak egy fesztiváról van szó. Az élő nagykoncertek előtt (30Y, Bagossy Brothers Company, Kaláka, Aranyakkord) lesz egy rövid párperces bizonyságtétel, ami határozottan elmondja, hogy református egyházi napokon vagyunk, aminek ez a vezérigéje, és ez a célja, és úgy hallgassuk ezt a zenekart, hogy érezzük át azt az örömöt, amit az Úr adhat nekünk, és a fellépő zenekar dalaiban is erre találhatunk indirekt utalásokat és ezért hívtuk meg. Az adott helyszínek felelőseinek ez konkrét feladata lesz, hogy készüljenek fel az aktuális fellépőből.

REND 2010. - Pápa

És cél az is, hogy magunkat, az egyházat is megmutassuk kifelé?

Megmutatni azt, hogy vagyunk, hogy sokan vagyunk, erősek vagyunk, hogy kifelé nyitottak vagyunk, hogy úgy vagyunk rendben, hogy ez a REND örömteli szabadságban megélt rend, ami nyitott sokak felé.

Annak ellenére, hogy egy elmaradt, de már kész program pótlásáról van szó, komoly szervezőmunka előzte meg a REND-et. Hogyan állt össze a fesztivál?

Másfél éve elkezdődött a szervezés, a finisbe fordulva már kéthetente zajlanak egyeztető megbeszélések, sőt, az idő előrehaladtával már minden nap foglalkozni kell vele. Nem lehetett leporolni az elmaradt REND összeállított programját, szinte csak a vezérige maradt. Rengeteg munka van benne, nagyon köszönöm a szervezőbizottság munkáját, az egyházkerület elnöksége mellett Farkas Gergely elnökségi tanácsosnak és ifj. Márkus Mihály esperes úrnak, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy sikeres legyen a fesztivál.
Nagyon nagy munka ezt felelősségteljesen megszervezni. Kérem, hogy imádkozzunk azért, hogy ez áldássá legyen, hogy ne legyen hiábavaló a munkánk – hisszük, hogy nem lesz az. Nagyon kérjük a gyülekezeteket, hogy mindenhonnan jöjjenek, pünkösdig lehet jelentkezni. Hívtunk vendégeket a Kárpát-medence minden területéről, de mi vagyunk azok elsősorban – a dunántúli reformátusok – akikre ez az egész alapul, akik megmutatják magukat, akik végzik ezt a missziót. Ezért fontos, hogy minél többen legyünk jelen. Hadd mondjam el, hogy megkeresünk minden gyülekezetet, akiktől pünkösdig nem érkezik jelentkezés. Szeretnénk, hogy tekintsék a REND-en való megjelenést szeretetből, szabadságból fakadó kötelezettségnek.

REND 2012. - Székesfehérvár

Azért is, mert a REND nemcsak a Dunántúl legnagyobb rendezvénye, hanem országosan is egyedülálló, amire büszkeséggel kell tekintenünk.

Nemcsak országosan, hanem Kárpát-medencei szinten az. Ilyen mérvű fesztivál-jellegű találkozó nincs máshol. Örülünk, hogy mi ezt nemcsak létrehoztuk, hanem működik is 2004-óta.

Változott a fesztivál az évek alatt?

Az első alkalmon Győrben kétezer körüli jelentkező volt, azóta folyamatos növekedés van. Az érdeklődés mindig emelkedett, sosem csökkent. Ebben bízunk most is, ezért imádkozunk, mutassuk meg, hogy ez egy élő, működő fesztivál. Négy év után erre nagy szükség van.
Visszatekintve elmondható, hogy nagyon jó ötlet volt elindítani a REND-et, köszönjük az akkori vezetésnek, Márkus Mihály püspök úrnak, az akkori elnökségnek, testületnek. Áldott ötlet volt, nagy szükség van rá, büszkeségünk ez a fesztivál. Márkus püspök úr ideje alatt a 2004-ben Győrben valósulhatott meg először, majd 2006-ban Kaposváron, 2008-ban Komáromban szerveződött meg. Az Úr kegyelméből örülünk, hogy az én harmadik püspöki ciklusomban megszervezhettük a 2010-es pápai, 2012-es székesfehérvári, 2014-es őriszentpéteri, a 2016-os balatonfüredi és a 2018-as kaposvári REND-et. A 2020-as ugye elmaradt, így a most következő 2022-es pápai rendezvénnyel hat REND-et szervezhettünk, az összeset nézve az idei lesz a kilencedik.

REND 2014. - Őriszentpéter

Miért van mindig máshol a REND?

