Lelkészbeiktatás Tarjánban

Adminisztrátor, 2009-09-28 06:48:50

Örömteli nap volt 2009. szeptember 12. a Tatai Református Egyházmegyében található Tarjáni Református Gyülekezet számára. E napon lett ugyanis több mint harminc esztendő után ismét beiktatott lelkipásztora az egyházközségnek. A gyülekezet új beiktatott lelkésze Jakab István lett, aki már több mint négy esztendeje szolgál a tarjáni, héregi és szolgált a bajnai gyülekezetben.

Az istentiszteleten igét hirdetett Főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, aki a Filippi 3, 10: „Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét” alapján a Krisztus megismeréséről, megismertetéséről, ennek módjáról szólt. Elmondta, hogy a lelkipásztor számos fontos feladata közül az első három az igehirdetés szolgálata, a példaértékű életvitel és a gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartás. Mindehhez pedig a feltámadott Krisztus adja az erőt.
A Főtiszteletű püspök úr igehirdetését követően Nagytiszteletű Máté László a Tatai Református Egyházmegye Esperese iktatta be tisztébe Jakab Istvánt, aki ennek jeléül megkapta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. A beiktatás után a jelenlévő szolgatársak kérték Isten áldását szolgatársuk életére és elkövetkező szolgálataira egy-egy igével és a 134. zsoltár 3. versével.

Ezt követően az újonnan beiktatott lelkipásztor az Ezékiel 24,27b alapján tett bizonyságot küldetéséről és mindannyiunk feladatáról: „Intő jel leszel számukra, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy nem csak a lelkész, de az egész gyülekezet, minden keresztyén ember kell, hogy jel legyen ebben a világban, ami által sokan megismerhetik az Urat.
Ezután egyházközségi közgyűlés következett, amit Kiss Sándor, a gyülekezet gondnoka vezetett le. A jelenlévők, a meghívott vendégek köszöntése után a presbitérium, a gyülekezet minden tagja és saját maga nevében elsőként köszöntötte a megválasztott és beiktatott lelkipásztort a Pédabeszédek könyve 3. részének 3. versével: „A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél”, s kérte Isten gazdag áldását életére és a gyülekezetben való szolgálatra. A gondnok úr köszöntését további köszöntések követték. A Dunántúli Református Egyházkerület nevében Főtiszteletű Köntös László Főjegyző úr, a Tatai Református Egyházmegye világi képviselői nevében Gyimóthy Géza, Egyházmegyei Gondnok, Tarján község képviselő testülete nevében Jelli János polgármester úr, a római katolikus felekezet nevében Szabó Zoltán plébános, a Tarjáni Általános Művelődési Központ nevében Palatin Anna igazgató, Héreg község képviselő testülete és a Héregi Református Egyházközség nevében Dékán János polgármester, presbiter, a Bajnai  Református Missziói Egyházközség nevében Bónis Márta presbiter, a teológustársak és az egyházmegye lelkipásztorainak nevében Roboz Péter a Kocsi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte az újonnan beiktatott lelkipásztort és adták át ajándékaikat. A lelkipásztor válasza után a gyűlést a gondnok úr berekesztette.
Az ünnepet nemzeti imádságunkkal, a Himnusszal és áldással zártuk. A templomból kijövet minden kedves megjelent testvér magával vihetett a mai nap emlékéül egy igés könyvjelzőt, s hivatalos volt a művelődési házba a gyülekezet által előkészített szeretetvendégségre.
Szép és áldásos nap volt az idei ősznek e szombatja!
Legyen Istené a dicsőség e csodálatos ünnepért, s kísérje áldása a beiktatott lelkipásztor életét, szolgálatát a beszolgált gyülekezetekkel együtt!

Jakab Enikő
református lelkipásztor


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. June 03., Wednesday,
Klotild napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 14922
Összesen 2009. június 2. óta : 19977727

Ige Mellett

(6) „…boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Máté 11,1–6)

KERESZTELŐ JÁNOS KÉRDÉSE ÉS JÉZUS VÁLASZA. – 1. Megbotránkozni Jézusban azt jelenti: elbizonytalanodni, csalódni Őbenne, ezért szembeszállni Ővele, m... tovább

REPOSZT

Egy tüntetés margójára

A lengyel közszolgálati rádió amerikai tudósítója, Marek Walkuski hétfőre virradóan azt kérdezte a Kosciuszko-emlékműnél összegyűlt emberektől, miért lett az emlékmű a rongálások célja. A videofelvételen ...
... Tovább

Dokumentumtár

Rendkívüli lélek

Formátum:.docx
Méret: 15.1 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Az egyházról szóló bibliai tanítás

Formátum:.mp3,
Méret: 48.2 MB

Dr. Vladár Gábor előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése