Mint élő kövek épüljetek

Márton Gergely, 2022-09-27 07:36:04

„Egyszerűen csak arra van szükség, hogy leboruljunk, megalázkodjék bennünk a lélek, és hálaadó szívvel elfogadjuk az ajándékot, hogy mindenünk, amink van, azt felülről kaptuk, a minket kiválasztó Istentől. Jézus Krisztusban kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Őelőtte szeretetben” – mondta Steinbach József Szóládon, a gyülekezet fizikai és lelki épülésért tartott hálaadó istentiszteleten.

Észak-Somogyban, a Balatontól pár kilométerre fekszik Szólád. A falu református közösségét a huszadik század megtépázta, de Isten kegyelméből a megszűnés, beolvadás helyett a gyarapodás útjára léphettek. Az 1998-ban segédlelkészként a gyülekezet szolgálatába álló Hajdú Zoltán Levente érkezésével új életre kapott a közösség, az átalakult a presbitériummal közösen megkezdődött az építkezés. Isten sok gyümölccsel áldotta meg munkájukat – lelki értelemben, de a valóságban is, hiszen gyümölcsöskert létesítésébe és gyümölcsfeldolgozó kisüzem működtetésébe is fogtak nagy sikerrel.

Nagy lépés volt az is, hogy a falu régóta nem működő óvodáját saját fenntartásukba vették, ami mérföldkő volt a falu és a gyülekezet életében. Azóta egyre több kisgyermek részesülhet általuk keresztyén értékeken alapuló nevelésben.
2015-ben, pályázati lehetőségeknek és adakozásoknak köszönhetően felújítási hullám kezdődött a gyülekezet életében. Teljesen megújult és új terekkel bővült az 1999-ben visszavásárolt valamikori református iskola épülete és a mellette álló régi református kultúrház. Gyülekezeti házként, lelkészlakásként, szálláshelyként funkcionálnak. Megújult a közel 130 éves Szóládi Református Templom tornya és homlokzata. A Szóládi Magvető Református Óvoda teljesen megújult kívül és belül is. Az udvaron új játszóeszközökkel, biztonságos gumiszőnyeggel, kertészkedésre szolgáló magaságyásokkal gyarapodott.Az elvégzett munkákért, Isten megtartó és gyarapító kegyelméért adtak hálát szeptember 24-én ünnepi istentiszteleten. 

„Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.” (Ef 1,4)

A Biblia Pál apostol szavaival tolmácsolt központi üzenete napjaink bizonytalan világában méginkább örömmel, reménységgel tölti el szívünket: Isten választottjai vagyunk. Steinbach József püspök igehirdetésében rámutatott, hogy Isten Szentlelke az apostolon keresztül adja tudtunkra, hogy Ő már a világ teremtése előtt kiválasztott bennünket. Hit által már ebben a földi létben is megélhetjük, tapasztalhatjuk üdvözítő, áldást fakasztó jelenlétét: „Félre az aggodalmakkal. Nincs semmi baj, Isten választottai vagyunk, kegyelmével körbe ölel bennünket és ez a választottság mindent megelőző, üdvözítő, hitet ajándékozó és bennünket a látható konkrét szolgálatra elhívó kegyelem” – mondta a püspök kiemelve, hogy ez a kegyelem alázatra, hálára késztet.

A kiválasztottságnak áldott következménye, hogy Isten Jézus Krisztus érdemén keresztül – tökéletlenségünk ellenére is - szentnek és feddhetetlennek tekint minket, erre formálja, tisztítja életünket. Ennek az egyik látható jele, hogy krisztusi szeretetben éljük az életünket, még ebben az elhidegül világban is odafigyelve, türelemmel, megértéssel fordulva mások felé. Másik kézzelfogható jele a kiválasztottságnak, hogy az Úr megáldja a munkánkat: „Ha a szóládi gyülekezetre tekintünk, akkor tapasztaljuk ezt a választottságot. Itt munkál az Isten, az Isten Lelke. Valami rendkívüli dolog történik. Választottak vagytok testvéreim. Gondolva a lelkipásztorra, feleségére, gondnokra, presbitériumra, a gyülekezeti munkásokra, az óvodára, a megújult templomra, a segédlelkész lakásra, a gyülekezeti házra, a lelki ház növekedésére.”
Végezetül a püspök az igére mutatva kiemelte, hogy Jézus Krisztusban vagyunk kiválasztottak. Őnélküle nincs áldás, nincs kiválasztottság. Jézus Krisztusban azonban megőrzi életünket, Isten szeretetétől senki és semmi el nem választhat bennünket: „Jézus Krisztus arca egyre inkább kiformálódik rajtunk, bennünk, közöttünk, általunk, a mosolyunkban, a szolgálatunkban, a munkánkban, a konfliktuskezelésünkben, a másik emberhez való viszonyunkban úgy, ahogy hivatásként Isten dicsőségére végezzük a munkánkat.”

Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor hálával szólt azokról, akik Isten jó tervében, a látható épülésben-szépülésben segítőként részt vettek. A beruházások anyagi forrását kormányzati pályázatokból, címzett kormányzati támogatásból, a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja által biztosított keretből, a Dunántúli Református Egyházkerület nyújtotta támogatásból, magánszemélyek és a gyülekezet adományozásából biztosították. Megköszönte Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő támogatását, Právetz Anikó lelkésztárs, Torma Géza főgondnok, a presbitérium és a gyülekezet munkáját, áldozatkészségét, az önkormányzat segítő részvételét, a tervezésben és a kivitelezésben résztvevő cégek munkáját.

A hálaadó istentiszteleten Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos, Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese, Právetz Anikó beosztott lelkipásztor imádságos, a Szóládi Magvető Református Óvoda gyermekei ének valamint Bencze Ágnes és Soósné Előd Judit zenei szolgálattal vettek részt.

Az istentiszteletet követő ünnepségen Szabó Gábor egyházkerületi presbiteri főjegyző a kerület elnöksége és a dunántúli gyülekezetek nevében a 100., hálaadó zsoltár szavaival köszöntötte az ünneplőket. Elmondta, hogy Szóládon van miért hálát adni, és a hálás szívű ember érzi igazán közel magához Istent. Reményét fejezte ki, hogy a megújult épületek az Isten közelségében lévő gyülekezet erősödését szolgálják.

Dr. Fürjes Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára ünnepi beszédében emlékeztetett, hogy a keresztyénséggel kötött ezeréves szövetségünk tartotta meg országunkat a próbatételekben. Egyház és nemzet szövetsége a nemzet megtartásának kulcsa, a kormányzat ezért segíti az egyházi közösségeket.

Békei Tamás presbiter ismertette az elmúlt évek beruházásait, majd Witzmann Mihály országgyűlési képviselő méltatta a szóládi közösséget. Kiemelte, hogy ezek a beruházások a jövő felé mutatnak, az összefogás erejét dicsérik.
Rózsás Elemér polgármester elmondta, hogy Szóládon az önkormányzat és az egyházak közösen dolgoznak a település épüléséért, majd Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor emelte ki, hogy bár sok nehézséget kellett elviselni a munkálatok alatt, de mindvégig Isten megtartó és biztos jövőképét biztosító kegyelmét élhették át. Isten ajándékaként élik meg épületeik gyarapodását, megújulását, és kiváltképp azt, hogy mindezekkel együtt közösségük is testvéri szeretetben épülhet.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5605
Összesen 2009. június 2. óta : 39579259