Áldjátok az Urat!

Márton Gergely, 2022-09-20 10:34:24

Az élő Isten magasztalásának helye a templom, ahol egymás hitében erősödve kérhetjük az Úr áldását, hogy mi is áldássá lehessünk, hogy méltó módon közvetítsük a világ felé az Ő megtartó kegyelmének szeretetét. Steinbach József püspök a Kadarkúti Lelkészi Körzet Gyülekezeteiben történt felújításokért tartott hálaadó istentiszteleten szólt arról, hogy mit jelent az Urat áldani, és mit jelent az Ő áldása az életünkre.

Kadarkúton már az 1600-as évek második felében önálló lelkésszel szolgáló reformátusok éltek. Az 1700-as évektől fatemplomuk volt. A mostani, 1906-ban épült kecses, az ég felé nyúló templomuk belterében is a fa dominál és teszi azt különlegesen széppé. A gyülekezet az ősöktől kapott épített örökség megőrzése és ápolása szempontjából fontos felújításokat tudott elvégezni templomán az elmúlt években. De a pályázati támogatásoknak köszönhetően a Kadarkúti Lelkészi Körzet Gyülekezeteiben Hedrehelyen, Ladon, Hencsében is sikerült az épületek állagmegóvása érdekében beruházásokat megvalósítani. „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”. Uszkay Huba, a gyülekezet lelkipásztora kiemelte, hogy ez a Péter apostol első leveléből vett parancs vezette a felújítást.

Az elvégzett munkálatokért adtak hálát az Úrnak ünnepi istentisztelet keretében szeptember 17-én.
Farkas Gergely elnökségi tanácsos apostoli köszöntése után Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban mondott hálát Istennek: „Kadarkúton, Ladon, Hedrehelyen, Hencsen nemcsak az ingatlanok újulhattak meg, hanem a szívek és a gyülekezetek is azért, hogy megújulva szolgálhassanak. Légy áldott ezért Urunk!”

„Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente! Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat! Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta!”
Steinbach József püspök a 134. zsoltár alapján hirdette az igét: „A megérkezés és a hazaérkezés öröme tündöklik ebben a zsoltárban. Olyan jó tudni, hogy a hívő ember, Isten gyülekezete nem céltalanul csavargó nép ebben a világban, hanem zarándok. Határozott célokkal, a megérkezés örömével és aztán a hazaérkezés üdvösségével”. A püspök rámutatott, hogy ez a hálaadó alakalom is a megérkezés egy állomása, megköszönni Istennek az ajándékait, hálát adni emberi eszközeiért, akik segítették a munkát, a kormányzat támogatását és mindazok fáradozását, akik tettek az épületek megújulásáért.

A zsoltárra mutatva Steinbach József arról szólt, hogy van okunk áldani az Urat. Napjaink bizonytalan, kérdésekkel, kétségekkel teli időszakában áldott lehetőség az élő Istenre hagyatkozni, kegyelmébe kapaszkodni, hisz életünket a körülményektől függetlenül az Úr megtartó kegyelme hordozza. Istent áldani a templomban lehet elsődlegesen, áldozni az időnkből, felvállalva a látható egyházat, az Ő népét, gyülekezetét: „Szükségünk van egymásra, hogy így együtt, közösen magasztaljuk az Urat… Azért kell eljönni ebbe a megújult templomba, hogy együtt áldva az Urat áldást kérjünk!” – folytatta a zsoltár magyarázatát a püspök kiemelve, hogy nagy szükségünk van Isten áldására életünkben, munkánkban, családunkban. Arra, hogy kapjunk az Isten igazságából, szentségéből, teljességéből, boldogságából, tökéletességéből, tisztaságából.

