Átadták a pápai Édenkertet

Márton Gergely, 2022-10-28 08:53:45

Az Úrban bízó ember életét átöleli, megszilárdítja és bizonyossággal ajándékozza meg az Isten – mondta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az Édenkert Pápai Református Óvoda átadó ünnepségén. Kiemelte, hogy a keresztyén intézmények fő feladata, hogy átadják a gyermekeknek Isten Jézus Krisztusban közölt megváltó szeretetének örömhírét. A dunántúli reformátusság központjában átadott új óvodában száz gyermeket vezetnek ezen az úton.

A Dunántúli Református Egyházkerületben 10 intézményt érint az Országos Óvoda Program jóvoltából megvalósuló fejlesztés. A Magyarország Kormányának támogatásával létrejött program keretében négy új óvoda alapítása, három már meglévő épület felújítása valósulhatott meg. Három helyszínen a működő, meglévő épület helyett épülhetett új. Ezek közé tartozik az Édenkert Pápai Református Óvoda új otthona is, amit ünnepélyesen október 27-én adtak át.

Steinbach József püspök az Édenkert Pápai Református Óvoda átadó ünnepi istentiszteletén köszönetet mondott az Úrnak, hogy a Dunántúli Református Egyházkerületben tíz új óvoda épülhetett, újulhatott meg kormányzati támogatásból. A pápai beruházás esetében külön megköszönte Soltész Miklós államtitkár, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint Pápa Város vezetőinek, hogy támogatták a beruházást.

Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből hirdette: „Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké.” (Zsolt.125,1,2)
A boldog, tartalmas, értelmes élet forrása az Úrba vetett bizalom. A zsoltárra mutatva szólt arról, hogy milyen az az ember, aki az Úrban bízik.

Az Úrban bízó ember életét az Isten mindenre elégséges szeretete öleli át. Isten óvó, megőrző ölelésének csodáját megtapasztaltuk a múltban, a jelenben és – amint azt a zsoltáros is hangsúlyozza – hittel a jövőben, az örökkévalóságig. „Milyen nagy ajándék, hogy gyermekeink számára már egészen kis korban átadhatjuk az Isten mindenkor átölelő szeretetének örömhírét” – fogalmazott a püspök, majd rámutatott, az Úrban bízó embert nemcsak átöleli, hanem megszilárdítja az Isten. A vágtázóan változó világban sem adja fel az Őbenne bízó ember az életet megtartó, Istentől való alapvető értékeket. Az Úrtól kapott szilárdság nem agresszív, hanem szelíd szilárdság, a szeretetben és a békességre való törekvésben való megállás: „Nagyon fontos, hogy gyermekeink már a legfogékonyabb korban halljanak az Élet Uráról, hogy aztán Őbenne bízva szilárdak lehessenek a hitben, a szeretetben, a reménységben, életük minden idejében”.

Az Úrban bízó embert megtartó bizonyossággal ajándékozza meg az Isten, nem engedi, hogy elgyengülve a hitetlenség útjára vetemedjen. Az Úr az Ő népét könyörgésre és cselekvésre indítja, arra, hogy a görbe útra tévedteket Krisztus megtartó kegyelme felé vezessük. Steinbach József úgy fogalmazott, hogy minden egyházi intézmény többlete ebben van; előkészíti a talajt, elveti a magot, hogy kicsírázhasson majd az Úrba vetett bizalom, amely átölel, megszilárdít és bizonyossággal ajándékoz meg: „Áldott legyen az Édenkert Pápai Református Óvoda, hogy Édenkertté lehessen újra a környezetünk, a világunk, a minket megtartó Úrban!”

A hálaadó istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos, Pásztor-Dudinszki Éva óvodalelkész és Szakács Gergely pápai lelkipásztor.

Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok köszöntésében kiemelte, a keresztyén óvodák létrehozásával bibliai parancsot követ az egyház, azt, hogy adjuk át gyermekeinknek az Isten igéjét. Ezekben az intézményekben áldásként tekintenek a kicsikre és úgy nevelik őket Isten szeretetében, hogy felnőve is áldássá lehessenek mások számára.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára örömmel szólt arról, hogy az országban egyre több keresztyén óvoda létesülhet, újulhat meg. Kiemelte a Steinbach József püspök és a Dunántúli Református Egyházkerület elnökségének, munkatársainak áldásos munkáját, ahol az egyház és a települések Magyarország Kormányával közösen sok mindent meg tudtak valósítani. Rámutatott, hogy napjainkban, amikor leginkább csak a rossz hírek terjednek, fontos, hogy az ehhez hasonló jó hírek teret kapjanak. A mi felelősségünk, hogy a jóra, az igazra irányítsuk gyermekeink figyelmét, és ebben a keresztyén szemléletű nevelést biztosító intézmények az élen járnak. Köszönet illeti ezért a szülőket a bizalmukért, az óvodapedagógusokat az elhivatottságukért.

Méltatta az országos óvodaprojektet és a pápai beruházást Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Kiemelte az épület használhatóságát, a praktikus, a mindennapok kihívásait figyelembe vevő tervezést. Unger Tamás, Pápa város alpolgármestere is örömmel szólt az új óvodáról, mint mondta, gazdagodott, erősödött vele a város.

Az ünnepi alkalmon felléptek az óvoda nagycsoportosai, akik az igére felelve tiszta szívvel és örömmel dicsérték Jézus Krisztust.

Az Édenkert Pápai Református Óvoda vezetője, Tunnerné Búzás Éva Isten iránti hálával mondott köszönetet az új épületért. Elmondta, a szeptemberi indulás óta a gyermekek már birtokukba vették új otthonukat. Bemutatta óvodai programjukat, amiben kiemelt feladatuknak tekintik a teremtett világ szeretetének erősítését - ezt a munkájukat idén Örökös Zöld Óvoda címmel is elismerték -, magyarságtudatuk építését, a család szerepének fontosságát. Mindezekhez kiváló lehetőséget biztosít a nagy terekkel rendelkező új épület.

Ifj. Márkus Mihály esperes, a Pápai Református Egyházközség lelkipásztora ismertette a beruházás részleteit. Köszönettel szólt a kivitelezőkről, akik tíz hónap alatt elkészültek a munkákkal. A beruházásnak az Országos Óvodaprojektből finanszírozott része 970.311.763 Ft. A 2018 óta folyamatos drasztikus áremelkedés miatt a beruházás többletköltségeire a Magyar Kormány támogatáskiegészítésével, illetve a Dunántúli Református Egyházkerület részéről a meg nem valósuló projektek támogatási összegének átcsoportosításával sikerült forrást teremteni.

Az óvodába összesen száz gyermek jár. Az új épület négy 60 nm-es tágas és világos csoportszobával, külön mosdókkal, logopédiai és fejlesztő szobával, nagy tornateremmel, világos közös öltöző-aulával rendelkezik. Modern melegítő konyha készült, munkatársi öltözők, nevelőtestületi és vezetői termek, titkárság, orvosi és pszichológusi szoba valamint egy sószoba, amelynek felszerelése a következő hónapokban történik meg.

A gyermekek mozgásigényének kielégítésére kiváló lehetőséget biztosít az épület mögötti jól felszerelt nagy udvar.

Az ünnepség után a résztvevők megtekintve az új óvodát bizonyosodhattak meg arról, hogy a minden igényt kielégítő, 21. századi épület és környezete valóban alkalmas eszköz lehet arra, hogy Isten átölelő szeretetének eszköze legyen. Soli Deo Gloria.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. January 27., Friday,
Angelika napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2963
Összesen 2009. június 2. óta : 34834336