Hálaadás a barnagi templom megújulásáért

Márton Gergely, 2022-06-08 09:05:20

Megújult a Völgyek - református gyülekezetei közösségeibe tartozó Barnag reformátusainak temploma. A hálaadó pünkösdi alkalmon Steinbach József püspök arról szólt, hogy Isten jóra fordítja sorsunkat, Szentlelkével ezt teszi élővé és hatóvá bennünk.

 

Barnagon a 17. század második felében a falu megmaradt népessége már a református hitet követte. Első templomuk pontos helye és építésének ideje ismeretlen, a ma is látható templom 1845-ben épült, klasszicizáló késő barokk stílusban.
Az utóbbi évekre állaga jelentősen leromlott. A talpazat vizesedése sok problémát okozott. Most kormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült felújítani a templomot, valamint a vizesedés, és az abból adódó problémák orvosolása is megtörténhetett. Az Isten dicsőségét hirdető orgonájukat is fel tudták újítani a támogatásnak köszönhetően.

A pünkösdvasárnap megtartott hálaadó istentisztelet előtt, megemlékezve a Nemzeti Összetartozás Napjára, katonai tiszteletadás mellett koszorúzták meg az első világháború áldozatainak szentelt, valamint a Szilassy Sándor emlékének állított emléktáblákat. Az 1945-ben mártírhalált halt lelkipásztor harminc évig szolgálta a gyülekezetet.

 

„Újonnan kell születnetek” szólt Jézus Krisztus intése a Nikodémussal való beszélgetésben. A lekció igéjét Szabó János Róbert esperes olvasta a gyülekezetnek: „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3, 1-21)

A templom megújulásáért hálát adó istentiszteleten, pünkösd ünnepén, a nemzeti összetartozásért is hálát adva, Steinbach József az Úr üzenetét a 126. Zsoltárból hirdette: „Meghatódtam, mikor beléptem ebbe a szépen felújított templomba, ami hirdeti a Zsoltár üzenetét: jóra fordította sorsunkat az Úr”. Isten iránti hálával mondott köszönetet az Ő emberi eszközeiért, akik lehetővé tették a felújítást: Magyarország Kormányának, Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek, Kulin Miklós György főgondnoknak, a gyülekezetnek és mindazoknak, akik áldozatot hoztak a templom megújulásáért.

Isten megajándékoz bennünket maradéktalan jóságával – utalt az igére a püspök, hirdetve ezzel pünkösd örömüzenetét is: „Ez az a jó, amit a tanítványok a megdicsőülés hegyén megtapasztaltak, és amit reménység szerint mi is, a testvérek közösségében, az Ő igéjére figyelve ebben a gyönyörű templomban újból és újból megtapasztalhatunk”. Ezt a megtapasztalást „életmentő fordulatnak” nevezete Steinbach József, a szakadékba tartó életünket az élet felé vezeti az Úr, Jézus Krisztusban kiegyenesíti összegubancolódott életünket. Szentlelke által teszi személyessé, élővé és hatóvá bennünk, megnyitva értelmünket és szívünket az Ő szeretete felé. Hitből fakadóan valóságosan is megtapasztalhatjuk, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is jóra fordította sorsunkat az Úr, és minden körülmények között megtelik szívünk látható, hitvalló, szolgáló életörömmel.

„Akárhányszor gondolok erre a templomra, gyülekezetre, mindig ez az ige jut eszembe: Jóra fordította sorsunkat az Úr. Jöjj, Szentlélek Úristen, hogy személyes hitünkből szolgáló, reményteli örömöd által mindig megtapasztalhassuk és továbbadhassuk ezt a jót” – zárta igehirdetését Steinbach József püspök.

Kulin Miklós György, a gyülekezet főgondnoka üdvözölte a meghívott vendégeket, a szomszéd gyülekezetek lelkipásztorait, híveit, polgármestereit. Köszönetet mondott a kormányzati támogatásért, az adományokért.

Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor is megköszönte a kormányzatnak a konkrét támogatást, és azt a munkáért, amivel a keresztyén gyülekezeteket segítik. Hálával szólt Kulin Miklós György főgondnok és felesége áldozatos munkájáról, amivel szívükön viselték a renoválást. Köszönetet mondott továbbá azoknak, akik idejükből, erejükből és vagyonukból áldoztak a megújításra, valamint a szakemberek hozzáértő, precíz munkájáért.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő arról szólt, hogy minden okunk megvan az örömre és a hálára. Felemlítette, hogy körzetében több református épület, templom, intézmény létrejöttében nyújt segítséget Magyarország Kormánya. Kiemelte, hogy mindezek, mit ahogy a barnagi templom felújítása is, az összefogás eredménye. A kormány kiemelten támogatja a keresztény közösségek törekvéseit. Mint fogalmazott, a gyülekezetek adnak erőt a mindennapokhoz, és ha erős gyülekezeteink vannak, akkor az országunk is erősödik. Kiemelte Gulyás Gergely miniszter támogató hozzáállását, amivel a vidék gyarapítását segíti elő.

A hálaadó alkalmon zenei szolgálattal vett részt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, Teleki Miklós orgonaművész, Sík Dóra gordonkaművész és Ducza Nóra énekművész.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3202
Összesen 2009. június 2. óta : 32305634