Isten áldása nélkül csak tévelygünk, a hiábavalóság átkát tapasztaljuk meg, de Vele az életünk is áldássá lesz, az Úr dicsőségére, önmagunk épülésére és egymás javára. Azért kell kérnünk Isten áldását, hogy továbbadjuk azt a hétköznapokban, hogy mi magunk is áldássá legyünk. Legyen látható rajtunk az Úr dicsősége, képviseljük az Ő szeretetét, gyámolítsuk, erősítsük a megfáradtakat, békítsük meg az indulatosokat: „Isten áldásának közvetítése: mosolyogni, segíteni, simogatni, gyógyítani, szeretni egy durva világban. Ezért újult meg ez a templom, hogy ebben megerősödjünk, s aztán így tudjunk az Úr szolgái lenni kint a világban, a mindennapokban. Ott, ahová az Isten állított bennünket. Kedves kadarkúti, hedrehelyi, hencsei, ladi testvérek! Nagy örömmel jöttünk ebbe a megújult templomba. Áldott legyen az Isten, hogy együtt áldhattuk Őt és kérhettük az Ő áldását, hogy mi magunk az Ő áldásának a közvetítői legyünk ebben a világban” – zárta igehirdetését Steinbach József.

Az igére felelve Hella Ferenc esperes imádságban adott hálát az Úrnak a Kadarkúti Lelkészi Körzet Gyülekezeteiért, lelkészházaspárjáért, a főgondnokért és presbiteri szolgatársakért, a megújult épületekért: „Nem csupán emberi erő, hanem az Úrtól jövő erő erősíti ezeket a közösségeket, ad reménységet, bátorságot, kitartást a nehéz napokban”.

Az elmúlt évek felújításairól Uszkay Huba lelkipásztor számolt be. Kadarkúton megtörtént többek között a templom teljes belső felújítása, a parókia és gyülekezeti terem fűtéskorszerűsítése, energetikai szempontú felújítása, az udvar térkövezése, parkolóhelyek kialakítása, a melléképület megújítása. Hedrehelyen a templomtető faszerkezetének részleges és a bádogtető teljes cseréjét végezték el, míg Ladon sikerült kicserélni a torony zsaluablakait, megtörtént a templom külső felújítása, a fűtőberendezés biztonságossá tétele és megépülhetett a templomhoz vezető járda, Hencsén pedig a mennyezet beszakadása miatt életveszélyessé vált templom belső felújítását végezték el. A munkálatokhoz összesen több mint 74 millió forint állami támogatást nyertek, ehhez jött még a hívek adományai. A lelkipásztor köszönetet mondott a támogatásért Magyarország Kormányának, a helyi önkormányzatoknak, valamint a segítőknek, adományozóknak.

A köszöntések sorában dr. Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka elmondta, hogy a belső-somogyi gyülekezetek a reformáció idején jöttek létre, azóta sok megpróbáltatáson mentek keresztül, de Isten kegyelméből még mindig itt vannak. Ezt az Úrtól kapott erőt kívánta a jövő szolgálataira is.

Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese hálával szólt arról, hogy Isten Szentlelke megtartotta, megerősítette a gyülekezetet, ami bizonyítéka annak, hogy terve van itt is az Ő népével.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a világ bár inkább a csüggedésre késztethetne bennünket, de ez a hálaadó alkalom, és mindaz, ami mögötte van, mégis inkább a reménységre biztat. Az egyház és a megújult épületeik nem pusztán a szép múltat hirdetik, hanem a jelent és a reményteljes jövőt is.

Karsai József, Kadarkút Város polgármestere kijelentette, hogy a kadarkúti református templom a remény küszöbe, ami az állam támogatásával megújulhatott, de azt átlépnie a helyi híveknek kell.

Az ünnepi hálaadó istentiszteleten elhangzott, hogy a közelgő népszámláláskor minél többen jelöljék meg gyülekezeti hovatartozásukat, ezzel is hitet téve keresztyén egyházuk mellett.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. September 27., Wednesday,
Adalbert napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 301
Összesen 2009. június 2. óta : 37638024