Ez a másik vitás kérdés. Állandó helyszínen, állandó szervezőbizottsággal, esetleg külső rendezvényszervezőkkel, akik az infrastruktúrát hozzák valóban sokkal egyszerűbb lenne. Viszont attól, hogy a fesztivál vándorol – bár nagyobb feladatot ad – jobban kifejezi az egybetartozást, a közösségünket. Azt látom, hogy a belterjes kontra nyitottság esetében a nyitottság felé húz a többség, az egyhelyben vagy vándorlás kérdésében a vándorlásnak nagyobb a támogatottsága. Hiába nehezebb felépíteni, de így egy-egy egyházmegye, azon belül egy gyülekezet közössége ezt magáénak érzi, kvázi gazdája lesz ennek a fesztiválnak. „Vetésforgóban” haladva a megyék között jobban kifejezzük az egyházkerület egységét. Én attól is félnék, hogy egy idő után elsikkadna, unalmas lenne mindig ugyanazzal a helyszínnel. Így egyrészt van változatosság, másrészt megismerjük egymást, az egyes régiókat, gyülekezeteket, egyházmegyéket.

REND 2016. - Balatonfüred

Nem tudom, hogy püspök úrnak mennyire lesz ideje egyszerű fesztivállátogatónak lennie, de mi az a program, amit a gazdag kínálatból kinézett magának?

Olyan sok szolgálatom lesz a REND-en, hogy arra kellett nagyon odafigyelni, hogy legalább azok az események ne csússzanak össze, amin feladatom van. Szombaton például reggeltől az esti, záró istentiszteletig, amit most én végzek és TV közvetítéssel lesz, szolgálnom kell valamilyen eseményen. Köszöntések, fórumok, kiállításmegnyitók… Attól tartok, hogy kevés időm lesz arra, hogy az emberekkel találkozzak, beszélgessek. Ez az idei REND egyik tanulsága, hogy a következőket szeretném majd kevesebb aktív szolgálattal megélni, hogy tudjak az emberekkel találkozni, beszélgetni. Ezt egyébként igénylik is, szóvá tették, hogy nem láttak a református utcában stb… Ez a pápai renden sem lesz jobb, de igyekszem majd odafigyelni, hogy ahol kell, ott jelen legyek, és minél többekkel találkozhassak. Ebben benne van a válaszom is, hogy sajnos sok helyszínre nem jutok el, amire kíváncsi lennék. Például köszönthetem a Kaláka zenekart, de a koncertjüknek csak az elején tudok ott lenni, pedig nagyon szeretném őket végighallgatni, de mennem kell egy másik feladatra. Több ilyen példát mondhatnék. Fontosnak tartom, hogy az egyházvezetést a jövőben kevésbé vonjuk be a szolgálatba, hogy jelen lehessünk, találkozhassunk az emberekkel, mert ez is lényege az alkalomnak, hogy meg lehessen szólítani a jelenlegi vezetőket.
Hogy a konkrét kérdésre is megpróbáljak válaszolni: nehéz választani a programok közül, mert olyan gazdag műsort sikerült összeállítani, hogy egyik izgalmasabb, érdekesebb és áldottabb mint a másik… Ahogy említettem, számtalan előadás lesz az örömről mindenféle aspektusból körüljárva a témát – mindegyiket szeretném meghallgatni, de sajnos közben máshol kell lenem. Most azért alakult úgy, hogy párhuzamosan több program fut, hogy jusson hely mindenkinek, hisz egy-egy program helyszínének adott a befogadó képessége. Így viszont szép és áldott feladat kiválasztani azt, ami a résztvevő számára a legérdekesebb lehet. Én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az élő koncerteket miként tudjuk egyházi tartalommal megtölteni, ez most mindenképpen kihívás, ezért imádkozom is. Remélem, hogy egy-két előadást azért meg tudok majd hallgatni. Ha máshogy nem, akkor felvételről, mert arról gondoskodunk, hogy valamiféle lenyomata mindenképpen legyen a programoknak. A szolgatársaknak ki van adva, hogy minél több előadás legyen rögzítve. Miközben híradások lesznek a REND idején is, a fesztivál végeztével folyamatosan az egyes alkalmakról megjelennek majd írások. Így a nyáron, ősszel megjelennek majd a cikkek arról, hogy melyik helyszínen mi történ.

A programfüzet már kikerült, böngészhető a gazdag kínálat, de az interneten is, a http://www.rend.hu/ oldalon lehet informálódni. Püspök úr, köszönöm a beszélgetést. Találkozzunk minél többen július első hétvégéjén Pápán, éljük át Isten bíztató üzenetét: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1921
Összesen 2009. június 2. óta : 32304353