Van mit megmutatnunk

Márton Gergely, 2024-07-02 09:48:11

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete június 26-28. között Pápán tartotta országos vándorgyűlését és konferenciáját. A találkozónak a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye volt a házigazdája. A háromnapos rendezvény során az Ótemplomban és a református könyvtárban tartottak szakmai előadásokat.

A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének és az Egyházi Muzeológusok Egyesületének közös vándorgyűlését és konferenciáját ökumenikus istentisztelettel nyitották meg az Ótemplomban.

Márkus Mihály, a Pápai Református Egyházmegye esperese Máté evangéliumából, Jézus megkísértésének történetén keresztül világított rá az Írás fontosságára. Jézus tudta, és ezt üzeni felénk az ige is, hogy csak az számít igazán, ami Isten szájából hangzik el. A Bibliára figyelve Istenre figyelünk, és Ővele az ördög is legyőzhető.
Az istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Mail József katolikus plébános és Polgárdi Sándor evangélikus esperes.

„A vándorgyűlések történetében ilyen még nem volt, hogy együtt itt legyenek Pápán a muzeológusok és levéltárosok, épp itt volt az ideje”  – mondta Köntös László, a házigazda Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjtemények igazgatója. Úgy fogalmazott, van mit megmutatnunk. Az elmúlt harminc évben teljesen újjászerveződött a gyűjtemények mind a három része: a múzeum, a könyvtár és a levéltár.
A pápai gyűjtemények haló poraiból támadt újra.  A XX. század második felében a Kollégiumot gyakorlatilag megszüntették, egyedül a gyűjtemények maradt a jogfolytonos intézmény, de az is a szó szoros értelmében az útszélen. Nagy erőfeszítés volt eleve megtartani. Köntös László ezért is nevezi óriási előrelépésnek a jelenlegi helyzetet a gyűjtemények szempontjából, hiszen nemcsak megtartották, de méltó körülmények között meg is tudják mutatni a vendégeknek a múltat. Emellett a kiváló szakmai háttér is büszkén felvállalható és bemutatható.
Az igazgató úgy fogalmazott, hogy a gyűjtemények tulajdonképpen a keresztyén hitvédelem egy formáját végzik. Erre nagy szükség van abban a korban, ami nyomás alatt tartja a keresztyénséget, teljesen más értékeket emelve magasba. Ebben a helyzetben mindhárom intézménynek az a feladata, hogy felmutassa a keresztyén értékrendet, örökséget, prezentálja a sokszor hangoztatott keresztyén gyökereket. „Mi a szolgálatunkat mindig is az igehirdetés egy formájának fogjuk fel. Nem verbálisan, hanem a tárgyakon, iratokon, könyveken és programokon át bemutatni a keresztyén gyökereket, és azon keresztül elvezetni az embereket az ige üzenetéhez. Ez egy stratégiai ágazat szerintem az egyházi szolgálatban” – mondta Köntös László.

A vándorgyűlés és konferencia egyik szervezője a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE). Koltai András, az egyesület elnöke elmondta, hogy a közel 80 fős tagságot a Magyarországon működő egyházi levéltárosok alkotják, felekezettől függetlenül.
A levéltári munka összetett feladat, így a mostani konferencia sem csak egy adott témára fókuszál. A levéltári és a múzeumi feladatoknak sok átfedése van, ezért is tartják közösen a vándorgyűlést. Itt meg tudnak beszélni mindannyiukat érintő témákat. Ilyen most aktuálisan például az állományvédelem, vagy a múzeum- és levéltárpedagógia témája. Az egyházi gyűjtemények sajátossága, hogy viszonylag sok iskolás csoportot fogadnak. Ez missziói feladat is számukra, hiszen az egyházi iskolába járó gyerekek nem feltétlenül találkoznak az egyház dolgaival, de a múzeumokban, levéltárakban ismeretet kaphatnak arról, ami hozzátartozik keresztyén identitásukhoz.
Koltai András, aki egyébként piarista levéltáros, elmondta, hogy az egyházi levéltárakban tulajdonképpen az őrség szerepét végzik: gyűjtik, őrzik és feldolgozzák a fontos egyházi iratokat használható és értelmezhető formában az utókor számára. Ez egyfajta előválogatást is jelent számukra.
A levéltárakban dokumentumokat dolgoznak fel, gyűjteményeket állítanak össze, kiadványokat szerkesztenek, publikálnak, és napjainkban a digitalizáció elterjedésével online adatbázisokat tesznek közzé, filmeket készítenek.
Koltai András úgy látja, hogy az utóbbi évtizedekben nőtt az érdeklődés a levéltárak iránt. Ez nagyban a családfakutatás elterjedésének köszönhető, hisz az anyakönyvek nagyrészt egyházi irattárakban találhatóak meg. A digitális adatbázisok annyiban változtatták meg a szokásokat, hogy helyben talán kevesebben kutatnak, de az internet segítségével nőtt a látogatók száma.

