A jövőben bízva bővítik a litéri református iskolát

Márton Gergely, 2022-10-30 07:26:41

Litéren már 2016 óta napirenden van az iskola bővítésének elindítása. A tíz éve református fenntartásban működő intézményben folyamatosan növekszik a létszám. Hosszú út után végre kormányzati támogatással elkezdődhetett a beruházás. Az ünnepélyes alapkőletételen Steinbach József püspök Isten sorsunkat jóra fordító kegyelméről szólt.

2012-ben került a Litéri Református Gyülekezet fenntartásába a település iskolája. A nyolcosztályos intézményben több épületben zajlik az oktatás. Az évek alatt elvégzett áldott munkát igazolja a fokozatosan növekvő létszám. Jelenleg 239 diák jár a Litéri Református Általános Iskolába. Ez az örömteli növekedés azonban szükségessé tette az infrastruktúra bővítését. A tervezés már 2016-ban elkezdődött. Hosszas egyeztetés és előkészítés, a nehézségek leküzdése után állami támogatásnak köszönhetően megindulhatott az építkezés. Az udvaron található lapostetős ebédlőépület elbontását követően kialakították az új épület helyét, elkezdődött az alapozás.
Október 28-án ünnepélyes alapkőletételre került sor. Az iskola udvarán gyűltek össze a diákok, a tantestület, a fenntartó gyülekezet képviselői, a település önkormányzatának vezetői, az országgyűlési képviselő és kerületünk vezetői, hogy hálát adjanak az Úrnak a készülő új épületért.

A megjelenteket Gyenes Viktor igazgató köszöntötte. Történelmi pillanatnak nevezte az alapkőletételt és az építkezést a Litéri Református Iskola életében, fontos esemény ez az itt tanulók, a fenntartó gyülekezet és a település életében is.

Steinbach József püspök a 126. Zsoltár alapján szólt az ünneplőkhöz: „Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (Zsolt 126,1-3)

A püspök köszöntötte az iskolában szolgáló tanárokat, diákokat, a szülőket, akik bizalommal vannak az intézmény iránt, ahol a felnövekvő nemzedéket oktatják és nevelik a mennyei, isteni jó gazdagságából merítve. Isten áldása van az itt folyó munkán, ezt bizonyítja, hogy kinőtték a meglévő infrastruktúrát, bővítésre szorul az iskola.
Az igére mutatva szólt arról, hogy az a jó, amit a tökéletes Isten adhat, üdvösséges, maradéktalan jó, annak nincs fogyatékossága, nincs híja. Isten nem engedi, hogy rossz irányba menjünk, az Ő cselekvésének lényege – miként azt a zsoltáros is kiemeli: Jóra fordítja sorsunkat. „Szükségünk van arra az isteni vezetésre, irányításra, bizonyos esetekben alapvető irányváltásra, amit csak az Isten ajándékozhat nekünk, mert e fordulat nélkül elveszhetünk” – hangsúlyozta Steinbach József kiemelve, hogy Isten ezt a rossztól megszabadító kegyelmét mutatta meg Jézus Krisztusban. Az isteni jót hirdetik a litéri iskolában is a gyerekeknek, azt, ami egyedül képes teljessé, boldoggá tenni az emberi életet. Aki megtapasztalja Isten jóságát, az a körülményektől függetlenül tud örvendezni mindenkor. A Krisztus kegyelméből táplálkozó öröm örömkiáltássá lesz, az örvendező ember hitvalló és cselekvő módon továbbadja az isteni jót másoknak: „Köszönjük Urunk, hogy jóra fordítottad életünket, köszönjük, hogy ezt a kegyelmedet itt, ebben az iskolában azáltal is megtapasztalhattuk, hogy a készülő új épületszárny minőségi, áldott oktatást tesz majd lehetővé. Köszönjük Isten emberi eszközeinek segítségét, a kormány támogatását. Urunk! Áldd meg ezt az iskolát krisztusi örömteli jóval!”

Az igére felelve Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságban adott hálát Istennek azért, hogy számára is kedves az iskolában végzett szolgálat, az épület bővítése.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte azt az összefogást, ami a beruházás megvalósulását kíséri. A magyar jövő alapja a magyar gyerek, a kormányzat legfontosabb programja a családok segítése, az iskola bővítését is ezért támogatták. Örömének adott hangot, hogy Litér egy gyarapodó község, hogy az itt élőknek fontos, hogy modern és méltó körülmények között oktathassák gyermekeiket.

Az ünnepségen szavalattal Márta Bendegúz és Kondics István, énekkel az iskola kórusa és zenekara szolgált.

Aki iskolát épít, az a jövőnek épít! Az alapkőletételi dokumentum szövegét Szabó J. Róbert esperes, a litéri iskolát fenntartó gyülekezet lelkipásztora ismertette: „…Azzal az imádsággal a szívünkben emeljük ezt az épületet a jövendőnek és Litér mindenkori közösségének, hogy azért könyörgünk, legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata: kezeink munkáját tedd maradandóvá”. Ezt követően elhelyezték az urnát az alapkőbe.

Az 1,3 milliárd forintos kormányzati támogatásból készülő kétszintes épületben négy szaktanterem és egy tanterem kap helyet. Kialakítanak benne két ebédlőt, fejlesztő szobát, irodahelyiségeket, mosdókat, tanári és igazgatói szobát, aulát és galériát. A beruházás várhatóan a jövő nyár végére elkészül, így azt szeptemberben már birtokukba vehetik a litéri iskolások.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5965
Összesen 2009. június 2. óta : 39579619