A 2006-ban alakult Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) szintén ökumenikus szellemben működő szakmai szervezet. Az egyesület nemcsak a katolikus, protestáns és zsidó múzeumok és gyűjtemények munkatársainak, hanem a világi múzeumokban dolgozó, de egyházakkal kapcsolatos tárgyakkal foglalkozó muzeológusok, restaurátorok és egyéb a múzeumokban feladatot végző munkatársak szakmai szervezete is.
Az egyesület elnöke 2024-től Szabó Irén, a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum igazgatója. A szervezet alelnöki tisztét pedig Halászné Kapcsándi Szilvia, a pápai Pannonia Reformata Múzeum vezetője tölti be.

Az elnök kérdésünkre elmondta, hogy a múzeumok fontos feladata a kultúrára való ránevelés, rácsodálkoztatni a gyerekeket értékeinkre. Ennek ellenére nem tartja járható útnak azt, hogy szórakoztató intézménnyé váljanak a múzeumok, hiszen a küldetésük az értékek átadása. Emellett azonban pozitív változásnak tartja, hogy a múzeumok nyitnak, túllépve azon, hogy csupán a tárgyak szentélyei lennének. Ebben nagy szerepe van a múzeumpedagógiának, ami a mostani konferencia egyik fő témája is számukra.  
A kiállítások, a programok csupán a jéghegy csúcsa. Mindezt megelőzi egy komoly szakmai háttérmunka. Ez nem látványos feladat, nehéz is rá támogatást találni. Éppen ezért jelenleg az egyházi múzeumok komoly humánerőforrás-hiánnyal küzdenek.
Szabó Irén az egyházi múzeumok munkáját két irányból is fontosnak tartja. Egyrészt a tárgyak az előttünk élők hitéről tesznek tanúságot, ami a hívő közösségek számára fontos megerősítés. Másrészt a kultúra, a művészetek segítségével a kívülállók számára lehet fontos lépcső az egyházak felé.

A jelenleg 67 taggal rendelkező EME mostani konferenciájának fontos része a pápai muzeális értékek megismerése. Az előadások pedig a múzeumpedagógia ismeretében hangzanak el.

Ebben a témában adott elő Halászné Kapcsándi Szilvia is, aki arról értekezett, hogy milyen lehetőségek vannak a múzeumpedagógia terén az intézmények falain kívül. Hangsúlyozta, hogy egyházi intézményekként a keresztyén szemlélet kell, hogy legyen mindennek az alapja, csak erre lehet építkezni.

A háromnapos rendezvényen az értékes szakmai előadások mellett tárlatvezetések, kiállításlátogatások is szerepeltek. A vendégek megismerkedtek Pápa város nevezetességeivel. A konferencia záró napján szakmai kiránduláson vettek részt Türjén a premontrei templom- és zarándokközpontban, valamint Sümegen a Püspöki Palotában.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. July 22., Monday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16516
Összesen 2009. június 2. óta : 41624971